صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

      دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۷ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی 

جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه امروز به ریاست محمدعلم ایزدیارنایب اول آن جرگه برگزار گردید.

17-Qaws97-Komita-Rowasa.JPG

درجلسه ضمن تعیین اجندای جلسات عمومی فیصله شد که درنشست عمومی فردا برعلاوه بحث آزاد، روی طرح قانون محصول محاکم بحث صورت گیرد ودرنشست روزسه شنبه ۲۰ قوس بعد ازمباحث آزاد، روی معاهده میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ازبیکستان درمورد مساعدت‌های حقوقی درموضوعات مدنی، فامیلی وجنایی بحث صورت گیرد.

همچنان دراین جلسه فیصله گردیدکه درجلسه عمومی روزیکشنبه مورخ ۲۵قوس برعلاوه بحث آزاد، گزارش سفرهیئت مشرانوجرگه ازکشور ترکیه ارایه گردد ودرنشست عمومی سه شنبه مورخ ۲۷ماه روان درکنارمباحث آزاد، موافقتنامه چارچوب انکشافی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وشورای فدرال سویس پیرامون مساعدت‌های تخنیکی، همکاری‌های مالی وکمک‌های بشری غرض بحث پیشکش گردد.