صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲ حمل ۱۳۹۸

      دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۷ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی 

جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه امروز به ریاست محمدعلم ایزدیارنایب اول آن جرگه برگزار گردید.

17-Qaws97-Komita-Rowasa.JPG

درجلسه ضمن تعیین اجندای جلسات عمومی فیصله شد که درنشست عمومی فردا برعلاوه بحث آزاد، روی طرح قانون محصول محاکم بحث صورت گیرد ودرنشست روزسه شنبه ۲۰ قوس بعد ازمباحث آزاد، روی معاهده میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ازبیکستان درمورد مساعدت‌های حقوقی درموضوعات مدنی، فامیلی وجنایی بحث صورت گیرد.

همچنان دراین جلسه فیصله گردیدکه درجلسه عمومی روزیکشنبه مورخ ۲۵قوس برعلاوه بحث آزاد، گزارش سفرهیئت مشرانوجرگه ازکشور ترکیه ارایه گردد ودرنشست عمومی سه شنبه مورخ ۲۷ماه روان درکنارمباحث آزاد، موافقتنامه چارچوب انکشافی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وشورای فدرال سویس پیرامون مساعدت‌های تخنیکی، همکاری‌های مالی وکمک‌های بشری غرض بحث پیشکش گردد.