صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دفتر مطبوعاتي مشرانوجرگه

مورخ ۱۴ اسد ۱۳۹۸ هجری شمسی

فضل هادي مسلم يار رييس مشرانوجرگه وهیئت همراهش در دومين روز اقامت شان در ايران با وزير امورخارجه اين كشور ملاقات نمودند.

14-Asad98-MUL1.jpg

در ملاقات روي تقويت روابط، پروسه صلح وتدوير انتخابات رياست جمهوري افغانستان ، كاهش تنش ها ميان ايران وامريكا،رسيدگي به مشكلات مهاجرين،رسيدگي به مشكلات تجارتي  وإيجاد يك قنسلگري افغانستان در أصفهان بحث شد.

14-Asad98-MUL2.jpg

جواد ظريف وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ایران ضمن خوش آمديد إظهار خرسندي نمود  كه روندهاي ديموكراتيك افغانستان درحال بهبود است واميد كه انتخابات رياست جمهوري پيشرو به زمان تعيين شده آن تدوير گردد تا مردم زعيم خودرا تعيين نمايند ونيز حمايت حكومت اش را  درپيوند به پروسه صلح به رهبري حكومت افغانستان اعلام نمود.

فضل هادي مسلم يار درصحبت هايش گفت افغانستان باايالات متحده  امريكا دوست استراتيژيك وهم پيمان بوده ازسوي ديگر روابط دوستي ديرينه وهمسايگي خوب باايران دارد ،اميد كه تنش هاي موجود ميان امريكا وايران از طريق ديپلوماسي فعال وانعطاف پذيري حل گردد نه از طريق جنگ و تقابل نظامي .

14-Asad98-MUL3.jpg

رييس مشرانوجرگه افزود مردم ما از سالهابدينسو قرباني جنگ هاي تحميلي اند و تأمين صلح  از أساسي ترين نيازهايشان محسوب مي شود كه در اين راستا بايد كشور هاي منطقه وجهان نقش فعال ايفا نمايند.

موصوف گفت جهانيان بايد  تهديد برخاسته از داعش را جدي بگيرند زيرا ديده مي شود كه پاكستان وارد مرحله جديد بازي استخباراتي مي باشد و آمار دقيق امنيتي نشان  مي دهد كه بالاتر از هفتاد درصد اجساد داعشيان در ميدان هاي نبرد اتباع پاكستان اند ومتباقي از كشور هاي منطقه وفرامنطقه واگر دراين زمينه دقت صورت نگيرد عواقب ناگوار خواهد داشت.

14-Asad98-MUL4.jpg

فضل هادي مسلم يار از آقاي ظريف خواست تا درمورد مشكلات مهاجرين، فراهم نمودن سهولت ها در بخش تجارتي و ايجاد قنسلگري افغانستان در شهر أصفهان  توجه لازم نمايد كه ازسوي وي تعهد همكاري داده شد.

به ادامه ديدار هاي قبلي فضل هادي مسلم يار باجعمي ازسناتوران با آقاي سيد ابراهيم رييسي ، رييس قوه قضايه جمهوري اسلامي ايران ديدار کرد.

رييس مجلس سنا ضمن تشكري از دعوت رسمي مقامات ايراني طي صحبتي دررابطه به قواي سه گانه دولت جمهوري اسلامي افغانستان معلومات ارايه نمود.

14-Asad98-MUL6.jpg

فضل هادي مسلم يار بااشاره به مشكلات زندانيان افغان در زندان هاي ايران  از آقاي رئيسي خواست كه دراين زمينه توجه نمايد وآنعده زندانيان كه مدت حبس شان تكميل شده اند رها گردندو محبوسين كه باخانواده هايشان بي ارتباط اند ونميتوانند جريمه هاي شانرا بپردازند به مسؤلين سفارت افغانستان در تهران زمينه مساعد شود كه تعداد دقيق شانرا دريابند.

رييس مشرانو جرگه ياد آوري كرد از اينكه افغانستان درآستانه تجليل صدمين سالروز استرداد استقلال قرار داد بناء حكومت تصميم گرفته است كه به شمول زندانياني إيراني درمدت حبس ساير محبوسين خارجي تخفيف لازم مدنظرگيرد واميدواريم كه جمهوري اسلامي نيز براي اين مناسبت محبوسين افغان كه مرتكب جرايم خفيفه شده اند را راهاسازند. 

14-Asad98-MUL7.jpg

آقاي رييسي درصحبت هايش تشريف آوري هيءت مجلس سنا را خيرمقدم گفته ابراز اميدواري كرد كه حضور هيءت بتواند باعث تحكيم روابط درعرصه هاي گوناگون شود همچنان اذعان كرد ازاينكه قوه قضايه ايران دربخش هاي قوانين وقضاء از تجارب خوب برخوردار است مي خواهد در اين بخش ها با قوه قضايه افغانستان همكاري نمايد.

رييس قوه قضايه ايران تعهدسپرد که با زندانيان افغان در اين کشور برخورد دوگانه صورت نخواهد گرفت وتلاش مي شود تا طبق تفاهمنامه استردادمحكومين ميان دوكشور پس از بررسي ها شماري ازين زندانيان براي سپري نمودن مدت حبس باقي مانده شان به افغانستان تحويل داده شوند همچنان حاضر اند كه سفارت افغانستان را در اين راستاكمك نمايند.

14-Asad98-MUL8.jpg

به همين ترتيب رييس مشرانوجرگه باهمكاري سناتوران به سفارت افغانستان رفته با عبدالغفورليوال سفير وساير ديپلوماتان وكارمندان سفارت ديدار كردند.

در اين ديدار رييس مجلس كاركردهاي آنان راستايش نموده گفت ازينكه بالاي شما اعتماد شده ودر وظايف مختلف در اين سفارت معرفي شده أيد بايد با تصميم قاطع و حس وطندوستي مسؤليت هاي خويش را انجام داده مصدر خدمت به كشور ومهاجرين خود در ايران شويد.

14-Asad98-MUL9.jpg

همچنان باآنان تعهدسپرد كه كمبودات ومشكلات شان دركابل با مسؤلين وزارت امورخارجه جهت حل وتعقيب شريك ساخته مي شود.

همينګونه رييس مشرانوجرګه درمقر سفارت افغانستان رييس دارالانشاي مجمع پارلمان آسيايي را به حضور پذيرفت.

موصوف گفت اين مجمع از كميته هاي سياسي، فرهنگي،اقتصادي ومالي متشكل بوده كه دركنار ٤٢ عضو دائمي ١٤ عضو ناظر دارد ورئيس پارلمان تركيه براي حال حاضر رياست آنرا عهده دار است وبعد از اتحاديه بين الپارلماني بزرگترين مجمع پارلماني محسوب مي شود.

وي نقش پررنگ هيءت مجلس سنا درنشست هاي مجمع راستايش نموده گفت در نظر است تا درآينده نزديك ميزباني يكي از كميته ها به مشرانوجرگه  افغانستان داده شود ودراين راستا خواهان توجه رييس مجلس شد.

14-Asad98-MUL10.jpg

فضل هادي مسلم يار بيان كرد كه نمايندگان مجلس درنشست هاي مربوطه اشتراك خواهند داشت و علاقمنديم كه رياست يكي از كميته هارا به عهده بگيريم تا از آن طريق در آينده ها مشرانوجرگه براي رياست اين مجمع تلاش نمايد رييس مجلس  درمورد همكاري براي تدوير نشست يكي ازكميته ها اطمينان هرگونه همكاري را داد.