صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۳۱ اسد ۱۳۹۸ هجری شمسی

فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه قبل ازظهر امروز باهیئت پارلمانی آسترالیا وسفیرجدید آنکشورمقیم کابل، درمقرشورای ملی ملاقات نمود.

31-Asad98-MUL1.JPG

نخست آقای اندریو والاس رئیس هیئت و آقای گیوف توت سفیرآسترلیامقیم کابل، صدمین سالگرد استرداد استقلال کشوررا به رئیس مجلس وسایرشهروندان کشور تبریک گفته افزودند ما با افغانستان از پنجاه سال بدینسو روابط دیپلوماتیک داریم درحالیکه روابط میان مردمان دو کشور به بیشتر از یک و نیم قرن گذشته بر می گردد ، آنان از تعهد کشورمتبوع شان دررابطه به همکاری با افغانستان دربخش های مختلف ادامه نیز یاد آورشدند.


31-Asad98-MUL2.JPG

سپس فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه، ازکمک ها وهمکاری های استرالیا درعرصه های مختلف با مردم افغانستان  وفعالیت نیروهای آنکشورکه در زیر چتر مأموریت حمایت قاطع در افغانستان مصروف خدمت اند قدردانی نموده مراتب تسلیت خویش را  با خانواده های نیروهای که در مبارزه مشترک با تروریزم جان های شان را از دست داده اند شریک ساخت.

31-Asad98-MUL3.JPG

رییس مشرانوجرگه درپاسخ به سوالاتی مبنی برچگونگی روابط افغانستان باکشورهای همسایه به ویژه پاکستان وروندگفتگوهای صلح گفت ماخواهان روابط نیک با دنیا وکشورهای همسایه می باشیم؛ امامتأسفانه برخی آنها بخصوص پاکستان درتعهداتش درامرمبارزه باتروریزم صادق نبوده وباحمایت وتجهیزگروه های دهشت افگن روزانه ازمردم افغانستان قربانی میگیرد وافزود مردم این سرزمین تشنه صلح که به قطع جنگ وثبات دایمی درکشور بی انجامد می باشند، وموثرترین راه دراین زمینه همانا پشبرد گفتگوهای صلح به رهبری ومالکیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.

31-Asad98-MUL4.JPG

در ملاقات رییس مجلس درمورد نحوه انتخاب اعضای مجلس سنا، جلسات عمومی، استقامت های کاری کمیسیونهای و وظایف، صلاحیت ها ومسوولیت های نمایندگان مردم درشورای ملی معلومات مفصل ارایه نمود.

دراخیر ضمن تأکید برگسترش روابط پارلمانی میان پارلمان های دوکشور ، هیئت پارلمانی آسترالیا از فضل هادی مسلم یار خواست که دریک فرصت مناسب از آنکشوردیدار نماید .

31-Asad98-MUL5.JPG