صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۴ ثور ۱۳۹۸ هجری شمسی 

    اکثریت اعضای مشرانوجرگه، (طرح حکومت سرپرست) ازسوی شورای نامزدان ریاست جمهوری را درشرایط فعلی کشور، چالش برانگیز خوانده رد نمودند.

24-Sawr98-JAL1.JPG

      این جلسه که دردوبخش به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس ومحمد علم ایزد یار نایب اول، تدویر یافت؛ برخی سناتوران گفتند در وضعیت نازک کنونی، ایجاد حکومت سرپرست، یک طرح عملی نیست وهیچ تضمینی هم وجود ندارد که حکومت سرپرست، بهترازنظام فعلی پروسه انتخابات وامورجاری کشوررا مدیریت کرده بتواند؛ اما برخی اعضا گفتند: ضعف‌ها ونا رسایی های حکومت درامور کشوری، انگیزۀ اصلی برای ارایه چنین طرح‌ها می‌باشد ورنه می‌دانیم که این طرح خواست مخالفین مسلح نظام ونیزبه نفع آنهاست.

    هکذا اعضای مجلس ازعدم حضور وزرای سکتورامنیتی که شامل آجندای امروزی بود نیزشدیداً انتفاد نموده گفتند بنا به تشدید تحرکات وحملات مخالفین دولت، مظالم افراد مسلح غیرمسوول و موجودیت جرایم جنایی وسایرموضوعات، حضوروپاسخگویی مسوولین امنیتی یک امرمهم بود، اما ایشان فراخوان مجلس ونیازهای مردم را نادیده گرفته به معرفی معاونین خود اکتفا کردند که پذیرفتنی نبوده وخواهان حضورمسوولین اول امنیتی، کشوربرای استجواب درجلسه عمومی می باشند.

     فضل هادی مسلم یاررییس مجلس اطمینان داد که اعتراضات سناتوران را درپیوند به سکتورامنیتی وسایرمقامات ذیصلاح با رئیس جمهورشریک خواهند ساخت و ازوزارت دولت درامورپارلمانی بخاطرنارسایی های آنوزارت درتنظیم اراکین دولتی درهمچو نشست ها انتقاد نمود وخواهان حضوراین مسولین به جلسه یکشنبه هفته آینده گردید.

24-Sawr98-JAL2.JPG

      سناتوران انفجارهای پی درپی شب گذشته درشهرجلال آباد ولایت ننگرهار را که باعث تلفات مردم ملکی وروزه دارگردید، ترورمعاون امنیت ملی ولایت بغلان وحملات مخالفین به ولایات سرپل، بدخشان وخوست که نیزباعث تلفات نیروهای امنیت ومردم گردیده است را با تند ترین الفاظ تقبیح نموده وآنرا جنایت ضد بشری خواندند؛ رییس مجلس وضعیت فعلی برخی ولایات وبخصوص ولایت ننگرهار را نگران کننده وخارج از تحمل خواننده و ازباز پرس والی وسایر مقامات امنیتی آن ولایت دریکی از مجالس مشرانوجرگه گردید.

     کاهش بی پیشینه پول افغانی دربرابر دالر وافزایش قیمت های مواد اولیه، معرفی نکردن رئیس جدید صحت عامه ولایت بلخ که ازطریق رقابت آزاد به این سمت گماشته شده است، استقبال ازتوظیف محمد زکریا سودا بحیث والی بدخشان، ابرازامتنان ازرئیس جمهوربخاطرارتقای ولایت نیمروزبه درجه دوم، نگرانی ازاحتمال انتقال رهبر داعش به افغانستان، انتقاد ازخاموشی حکومت دربرابرحصارکشی پاکستان درامتداد خط دیورند، تاکید برتوزیع بلاکهای رهایشی تصدی افغان گاز وتفحصات شبرغان به کارگران آن تصدی، حاضر نشدن سرپرست وزارت معادن وبرخی وزرای دیگر برای ملاقات با اعضای مجلس، وضعیت بد امنیتی ولایات ارزگان، فاریاب وولسوالی خاکریزولایت کندهار، وبرخی مسایل دیگرمطرح بحث قرارگرفت.

24-Sawr98-JAL3.JPG

      درجمعبندی این موارد، فضل هادی مسلم یارگفت، ادامه کار رییس جمهور درقانون اساسی وفیصله ستره محکمه تسجیل شده ودراین زمینه تعامل قبلی موجود است که به این اساس طرح حکومت سرپرست ازسوی مجلس رد می‌گردد وتوصیه می شود که نامزدان ریاست جمهوری بادرک شرایط حساس کشوردرهماهنگی با نظام کنونی برای تدویرانتخابات شفاف کار وفکر کنند تا نتایج مطلوب از انتخابات پیشرو بدست آید.

   همچنان محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس درصحبت هایش گفت که کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی برای تطبیق فیصله هایش باید اقدام اقدام جدی نموده واشخاصیکه ازطریق رقابت آزاد موفق می‌شوند را حمایت جدی و قانونی نماید ونیز ازحکومت خواست تا درمورد خط فرضی دیورند به مردم وضاحت دهد که درامتداد آن چه میگذرد وآیا پاکستان پیشروی های هم نموده یاخیر؟. نایب اول مشرانوجرگه، طرح اخراج مهاجرین افغان ازجمهوری اسلامی ایران را ناشی ازتعاملات سیاسی وتحریم‌های بین المللی دانست واظهارامیدواری کرد که مقامات ایرانی از مهاجرین به عنوان حربۀ سیاسی استفاده ننماید و حکومت افغانستان هم باید تدابیرپیشگیرانه ی را در این زمینه اتخاذ نماید ونیز برخی مسایل مطروحه را جهت بر رسی به کمیسیونهای ذیربط مشرانوجرگه ارجاع کرد .

24-Sawr98-JAL4.JPG