صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۷ سرطان ۱۳۹۸ هجری شمسی

درجلسات کمیسیون های امروزمشرانوجرگه، موضوعات مختلفی به بحث گرفته شد.

جلسه کمیسیون اموردینی،فرهنگی،معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار تدویریافت.

درجلسه قراربود رؤسای اتحادیه های موسسات تحصیلی خصوصی ومکاتب خصوصی درمورد مشکلات وچالش‌های موجود درعرصه های کاری‌شان به کمیسیون معلومات ارایه نماید، اما بنابردلایل مختلف حضورنیافتند وقرارکمیسیون برآن شد تا آنان دریکی ازجلسات بعدی اشتراک ودرزمینه معلومات دهند.

همچنان درمورد اعطای بورسیه های تحصیلی جمهوری تاجیکستان به وزارت تحصیلات عالی افغانستان بحث وازمسئولین این وزرات خواسته شد تا درتوزیع این بورسیه ها شایستگی را مدنظرگرفته افراد واجد شرایط را معرفی نمایند.

 17-Saratan98-Farhangi.jpg

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا، عدم حضور شاروال کابل مورد انتقاد شدید قرارگرفت.

درجلسه قراربودتا درمورد گزارش سال قبلی، پلان‌های سال روان،جمع آوری عواید،برنامه های تنظیفی،سرسبزی وتنظیم مارکیت‌ها،تقررکارمندان ومسئولین بلندرتبه، اعمارساختمان‌های غیرقانونی، میکانیزم صدورجوازکارساختمانی، پروژه شهرک پدوله، قیرریزی ساحه دشت برچی،موجودیت فساد اداری، ازدحام بیش ازحدترافیک درشماری ازنقاط شهرکابل، شاروال این ولایت به جلسه معلومات دهد.

اما موصوف درجلسات متعدد حضورنیافته وموضوع باعث انتقاد شدید قرارگرفت، اعضای کمیسیون شاروال کابل را شخص بی‌کفایت وبی اعتنا دربرابرقانون اساسی دانسته اظهارداشتند اگر درجلسه بعدی حضور نیابد به جلسه عمومی مشرانوجرگه پاسخگوخواهدبود.

همچنان درنظربود که رییس ناحیه 12، آمرحوزه 12 وآمرحوزه ترافیک این ناحیه از اجراات خویش دررابطه به مشکل ازدحام ترافیک وموجودیت دست فروشان درجادۀ ملالی به کمیسیون معلومات دهند، اما حضورنیافتند وموضوع به جلسه بعدی کمیسیون واگذارشد.

دربخش دیگر درموردشکایت کارمندان موسسه بازسازی وتحفظ انرژی برای افغانستان پیرامون ادامه کار غیرقانونی رییس این مؤسسه بحث وفیصله شد که رییس (ان جی او)های وزارت اقتصاد و رییس موسسه متذکره دریکی ازجلسات حاضر ودرزمینه پاسخ دهند.

درختم جلسه ازسرپرست وزارت ارشاد، حج واوقاف،رییس اداره تدارکات ملی ورؤسای شرکت های هوایی آریانا وکام ایرخواسته شد تا درجلسه روز دوشنبه هفته بعدی این کمیسیون در ارتباط به معطل بودن پروسه حج و به تأخیرافتیدن پروازهای افغانستان معلومات ارایه نمایند.

 17-Saratan98-Mukhabirat.jpg

 جلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست دردوبخش به ریاست داکترگل محمدرسولی رئیس وانجنیرعبدالقادرنورزی معاون کمیسیون بااشتراک معین وبرخی از روئسای اداره ملی حفاظت محیط زیست دایرگردید. به ریاست داکترگل محمدرسولی و اشتراک معین وبرخی از روسای اداره ملی حفاظت محیط زیست دایرگردید.

درآغازمعین اداره ملی حفاظت محیط زیست طی صحبتی گفت، بازنگری پالیسیهای موجود درعرصه حفاظت محیط زیست وغنی سازی آنها، تخصصی سازی تشکیل در مرکز اداره، ایجاد سیستم واحد همآهنگی با ادارات به منظوری تطبیق بهتر پالیسی‌ها، تهیه طرح ها در بخش چگونگی جمع آوری و از بین بردن زباله های کلینیکی و تأمین محیط زیست پاک، ایجاد مرکز ملی معلوماتی محیط زیستی در سطح کشور، اعطای جواز محیط زیستی به نهاد ها، ادارات، اصناف و دیگر بخشها مطابق طرزالعمل های موجود، نظارت از برخی مراکزصحی، بلند منزل ها، هوتل ها، خبازی‌ها و دیگر ساحات مناطق پلان نظارتی محیط زیستی، نشر پیام های آگاهی دهی به منظور آگاهی اذهان عامه، تقسیم وظایف ومسوولیت های حفاظت محیط زیستی هر اداره، کار مشترک با اداره ترافیک ، شاروالی‌ها و وزرات ترانسپورت در قسمت کاهش آلودگی هوا در شهرها از اجراآت این اداره می‌باشد.

