صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۲ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی

پیام تبریکیۀ فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنای کشور عنوانی رئیس مجلس سنای کشوردوست قزاقستان!

12-Hamal97-Payam.jpg

ازجانب فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنای کشور پیام تبریکیه عنوانی دراجه نورسلطان نظربایی یوف بخاطرانتخاب شان به حیث رئیس مجلس سنای قزاقستان ارسال گردیده است.

دربخشی ازپیام فضل هادی مسلم یاررئیس مجلس سنای کشور گفته است من باورمندم که مهارت، تجربه ولیاقت شما سبب کسب همچومقام گردیده ومطمینم که انتخاب شما درآینده باعث تقویت بیشتر روند دیموکراسی درقزاقستان وتحکیم روابط پارلمانی میان افغانستان وقزاقستان خواهند شد.