صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۴ سرطان ۱۴۰۱

هیئت اداری دور هفدهم مشرانوجرگه شورای ملی افغانستان

نایب منشی مشرانوجرگه

منشی مشرانوجرگه

نایب دوم مشرانوجرگه

نایب اول مشرانوجرگه

رئیس مشرانوجرگه

سال تقنینی

داکتر محمد فیصل سمیع

مولوی عبدالله قرلق

داکتر محمد آصف صدیقی

محمد علم ایزدیار

فضل هادی مسلم یار

نام

سال اول

 

۶-۳-۱۳۹۸

الی

 

۱-۱۱-۱۳۹۸

0700444441 و0798444441

 

0799618799 و077618799

 

 

0799181225

 

0700274689

 

0700005858

 

شماره

تماس

داکتر محمد فیصل سمیع

مولوی عبدالله قرلق

محمد اکبرستانکزی

محمد علم ایزدیار

فضل هادی مسلم یار

نام

سال دوم

 

۱۶-۱۲-۱۳۹۸

الی

 

۱۶-۱۲-۱۳۹۹

 

0700444441 

 

 

0799618799 

 

 

 

0788222249

 

 

0700274689

 

0700005858

 

 

شماره

تماس

داکتر محمد فیصل سمیع

حاجی راحله دوستم

محمد اکبرستانکزی

محمد علم ایزدیار

فضل هادی مسلم یار

نام

سال سوم

 

۱۶-۱۲-۱۳۹۹

الی

 

۱۶-۱۲-۱۴۰۰

 

0700444441 

 

 

0730600600

 

 

0788222249

 

 

0700274689

 

0700005858

 

شماره

تماس