صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۲ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی

شماری ازنمایندگان نهادهای مختلف جامعه معلولیت کشور امروز خدمات محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه را بااهدای تقدیرنامه مورد  تحسین قرارداد.

12-Qaws97-MUL1.JPG

این ملاقات که دردفترکاری نایب اول مجلس تدویریافته بود چند به نمایندگی ازسایرین  خدمات محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه وسناتوران نفیسه سلطانی ومحمدحنیف حنفی  در رسیدگی به مشکلات معلولین، قانونگذاری، نمایندگی ازمردم ونظارت ازعملکرد حکومتی را به نیکویی یادآوری نموده تقدیرنامه های نهادهای مربوط را به ایشان تقدیم نمودند.

سپس نایب اول مشرانوجرگه از فداکاریها وقربانیهای معلولین کشور به نیکویی یادآوری نموده گفت امیدواریم مراجع حکومتی برای بهبود زندگی معلولین مکلفیت هایشان را ادا نمایند.

طبق یک خبردیگر داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه، طی نشستی های جداگانه شان،  ازکارکردهای شماری مسوولان ملکی ونظامی ولسوالی بگرامی ولایت کابل ورئیس چهارم شهر کابل را با اهدای تقدیرنامه ها نیزمورد تحسین قرار دادند.

12-Qaws97-MUL2.JPG