صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۹ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۶ حوت ۱۳۹۷ هجری شمسی

فضل‌هادی مسلم یار رییس، هیئت اداری واعضای مشرانوجرگه امروز طی کنفرانس مطبوعاتی؛ گفته‌های اخیرنخست وزیرپاکستان درمورد به میان آمدن (حکومت جدید درافغانستان( را رد وآنرامحکوم نمودند .

26-Hot97-COF1.JPG

دراین کنفرانس فضل‌هادی مسلم یاربه نمایندگی ازمجلس اذعان داشت که افغانستان کشورمستقل ودارای نظام انتخابی بوده و روی مسایل ملی وجهانی مربوط به افغانستان ازطریق حکومت، نمایندگان مردم وسایرسیاسیون عمل می‌کند وهیچ نیازی به مفکوره‌های حکومت سازی پاکستان در افغانستان ندارد.

 رییس مجلس گفته‌های عمران خان نخست وزیر پاکستان را مداخله آشکار در امورافغانستان دانست وتأکید داشت سیاسیون آنکشورباید سعی ورزند تا حقوق اساسی پشتون‌ها وبلوچ‌های آن‌سوی خط فرضی دیورند را که تحت ظلم وستم نظامیان پاکستانی قرار دارد اعاده نمایند.

 رییس مشرانوجرگه درمورد گفتگوهای صلح اظهارداشت ایالات متحده امریکا با درنظرداشت پیمان‌های موجود که با افغانستان دارد عمل نموده و تنها مسایل مربوط به خویش را با مخالفین مسلح افغانستان تعقیب نماید وتلاش کند که زمینه‌های گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان با طالبان مهیا گردد زیرا حکومت افغانستان حق دارد با درنظر داشت تلفات وخساراتی که همه روزمتقبل می‌شود، درگفتگوهای صلح مستقیماً دخیل باشد که دولت انتخابی افغانستان می‌تواند بهترین گزینه از جانب مردم برای گفتگوهای صلح باشد .

26-Hot97-COF2.JPG

فضل‌هادی مسلم یار، طرح‌های به میان آمدن حکومت مؤقت را گامی به عقب دانست وآن را خلاف مصالح ملی وخواست مردم افغانستان عنوان کرد و تأکید داشت هرگونه تغییردر نظام سیاسی کشور باید طبق قانون اساسی ازطریق انتخابات عمومی به میان آید درغیرآن هیچ نسخه دیگربرای مردم افغانستان پذیرفتنی نیست و مشرانوجرگه درشرایط کنونی درکنار مردم خویش قراردارد.  

موصوف دراخیر عدم اعلان نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه را عامل افتتاح نشدن دوره جدید تقنینی شورای ملی دانسته ازکمسیون‌های انتخاباتی خواست تا برای اعلان نتایج نهایی اقدامات شانرا سرعت بخشند تا زمینه افتتاح شورای ملی مساعد گردد .