صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۸ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی

  درجلسه کمیتۀ رئیسان مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌ یار، آجندای جلسات عمومی تعیین وپیرامون امورکاری کمیسیون‌های مباحثی صورت گرفت.

8-Jadi97-Komita-Rowasa.JPG

همچنان دراین جلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه نهم جدی، علاوه ازبحث آزاد و استماع گزارش هییت‌های مجلس ازکشورهای فدراتیف روسیه وآذربایجان، روی موافقتنامه جایگاه وظایف کمیسیون بین المللی درباره افراد مفقودالاثر صحبت به عمل آید ونیز درجلسه عمومی یازدهم جدی پیرامون (قانون اشاعه وثبت دارایی‌های مقامات وکارکنان دولتی) که بعد ازتصویب شورای ملی ازسوی رئیس جمهور با ذکردلایل رد گردیده است مباحثی صورت گیرد.

   همین‌گونه درجلسه فیصله شد که درنشست بعدی کمیته رئیسان وزیرامورمهاجرین وعودت کنندگان بخاطرکارکردهایش درآن‌وزارت و وزرای پیشین دفاع وامورداخله بخاطرمبارزات وفداکاری‌های نیروهای دفاعی وامنیتی کشور مورد تقدیرقرارگیرند.

8-Jadi97-Komita-Rowasa2.JPG

   همچنان درجلسه کمیته رئیسان تذکررفت که موسسه تحصیلات عالی خصوصی شفا درناحیه پنجم شهرکابل با داشتن چهارهزارمحصل دررشته‌های مختلف توسط استادان مسلکی باهزینه مناسب در تعمیرمعیاری، مصروف آموزش محصلان است و قراراست به اساس گزارش‌های نادرستی ازسوی مراجع ذیربط مسدود گردد، کمیته رئیسان با استماع این گزارش به کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات وظیفه سپرد که این موضوع را هرچه عاجل با مسئولان وزارت تحصیلات عالی مورد پیگیری همه جانبه قرار دهد.