موصوف پیرامون عدم ارسال گزارش کاری آن اداره به کمیسیون گفت متأسفانه در این مورد از جانب برخی شعبات مربوطه آن اداره غفلت صورت گرفته است ومطابق به قانون با کسانیکه تعلل نموده برخوردقانونی صورت خواهدگرفت ودرمورد تبدیلی یکتن از کارمندان آن اداره که بدون موافقه موصوف اقدام صورت گرفته است، اطمینان داد که موضوع را همه جانبه بررسی و نتیجه را به کمیسیون کتبا ارسال می‌نماید.

سپس اعضای کمیسیون در برخی موارد، اجرآت آن اداره را قناعت بخش ندانسته افزودند باید در شرایط موجود که افغانستان نسبت به کشور های همسایه از یک محیط زیست مناسب برخور دار نبوده اداره ملی حفاظت محیط زیست در همکاری با دیگر نهادهای مربوطه در قسمت شناسایی عوامل آلودگی محیط زیستی تلاش نموده تا رضایت شهروندان کشورفراهم گردد. ونیزدرجلسه ازبرخورد دوگانه برخی از مسوولین آن اداره با اعضای شورای ملی ابرازتأسف گردیده تاکید گردید تا همچوموارد درآینده تکرارنگردد. هکذا درجلسه ضمن رسیده گی به برخی عرایض واصله پیرامون اجندای جلسات آینده کمیسیون بحث و تصامیم لازم اتخاذ شد.

 17-Saratan98-Rifai.jpg

درجلسه کمیسیون اقوام، قبایل، سرحدات، کوچی‌ها، مهاجرین، معلولین وورثه شهدا به ریاست داکترمحمداجان منگل، حمله تروریستی ولایت غزنی که درآن شماری ازهموطنان بی گناه ما به شمول کودکان به شهادت رسیده ویامجروح گردیدندبه شدیدترین الفاظ تقبیح گردیده واین حمله تروریستی خلاف تمامی ارزشهای اسلامی وانسانی ویک جنایت بشری تلقی گردید.

همین گونه درجلسه روی شکایات معلولین وورثه شهدای ولایت پکتیا مبنی برعدم اجرای معاشات ؛جمع آوری کارت های معلولین وورثه شهدا وبرخی مشکلات دیگرصحبت گردیده، قرارشد رئیس اداره ملی حمایت ازافراد دارای معلولیت وورثه شهدا درجلسه بعدی کمیسیون درزمینه معلومات دهد.

دربخش دیگرجلسه پیرامون روند گفتگوی های صلح صحبت گردیده تاکید شد چنین گفتگوها به رهبری ومالکیت افغانها صورت گیرد.

 17-Saratan98-Aqwam.jpg

درجلسه کمیسیون اقتصادملی، مالی وبودجه به ریاست محمد عظیم قویاش، گزارش تطبیق پروژه های انکشافی وزارت امورداخله ازربع اول ودوم سال مالی 1398مطالعه گردید که درآن تذکررفته است که پروژه اعمارذخایرموادنفتی درولایات وپروژه اعماردیپوهای لوژستیک صد فیصد تطبیق ؛ اما پروژه تعمیرزندان وتوقیف خانه ها صورت مصرف آنها درربع دوم سال مالی1398 صفرگزارش شده است که درزمینه ازوزارت امورداخله خواسته شدتا دلایل عدم مصرف وتطبیق پروژه های مذکوربه شمول محبس کندهار راکتباً به کمیسیون گزارش دهند.

 17-Saratan98-Mali.jpg

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست فوزیه سادات څکمنی منشی کمیسیون، علاوه  برتقبیح حمله تروریستی دیروزدرولایت غزنی که شماری ازهموطنان مابه شهادت رسیده ویازخم برداشتند، پیرامون نشست دوحه پایتخت کشورقطر بحث گردیده ابرازامیدواری گردید که ادامه این نشست ها وگفتگوها بتواند به یک صلح پایدار ودایمی درکشورمنتج گردد.

