صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۴ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی

 

    درجلسه امروزکمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اجندای جلسات عمومی تعیین وپیرامون امورکاری کمیسیون‌ها مباحثی صورت گرفت.

24-Qaws97-Komita-Rowasa.JPG

        درجلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه 25 قوس، علاوه ازبحث آزاد واستماع گزارش هییت مجلس ازترکیه، وزیردولت دراموررسیدگی به حوادث طبیعی درموردپلان‌ها وتدابیرشان درفصل سرما به پرسش‌های سناتوران پاسخ ارایه نماید ونیزدرجلسه عمومی 27 قوس ضمن استماع گزارش هییت مجلس از روسیه، روی موافقتنامه چارچوب انکشافی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وشورای فدرال سویس، پیرامون مساعدت‌های تخنیکی، همکاری‌های مالی وکمک‌های بشری به داخل یک مقدمه 12ماده بحث صورت گیرد.

   همینگونه درجلسه کمیتۀ روسأ فیصله شد که درنشست عمومی دوم جدی علاوه ازاستماع گزارش هییت مجلس ازکشورسویس وبحث روی موافقتنامه جایگاه و وظایف کمیسیون اموربین المللی درباره افراد مفقود الاثر، مراسم تحلیف سناتورجدید کامل بیک حسینی اجرا وبا سناتورمیربهادرشاه واصفی خدا حافظی صورت گیرد.

 همچنان فیصله شد که درجلسه عمومی چهارم جدی گزارش هییت مجلس ازکشور آذربایجان استماع ووزیرامورمهاجرین وعودت کنندگان ورئیس جمعیت هلال احمرافغانی، پیرامون مسایل ذیربط به پرسش‌های سناتوران پاسخ ارایه نماید.

        دربخش دیگرجلسه  از ارکانحرب دگرجنرال طارق شاه بهرامی وزیردفاع ملی درمورد عملیات‌های شبانه ونگرانی‌ها از تلفات افراد ملکی اخیر درولایات به ویژه ولایت کنرو وضعیت امنیتی ولایات فاریاب وفراه پرسش‌های مطرح گردید.

         وزیردفاع ملی درپاسخ‌هایش گفت عملیات مشترکی که بخاطرسرکوب دشمنان درولایت کنرراه اندازی شده بود درآن 20 تن ازدشمنان این مرزوبوم هلاک وچند تن دیگرشان زخم برداشته است که متأسفانه درپهلوی آن یکتعداد افراد ملکی شهید ومجروح شده است که بخاطربررسی همین موضوع هییت با صلاحیت گماشته شده تا درپهلوی دلجوی ازفامیل‌های شهدا علت تلفات ملکی  بررسی و برمبنای آن تصامیم مقتضی اتخاذ گردد.

24-Qaws97-Komita-Rowasa1.JPG

    وزیردفاع ملی ضمن ارایه معلومات درمورد وضعیت امنیتی ولایات فاریاب وفراه گفت عملیات‌های شبانه بخاطرسرکوب وضربه زدن دشمنان خیلی موثربوده که از اثرعملیات هوایی  دراین اواخرچندین فرد کلیدی هراس افگنان به شمول والیان نام نهاد طالبان درنقاط مختلف کشورهلاک وقراراست به زودی  بخاطرجلوگیری وکاهش تلفات افراد ملکی نشست مشترکی با سایرارگان‌های امنیتی تدویرگردد.