صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

      دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۳ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی

   درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار،علاوه ازتصویب طرح تعدیلی یک عنوان قانون، معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف همراه با هیئت رهبری و استادان انستیتوت الازهرمقیم کابل مورد تقدیرقرارگرفت.

13-Qaws97-JAL1.jpg

   طرح پیشنهادی حکومت درمورد تعدیل عنوان قانون حقوق اعضای کادرعلمی انستیتوت امورقانون‌گذاری وتحقیقات علمی حقوقی وسایرکادرهای مسلکی مشابه وحذف فقره(2) ماده هشتم آن که درکمیسیون‌های مشرانوجرگه مورد تدقیق و مطالعه قرارگرفته بود، توسط رئیس واعضای کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به جلسه ارایه وبه اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت.

  دربخش دیگرجلسه طبق آجندا ازداکترمحمد شفیق صمیم معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف وتن چند ازمسوولان آن‌بخش همراه با هییت رهبری واستادان انستیتوت الازهرمقیم کابل با اهدای تقدیرنامه‌ها ازسوی رئیس، هیئت اداری وسناتوران تحسین به عمل آمد.

   درجلسه داکترمصطفی عبدالجلیل ابوالحسن خلیل رئیس انستیتوت الازهر، به نمایندگی ازسایرین ازتقدیرمعنوی مجلس ابراز امتنان نموده، ضمن تقدیم پیام رئیس جمهورمصرومردم آن‌کشور پیرامون روابط دیرینه وعمیق دوکشور درطول صد سال گذشته مختصراً صحبت نموده؛ گفت کشورمتبوعش برعلاوه کمک با وزارت معارف درعرصه‌های خدمات صحی وآموزش نیروهای دفاعی وامنیتی افغانستان همکاری لازم نموده واین همکاری‌ها در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

   درمباحث آزاد جلسه ضمن محکوم نمودن حملات شبانه درولسوالی زرمت ولایت پکتیا که منجربه تلفات انسانی گردیده، گفته شد که عملیات شبانه به محلات مسکونی که باعث شهادت شهروندان کشور می‌گردد، قابل تحمل نمی‌‎باشد.

 همچنان اززورگویی‌های تمیم وردک درشهرنوکابل که منجربه شهادت ومجروحیت چند منسوب پولیس گردیده، شدیداً انتقاد به عمل آمد و خاطرنشان گردید که حکومت باید درهمچو موارد ازطریق تفاهم عمل نموده، ناقضین قانون را گرفتار نماید؛ درغیرآن انتخاب نهایی ازاستعمال  قوه قهریه استفاده گردد ونگذارد که منسوبان امنیتی کشورو مردم بیگناه تلف شوند ونیزتاکید شد که ارگان‌های حراست از قانون  متهمین را به اساس حکم محاکم رها نمایند.

  همچنان درمباحث آزاد درمورد سفرتازه زلمی خلیلزاد به کشورهای منطقه نظریاتی ارایه شد، خاطرنشان گردید که پروسه صلح یک روند ملی می‌باشد که باید درتفاهم با حکومت افغانستان پیشبرده شود.

13-Qaws97-JAL3.jpg

  هکذا درجلسه ازدست کاری‌ها درنتایج ابتدایی نامزدان دربرخی ولایات یادآوری به‌عمل آمده، خاطرنشان گردید که دراعلام نتایج معاملات پنهانی صورت می‌گیرد، اذعان داشتند کمیسیون مستقل انتخابات باید موقف خویش را درقبال افراد متهم به اخذ رشوه درآن کمیسیون با مردم شریک سازد. همین‌گونه درجلسه یاد آوری شد که منشی عمومی سازمان ناتو باردیگرحمایت وپشتیبانی آن سازمان را ازنیروهای دفاعی وامنیتی کشوراعلام نموده است که این اقدام یک گام مثبت بوده وباید درپهلوی پشتیبانی ازنیروهای دفاعی وامنیتی کشور، درپیش‌برد گفتگوهای  صلح مردم افغانستان را نیزیاری رسانند.

