صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۶حوت ۱۳۹۷ هجری شمسی

پیام مشرانوجرگه شورای ملی د، ج، ا، ا.  به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن

بسم الله الرحمن الرحیم

16-Hot97-Payam-Dari.jpg

مشرانوجرگه شورای ملی ، مراتب تبریکات خویش را به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زن به تمام زنان افغانستان و جهان تقدیم نموده وبرای شان در ساحات مختلف ، موفقیت ارزو می کند.

مشرانوجرگه شورای ملی؛ هستی زن را مکمل پیکر واحد جامعه بشری دانسته و باور دارد که هرگونه پیشرفت، ترقی و دوام حیات بشری در روی زمین، بدون حضور، نقش و سهم زنان و مادران عزیز ناممکن می باشد.

مشرانو جرگه شورای ملی در پرتو ارشادات اسلامی، قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور، خود را مکلف میداند؛ تا در مواقع تصمیم گیری های شان، جهت تأمین حقوق اجتماعی، سیاســــــــــــــــی و فرهنگی زنان از هیچگونه مســــــــــــــاعی دریغ نورزد.

مشرانوجرگه شورای ملی هر گونه خشونت و بد رفتاری علیه زنان را عمل غیر اسلامی و غیر مدنی پنداشته وخواهان مجازات آنانی اند که در برابر زنان ظلم وستم روا داشته ومانع رسیدن آنان به حقوق حقه شان شده یا می شوند ؛می باشد .

خواهران ومادران عزیز! در شرایطی که  جهان به سرعت در مسیرترقی وشگوفایی قرارگرفته است ضرورت است که زنان افغان در همراهی با مردان عدالتخواه ومترقی با تحرک و پویایی هرچه بهتر در امرارتقای ظرفیت های کاری وتخصصی شان مساعی همه جانبه به خرچ دهند و در امر آموزش و پرورش فرزندان صالح ، متدین و مسوولیت پذیر به خصوص دختران  شان توجه مزید مبذول بدارند.و من الله توفیق

فضل هادی مسلم یار

رئیس مشرانوجرگه شورای ملی