صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱ حوت ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۸ حوت ۱۳۹۷ هجری شمسی

داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز درحضورداشت شماری از اعضای مجلس بعد از شنیدن گزارش کاری رییس عمومی عواید وزارت مالیه تلاش های موصوف را مورد تقدیر قرارداد.

8-Hot97-MUL1.JPG

دراین ملاقات خانم آمنه احمدی رییس عمومی عواید وزارت مالیه گفت در این اواخر گامهای مهم در راستای مبارزه بافساد اداری برداشته شده  وسهولت ها نیز برای ایجاد هرچه بهتر شفافیت درجمع آوری عواید ملی بمیان آمده است که درنتیجه یک بخش عمده از بودجه ملی از عواید داخلی تأمین شده است.

8-Hot97-MUL2.JPG

داکترصدیقی بعد از استماع گزارش موصوف ، شفافیت درجمع آوری عواید وتوجه ویژه به این بخش را گام مهم برای خودکفایی کشور عنوان نموده تأکید داشت که مسئولین مربوطه باید از عواید ملی همواره نظارت جدی نمایند واجازه ندهند که مورد دستبرد قرارگیرد.