   باج‌گیری گروه طالبان ازوسایط نقلیه درمسیرشاهراه کابل- کندهار، تاکید برشمولیت یک عضو مشرانوجرگه درترکیب بورد مشورتی صلح، کمرنگ بودن نقش زون جنوب کشور درپروسه صلح وتاکید بر ملاقات زلمی خلیلزاد با قوماندان امنیه ولایت کندهاربه عنوان یکی ازبزرگان آن ولایت، یاد آوری ازرهایی نظام الدین قیصاری وحسیب الله قریشی، تاکید بر رهایی متعلمین لیسه‌های خوشحال خان و رحمان بابا اززندان پلچرخی، انتقاد ازبلند رفتن مواد سوختی درفصل سرما، یاد آوری ازهلاکت  یکتن ازافراد کلیدی گروه تروریستی طالبان درولایت هلمند، تاکید بربرسی قراردادهای مس بلخاب وطلای بدخشان ازسوی هییت مجلس، انتقاد ازگفته‌های ضد ونقیض عدۀ مسوولان حکومتی ایالات متحده امریکا درمورد صلح افغانستان و برخی مسایل دیگر مطرح شد.

    درپایان مباحث آزاد رییس مشرانوجرگه ضمن ابراز غم‌شریکی، با خانواده‌های قربانیان ولسوالی زرمت ولایت پکتیا، باردیگرتأکید نمود که سکتورامنیتی کشوردرهنگام عملیات نظامی ازدقت لازم کارگیرند، تاجان ومال افراد ملکی درامان بماند.

 فضل هادی مسلم یارحادثه دیروزی شهرنوکابل را ننگین دانسته، گفت غاصبین، قانون شکنان و زورگویان، دربرابر نظام می‌ایستند وبه نیروهای امنیتی شلیک می‌کنند، باید ارگان‌های امنیتی بدون استثنا آنان را دستگیر وجرایم شان را ازطریق ارگان‌های عدلی وقضایی پیگیری ومجازات علنی گردند.

همچنان رئیس مجلس تاکید نمود که لوی څارنوال و وزیرامورداخله سربازانی پولیس که بخاطرتطبیق قانون شهید و یا مجروح شدند، خانواده‌هایشان را مورد دلجویی قراردهند.

     رییس مجلس درمورد سومین سفرزلمی خلیلزاد به کشورهای منطقه ابرازامیدواری کرد که این بازدیدها بتواند درتأمین صلح افغانستان سودمند واقع شود وبه همین ترتیب ازحکومت خواست تا درترکیب بورد مشورتی صلح، یک عضو مشرانوجرگه را نیزشامل نماید.

همین گونه فضل‌هادی مسلم‌یارتاکید نمود متعلمین لیسه‌های رحمان بابا وخوشحال خان که بعد از حادثه لیلیه پوهنتون در پلچرخی محبوس اند، رها گردند؛ تا آنان بتوانند امتحانات خویش را سپری نمایند.

13-Qaws97-JAL2.jpg

رییس مشرانوجرگه ازآمادگی سازمان ناتو مبنی بر تداوم همکاری‌های آن سازمان با نیروهای امنیتی افغانستان یادآوری نموده؛ گفت سازمان ناتو طبق پیمان‌های موجود امنیتی باید قوت‌های امنیتی ودفاعی کشور به ویژه صنوف قوای هوایی وتوپچی را اکمال وتجهیزنماید.

فضل‌هادی مسلم‌یارضمن ابرازنگرانی ازتأخیربیش ازحد در اعلان نتایج انتخابات، خاطرنشان نمود که کمیسیون مستقل انتخابات به نگرانی‌های موجوده نقطه پایان گذارد و نتایج ابتدایی انتخابات با درنظرداشت زمان معین آن اعلام نمایند ونیز درمورد ادعاهای تقلب گسترده در انتخابات ولایت کابل اظهارداشت که کمیسیون‌های انتخاباتی با درنظرداشت آرای مردم باید نتایج انتخابات را اعلام نمایند ودرصورت که تقلبات گسترده انتخاباتی دراین ولایت صورت گرفته شده باشد، کمیسیون انتخابات مکلف است که مطابق قانون، انتخابات مجدد را برگزارنماید.