همینگونه درجلسه روی عرایض واصله به کمیسیون بخصوص شکایات مالکین 17موترباربری که ازسوی نیروهای سرحدی پاکستان ازولسوالی ریگستان ولایت کندهاربرده شده است صحبت گردیده تصامیم اتخاذشد.

 17-Saratan98-Bio.jpg

کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمدهاشم الکوزی، مسئولین امنیتی ولایت کابل را استجواب نمود.  

درجلسه نخست حمله تروریستی دیروز ولایت غزنی که باعث شهادت ومجروحیت شمار زیادی ازهموطنان به ویژه اطفال شد به شدیدترین الفاظ تقبیح وبرعاملین این جنایت جنگی وضدبشری نفرین گفته شد ونیزباخانواده های قربانیان ابرازتسلیت صورت گرفت.  سپس تورنجنرال ارکانحرب رازمحمد اوریاخیل قوماندان عمومی گارنیزیون کابل درمورد دست آوردها وفعالیت‌های این قوماندانی گزارش داده گفت دربرخی حالات تهدیدات از ساحات ولایت‌های میدان وردگ،لوگر وکاپیسا متوجه پایتخت می‌شود که بامساعی مشترک وهمآهنگی بهترمیان تیم امنیتی این ولایت تاحد زیاد جلوفعالیت‌های دشمن گرفته شده است.  جنرال اوریاخیل بااشاره به وقوع حوادث انفجاری وانتحاری هفته قبلی درساحه پل محمودخان گفت تمامی منسوبین امنیتی کابل، قطعات خاص وکماندوها به اسرع وقت داخل اقدام شده واجازه ندادن تروریستان که دریک بلندمنزل جابجاشده بودند باعث شهادت ومجروحیت بیشتر مردم گردند.  سپس لوی پاسوال سیدمحمدروشندل قوماندان امنیه کابل نیزدرمورد وضعیت امنیتی کابل ودست آوردهای منسوبین پولیس معلومات داده گفت برای تأمین شهریان کابل گزمه های ثابت وسیار به طور24 ساعته ایجادشده است ونیز پلان ایجاد 46بیز امنیتی برای دروازه ها ودیگرنقاط کابل مدنظرگرفته شده است وهمراه باپولیس آسترالیا تفاهم شده است که کمره های پیشرفته امنیتی درسطح شهرکابل نصب گردد. وی افزود دراین اواخرپولیس کابل توانست شبکه های مختلف جرمی را که درقتل،سرقت،اختطاف وسایرموارد غیرقانونی دخیل بود را دست گیر ویاهم سردسته های آنان را ازبین ببرد،موصوف از ایجاد تغییر واصلاحات درمنسوبین پولیس کابل نیزمعلومات داده گفت نسبت به گذشته پولیس کابل اکنون درمسیر بهتر درحال حرکت است.  همچنان رییس امنیت ملی کابل از تبادل معلومات استخباراتی به سطح بهتر میان تیم امنیتی کابل یاد آوری کرده ضمن تشریح وتوضیح برخی مسایل مربوط به امنیت کابل از هلاک شدن قاری سیدآغا یکتن از قوماندانان دشمن که مسئولیت ترورها درشهرکابل را داشت نیز به کمیسیون معلومات داد.  دراخیر آمرین حوزه های پنجم وشانزدهم پولیس کابل نیز ازفعالیت های شان درساحات تحت مسئولیت واجراات انجام شده خویش گزارش ارایه کردند.

 17-Saratan98-Dfai.jpg

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی، شکایت شهروندان کابل مبنی برافزایش روز افزون معتادین مواد مخدر، تداوی معتادین، کاریابی به معتادین صحت یاب شده وبرخی مسایل دیگر با انجنیرمحمد هاشم اورتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امورداخله، غلام حیدرجیلانی معین وزارت کارواموراجتماعی وداکترشاهپوریوسف رئیس کاهش تقاضای مواد مخدروزارت صحت عامه مطرح گردید. مسوولان مذکوردرپاسخ های‌شان افزایش نا امنی، عدم فهم درست ازاضرارمواد مخدر، بیکاری وبرخی مسایل دیگر را ازعوامل عمده افزایش مواد مخدر ومعتادین دانسته گفتند با وجود بودجه ناچیز مبارزه با این پدیده وتداوی معتادین درمرکز وولایات جریان دارد.

