صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

مورخ ۱۹ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی

بدینوسیله به تأسی از فقره ۲ ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه در نظر دارد تا قرارداد دونوع تیل دیزل و پطرول MJ/NCB/97/001 مورد ضرورت وسایط و جنراتور های خویشرا با شرکت تجارتی شایق علیمی لمتد به قیمت مجموعی مبلغ ( ۲۲۴۸۴۰۰۰ بیست و دومیلیون و چهارصدوهشتاد و چهار هزار افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به مدیریت قراردادهای ریاست دارالانشاء مشرانوجرگه واقع سرکت عمومی دارالامان ریاست پنج الحاقیه شورای ملی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.