صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۴ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز با رئیس سارنوالی امنیت ملی و رئیس اداری ستره محکمه پیرامون چگونگی انکشاف دوسیه حمله بالای نمازگزاران تشیع جنازه محمدسالم ایزدیار در دفترکارش ملاقات نمود.

14-Qaws97-MUL1.JPG

دراین ملاقات رئیس سارنوالی امنیت ملی درزمینه توضیحات ارایه نموده، گفت دوسیه نسبتی اسامی سیدرحمان فرزندعبدالحنان به اتهام خرابکاری وعضویت درگروه تروریستی طالبان دردیوان جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی محکمه استیناف ولایت کابل مورد بحث وبررسی قرارگرفت ونامبرده اعتراف نموده است که باکسب عضویت درگروه تروریستی طالبان، آموزش‌های نظامی وانتحاری را درکویته پاکستان فرا گرفته بود که می‌خواست و با دوتن دیگر درمراسم تشیع جنازه شهید سالم ایزدیار انتحارنمایند که خوشبختانه یک تن شان موفق به انتحار نگردید و حین فراردرساحه سرای شمالی ازسوی نیروهای امنیتی گرفتار‌شده است.

موصوف علاوه کرد که دیوان جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی محکمه استناف ولایت کابل اسامی سید رحمان را درقضایایی تروریستی وعضویت درگروه طالبان متهم شناخته وبه اشدمجازات محکوم نموده است و دوسیه وی جهت طی مراحل نهایی به ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان محول گردیده است.

سپس نایب اول مجلس سناضمن تشکری ازتلاش‌های مسوولین ذیربط، ازدادگاه عالی کشورخواست تا درزمینه تامین عدالت که خواست همه فامیل‌های شهدا ومتضررین می‌باشد، مساعی لازم بخرچ دهند.