صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۵ ثور ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۶ حوت ۱۳۹۷ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز ازکارنامه های استاد فضل الرحمن فاضل یک تن از دیپلومات های کشور با اهدای مدال وتقدیرنامه طی نشستی تحسین نمود.

26-Hot97-MUL1.JPG

دراین نشست که شماری ازسناتوران نیزحضورداشتند نایب اول مشرانوجرگه از کارکردهای استاد فاضل به نیکویی یاد آوری نموده گفت خدمات شما دربخش های مختلف وزارت امورخارجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، غنامندی فرهنگ و تالیف بیش ازشصت جلد کتاب ارزشمند درقالب نثرونظم به لسان های رسمی کشور وزبان عربی درخورستایش بوده

26-Hot97-MUL2.JPG

واین خدمات شما درتاریخ زرین کشورماندگارخواهند ماند وافزود مشرانوجرگه درپهلوی وظایف محوله همواره ازشخصیت های علمی، فرهنگی، دانشمندان وپژوهشگران عرصه های مختلف حمایت نموده وکارنامه های ایشانرا مورد ستایش قرارداده است وانتظار دارد که حکومت نیز درزمینه توجه بیشترنماید.