صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۱ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی

درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، دلایل ریاست جمهوری درمورد رد قانون اشاعه وثبت دارایی‌های مقامات وکارکنان دولتی مورد تصویب قرارگرفت.

دلایل ریاست جمهوری مبنی بر رد قانون اشاعه وثبت دارایی‌های مقامات وکارکنان دولتی که درکمیسیون‌های مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود؛ توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی مشرانوجرگه ارایه ومورد تصویب قرارگرفت.

11-Jadi97-JAL1.JPG

درمباحث آزاد رئیس جلسه وسناتوران، عملیات نیروهای ضربتی درولسوالی زرمت ولایت پکتیا را که جان چند عضو یک خانواده را گرفت با شدیدترین الفاظ نکوهش نموده، گفتند اشخاص که دراین عملیات شهید شده اند همه افراد ملکی به شمول محصلین ویک عضوکمیته ولایتی شورای صلح آن ولایت می‌باشد وافزودند که این عمل خشم مردم را برانگیخته، باید ازتکرارهمچوعملیات جلوگیری به عمل آید وبه همین منظورفیصله شد که هیئت ازمجلس در ولایت پکتیا این مساله را بررسی وگزارش آن را به جلسه ارایه نمایند ونیزمجلس پیرامون تداوم عملیات شبانه که منجر به تلفات ملکی شود؛ تصامیم مقتضی را اتخاذ خواهدنمود.

همچنان درجلسه باردیگربه روند گفتگوی صلح درکشور تاکید گردیده، گفته شد صلح یک نیازمبرم واساسی می‌باشد، ولی هرگزبه تضرع به دست نخواهد آمد وباید برای برقراری صلح اجماع ملی، منطقه‌یی و جهانی به وجود آید و افزودند حالانکه طالبان حاضربه گفتگوهای صلح درکنفرانس جده با نمایندگان حکومت نیستند؛ باید نمایندگان حکومت  درکنفرانس منعقده عربستان سعودی شرکت ننمایند وحکومت ازموقف قوی با حفظ دست آوردهای موجود، با مخالفان مذاکرات صلح را به پیش برند .

هکذا شماری ازسناتوران گفتند هدف سفرهای متعدد وزیرامورخارجه پاکستان به کشورهای منطقه، سبوتاژ پروسه صلح ولابی‌گری برای مشروعیت گروه طالبان می‌باشد که باید ایالات متحده امریکا وسایرکشورهای حامی افغانستان، پاکستان را تحت فشارهای سیاسی واقتصادی قراردهند، تا حکومت آن‌کشور طالبان را به میزمذاکره بکشاند.

همین‌گونه شماری سناتوران ازتأخیردر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استقبال نموده، گفتند راه اندازی چهارانتخابات همزمان بنابروضعیت امنیتی ومدیریت ضعیفی کمیسیون انتخابات چالش زا می‌باشد و باید به تاریخ پیش بینی شده صرف یک انتخابات به طورآزاد، شفاف، عادلانه وسراسری را برگزارنماید.

 درجلسه سناتوران اعتراض برخی ازحقوقدانان را درپیوند به دوام‌کاری شورای ملی به ویژه مشرانوجرگه غیرمؤجه دانسته، تاکید نمودند این مجلس همواره مطابق قانون عمل نموده وبه آن پابند می‌باشد.

 همین‌گونه سناتوارن ضمن ابراز آرزومندی ازامامان مساجد وشهروندان کشور بخاطرادای نمازاستسقا، سال جدیدی میلادی را تبریک گفته، امیدواری نمودند که سال جدیدپایان خونریزی درافغانستان باشد.

همچنان دربحث آزاد ازاحتمال سقوط مرکزولایت سرپل وتاکید براعزام نیروهای تازه نفس به آن‌ولا، استقبال ازطرح حکومت بخاطرتوزیع کوپون برای ورثه شهدا ومعلولان، تاکید بروارد شدن تغییرات دررهبری ریاست عمومی امنیت ملی، استقبال ازتصویب به موقع بودجه سال مالی 1398 ازسوی ولسی جرگه، تاکید برنشست اعضای مجلس با رهبران حکومت وحدت ملی بخاطرمطرح نمودن مسایل مهم ملی وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

درپایان جمع‌بندی مباحث آزاد، رییس مجلس گفت صلح به تضرع به دست نمی‌آید وباید حکومت درکنار تلاش‌های جاری برای صلح، دربرابردشمنان با قاطعیت برخورد نماید و نیزاگر نمایندگان طالبان درکنفرانس جده باهیئت حکومت افغانستان دیدار نمی‌نماید، باید حکومت هیئتی را به این مقصد اعزام نکند.

11-Jadi97-JAL2.JPG

رییس مشرانوجرگه افزود مردم خواهان تدویرانتخابات شفاف وعادلانه می‌باشد وبایدکمیسیون مستقل انتخابات به ملت از راه اندازی انتخابات شفاف وسرتاسری تضمین دهد که توانایی مدیریت چهارانتخابات همزمان در 29ماه سرطان سال آینده را دارد ؟ وافزود اگرچه فیصله اخیراین کمیسیون مبنی به تأخیرانتخابات درتناقض با قانون اساسی است؛ اما نظر به اوضاع جاری کشور، ازآن حمایت می‌نماید.

فضل هادی مسلم یار صحبت‌های برخی حقوق دانان درمورد پایان دورۀ کاری مجلس را نا آگاهانه دانسته، گفت درقانون اساسی کشورچگونگی ترکیب اعضای مشرانوجرگه تسجیل یافته وضمن این‌که شماری ازسناتوران انتصابی به اساس حکم رییس جمهوری به وظایف شان ادامه می‌دهند، چند تن دراین اواخر بحیث اعضای انتصابی معرفی و دورۀکاری اعضای انتخابی مجلس نیز به پایان نرسیده است.

درپایان جلسه گزارش هیئت مجلس از ولایت هرات که توسط سناتور محمدحنیف حنفی رئیس کمیسیون سمع شکایات ارایه شد وقراراست تفصیل آن در اخبارکمیسیون‌های جرگه به نشربرسد.