صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۶ دلو ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۹ سرطان ۱۳۹۸ هجری شمسی

 

 فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه امروز دردفتر کارش، با معاون پارلمانی وامورقنسلی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران وهیئت همراه شان ملاقات کرد.


19-Saratan98-MUL1.JPG


در این ملاقات، آقای صادق حسین جابری انصاری معاون پارلمانی وامورقنسلی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران دعوتنامه رسمی رییس مجلس شورای اسلامی آنکشور را به رییس مشرانوجرگه سپرد و هدف سفرش را بررسی امکانات جهت افزایش صدور ویزا برای اتباع افغانستان وتقویت روابط درسطوح مختلف عنوان نمود آقای انصاری افزود برای اینکه مهاجرت‌های غیرقانونی افغانها به ایران کاهش یابد تصمیم داریم تا در توزیع ویزا برای افغانها ، تسهیلات لازم بمیان آید.

معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ازاینکه توافقنامه انتقال محکومین میان دوکشور به امضا رسیده است ودرقوانین موجوده نیز اصلاحات رونما گردیده که مطابق آن تطبیق حکم اعدام بالای محکومان افغان متوقف می شود واظهار امید واری کرد با محکومان ایرانی تبار که مدت حبس شانرا درافغانستان سپری میکنند نیزبرخورد های مشابه صورت گیرد.

آقای جابری انصاری سیاست کشورش را تأمین صلح به رهبری ومالکیت دولت افغانستان تعریف کرد وتقویت وگسترش رابطه‌های پارلمانی را درهمکاری ونزدیک ساختن دو دولت وملت های با فرهنگ مشترک با اهمیت خواند وخواهان دید وادید های بیشترهیئت های پارلمانی دو کشور شد.


19-Saratan98-MUL2.JPG


فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه با ابراز خوش آمدید از هیئت جمهوری اسلامی ایران، از ایجاد سهولت برای اتباع افغانستان درقسمت صدور ویزا وسهولت‌ها برای محکومین افغانی تبار در آن کشور، استقبال کرد وگفت که در فرصت مناسبی وجهت بازدید با مقامات ارشد دولتی جمهوری اسلامی ایران، به آنکشورسفرخواهدکرد.

رییس مشرانوجرگه یکپارچگی کشورهای اسلامی را درحل بحران های پیش آمده بخصوص موضوع ختم جنگ درافغانستان اهم خوانده افزود کشورهای اسلامی وهمسایه نباید درامورداخلی یکدیگرمداخله نمایند بلکه باایجادتفاهم وحسن همکاری ، تلاش نمایند تا به حل چالش‌های موجود رشد وتوسعه منطقه به وجه بهتری دست یابیم.

فضل هادی مسلم یارتصریح کرد مردم افغانستان ازجنگ‌های متداوم وتحمیلی به ستوه آمده اند ونیازمند همکاری های صادقانه کشورهای دخیل درقضیه افغانستان به ویژه کشورهای

اسلامی برای ختم جنگ می باشند .

19-Saratan98-MUL3.JPG