صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۱ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی

 عبدالمقتدرناصری رییس واعضای دارالانشای مشرانوجرگه ، امروز نهال هایرا درمحوطه الحاقیه شورای ملی غرس نمودند.

11-Hamal98-GEN1.JPG

رییس عمومی دارالانشاء ضمن ابراز امیدواری صلح وارامش مردم در سال جدید ،خاطرنشان ساخت که نهال شانی وتوجه لازم به سرسبزی و در ختان ،تأثیرات مثبت ومستقیم روی محیط زیست دارد که همه باید در بهتر سازی محیط زیست وسرسبزی سهم ارزنده ی داشته باشیم.

11-Hamal98-GEN2.JPG

موصوف با امتنان از زحمات وخدمات ارزنده باغبانان ،از آنان خواست تا دراصلاح وپرورش نهال ها ودرختان درساحات تعمیرجدید والحاقیه شورای ملی ،توجه بیشترنمایند .