صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۹ سرطان ۱۳۹۸ هجری شمسی

هیئت پارلمانی به ریاست محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه که جهت شرکت درنشست (سهم گیری جهانی درتوسعه پایدار ) درمقرسازمان ملل متحد اشتراک ورزیده بود، امروز به کشوربرگشت.


29-Saratan98-GEN4.jpg


نایب اول مجلس سنا پیرامون اهمیت نشست متذکره توضیحات داده گفت دراین نشست سه روزه حدود600 تن به شمول اعضای‌پارلمان‌ها، پژوهشگران،فعالین جامعه مدنی، نمایندگان حکومت‌ها وسازمان های بین المللی از ۱۵۷ کشورجهان شرکت کرده بودند پیرامون دست آورد های جهانی درین زمینه ، چالش ها و موانع فراراه تطبیق اهداف توسعه پایدار، نقش پارلمان‌ها وجامعه مدنی در راستای تطبیق این اهداف در پنج سال گذشته و چگونگی تدوین اجندای توسعه پایدار برای ده سال آینده مباحثی صورت گرفت.


29-Saratan98-GEN1.jpg


محمدعلم ایزدیار افزود در روز دوم این نشست وزرای پلان و اقتصاد عضو ‌سازمان ملل متحد گزارشات کاری کشورهای متبوع شانرا به جلسه ارایه کردند ؛اما متأسفانه از حکومت وحدت ملی به دلیل ضدوبندهای سیاسی کسی اشتراک نداشت که این امر قابل بحث و پرسش است که چرا منافع کلان کشور قربانی سلیقه‌های‌فردی،گروپی،بیکارگی و یا ناتوانی مسوولین میشود.


29-Saratan98-GEN2.jpg


همچنان در روزاخیراین نشست هیئت های پارلمانی که عمدتاً شماری از رؤسا و معاونین اتاق های پارلمان آنرا تشکیل میدادند گفتگوهای مفصلی پیرامون نقش پارلمان ها در تد‌وین و تطبیق اهداف توسعه پایدار در جهان، چگونگی نقش پارلمان ها در چهارمحور، تصویب قوانین لازم ،سهم گیری در سیاست گذاری های کلان ، نظارت از کارکرد حکومات و تصویب بودیجه های ملی انجام شد.


29-Saratan98-GEN3.jpg


ایزدیار به نمایندگی از هیئت پارلمانی افغانستان دراین نشست، نبود امنیت و مداخله خارجی را از چالش های اساسی روند توسعه پایدار در افغانستان عنوان کرد که از چهل سال گذشته در برابر ترورزم دست ‌و پنجه نرم می‌کند.

نایب اول سنا همچنان به واقعیت های تلخ دیگر مانند وجود انواع فساد در درون دولت و‌فقر وبیکاری در جامعه نیز اشاره نمود که از عوامل بازدارنده تطبیق اهداف پایدار در کشور به شمار میروند.

 29-Saratan98-GEN5.jpg