توضیحات مسوولان ازسوی کمیسیون قناعت بخش تلقی نگردیده تاکید گردید ادارات مذکور درظرف دوهفته طرح جامع را که جوابگوی نیازمندی های فعلی باشد ارایه نمایند.

دربخش دیگرجلسه، شکایت یک تعداد ازکاندیدان بست های پنج وشش مستوفیت ها با رئیس منابع بشری وزارت مالیه ورئیس اجرائیه بورد تعینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی مطرح شد. ایشان مدعی اند درامتحان کانکوربخاطرشمولیت درمستوفیت ها کامیاب گردیده اند؛ ولی وزارت مالیه ومستوفیت ها ازجذب ایشان خود داری می‌نمایند که باید به این مسئله رسیدگی لازم صورت گیرد. کمیسیون این مسئله را خیلی جدی عنوان نموده تاکید نمود که باید درجذب ایشان اقدام صورت گیرد که ازسوی مسوولان اطمینان داده شد که به زودترین فرصت متقاضیان را دربست های مورد نظرجابجا خواهند کرد. دراخیرجلسه شکایت دوتن ازافسران قوماندانی امنیه فاریاب با معاون پیژنتون وزارت امورداخله مطرح شد.  ایشان مدعی اند به نسبت مخالفت برخی اعضای شورای ولایتی آنولا مکتوب تبدیلی شان عنوان وزارت امورداخله ارسال شده است.  معاون پیژنتون وزارت امورداخله ازمواصلت همچو مکتوبی اظهار بی‌خبری نموده اطمینان داد که بدون بررسی دقیق هیچگونه اجراات صورت نخواهند گرفت.

 17-Saratan98-Shikayat.jpg

طبق یک خبردیگرهیئت کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری امروز به منظورچگونگی وضعیت محبوسین زن، چگونگی رسیدگی به دوسیه های مجرمین، وضعیت اطفال که بامادران شان درحبس به سرمیبرند، ازبخش اناثیه محبس پلچرخی بازدید به عمل آورد.

نخست مدیرعمومی محبس اناثیه ضمن خوش آمدید گفتن همراه باهیئت کمیسیون ازبخش های مختلف محبس اناثیه ازجمله مرکزآموزشی، صنایع دستی، سوادآموزی دیدن نمود به گفته موصوفه حدود20تن دراین مراکزمصروف می باشند مدیربخش اناثیه محبس افزود ازجمله 177تن محبوس اناثیه 65تن آنان به جرایم قتل، سرقت ، قاچاق مواد مخدر، اختطاف، فرارازمنزل اختلاس وغیره محکوم می باشند حدود112تن ازمتهمین دوسیه های شان درمحاکم تحت دوران می‌باشد. همچنان حدود53 تن ازاطفال همراه بامادران درحبس به سرمی‌برند.  

دراخیرهیئت کمیسیون ضمن بازدید برخی مشکلات ازجمله نبود نظم ودسپلین ، عدم کمره های امنیتی وآله تست مصونیت ازمواد مخدر درداخل شدن به زندان ، موجودیت تلیفونهای همراه نزد زندانیان، عدم دسترسی به خدمات صحی، موجودیت زندانیان که مدت قیدشان سپری گردیده است، عدم تخفیف درمعیاد قیدمحبوسین ازسوی رئیس جمهور وبرخی موارد دیگرراشناسایی نموده، فیصله به عمل آمد موضوعات یادشده بامسوولین ذیربط درمیان گذاشته شده وراه های حل آن جستجوگردد.

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، گزارش شورای عالی حاکمیت قانون درخصوص مبارزه علیه فساد اداری مورد مطالعه اعضای کمیسیون قرارگرفت. درگزارش تذکررفته است که شورای عالی حاکمیت قانون طی فرمان رئیس جمهوری کشورتاسیس شد ویکی ازهشت شورای انکشافی است که درچارچوپ ملی صلح وتوسعه افغانستان مسوولیت نظارت بر دو برنامه اولویت ملی، برنامه اصلاح سکتورعدلی وقضایی وبرنامه حکومت داری مؤثر را بردوش دارد.  همینگونه اعضای کمیسیون وظایف دارالانشای ویژه که زیرنظارت شورای عالی فعالیت می‌نماید رامطالعه نموده، قرارشد دررابطه به بعضی ابهامات ازمرجع مربوطه وضاحت مطالبه گردد.

17-Saratan98-Adli.jpg