صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۳ جوزا ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۰ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی

کمیسیونهای دوازده گانه مشرانوجرگه، امروزطی جلسات شان موضوعات مختلفی رابه بحث گرفتند

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی، معاهده میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ازبیکستان درمورد مساعدت های حقوقی وموضوعات مدنی، فامیلی وجنائی به داخل یک مقدمه، چهارفصل و91 ماده مورد مطالعه قرارگرفت.

     دربخش دیگرجلسه، ازگفته های رئیس جمهور کشور درنشست ژنیوا در رابطه به سهم فعال زنان دررهبری ومدیریت مورد قدردانی قرارگرفته ازآن استقبال به عمل آمد.

 10-Qaws97-Zanan.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست لطف الله بابا، معین وزارت فواید عامه و سرپرست ریاست سرک های آن وزارت پیرامون فعالیت ها و مصرف بودجه سال 97،  چگونگی و پیشرفت کار پروژه سرک دوم کابل – جلال آباد و سرک تورخم – جلال آباد،  پروژه ترمیم و ساخت شاهرای سالنگ و بدیل آن، چگونگی مراقبت سرک ها ساخته شده که بیشترآنانها در حال تخریب شدن است، پیشرفت سرک های حلقوی افغانستان، چگونگی وضعیت پروژه قطرغی – سرشاهی ولسوالی رودات ولایت ننگرهارو چگونگی کار سرک ولسوالی زرمت ولایت پکتیامعلومات ارایه نمودند.

معین فوایدعامه گفت سرک زرمت که قبلاً سروی و حدود  ده ماه قبل کار آن شروع گردیده بود؛ اما به دلایل نا امنی کار پروژه مذکورمتوقف می باشد وافزود قرارداد پروژه از جانب رییس جمهور لغو و مجدداً به تدارکات ملی فرستاده شده است و رییس جمهور در رابطه تصمیم خواهندگرفت.

موصوف  در رابطه به مصرف بودجه گفت تا اکنون حدود 83 فیصد بودجه این وزارت به مصرف رسیده است و تا ختم سال مالی 1397 به 90 فیصد خواهد رسید که نظر به سال های قبل بودجه بیشتر به مصرف رسیده است. ووزارت مالیه صرف پروژه های انتقالی این وزارت را در سند بودجه سال مالی 98 گنجانیده است که در حدود 124 میلیارد افغانی میشود واطمینان داد  در صورت که در جریان سال ضرورت دیده شود بودجه تعدیلی را در نظر می گیریم.

معین وزارت فوایدعامه اضافه کرد که کار پروژه سرک دوم کابل – جلال آباد بخش اول  ودوم آن تکمیل گردیده و و بخش سوم آن تحت کار می باشد ودرقسمت سرک شاهرای سالنگ دو برنامه دراز مدت در نظراست که بودجه آن از سوی بانک آسیایی تمویل خواهد شد که یکی پروژه دوشی بامیان و دیگری پروژه بدیل تونل سالنگ می باشد و مطالعات آن جریان دارد.وی دررابطه به سرک های حلقوی کشورروشنی انداخته گفت که سرک حلقوی لومان – قیصار  که در حدود 233 کلیومتر بوده و به 5 بخش تقسیم شده  است. که کار بخش اول و دوم آن در حدود 30 فیصد پیشرفته است. همین ترتیب بازسازی شاهراه سالنگ حدود 128 کیلومتر از جبل السراج الی دوشی بوده وبادوکمپنی بین المللی قرارداد عقدگردیده است که پول آن ازسوی بانک جهانی پرداخت می گردد و مدت ترمیم و بازسازی این پروژه سه سال در نظر گرفته شده است. سکشن اول این پروژه که در حدود 40 کیلومتر بوده ودرطی 4 ماه سال مالی 98 تکمیل خواهد شد وافزود سرک دوم کابل – جلال آباد به چهار بخش تقسیم شده که قراردادقبلی آن بایکتن ازشرکت های خصوصی فسخ شده و پول پروژه مذکوراز سوی بانک آسیایی پرداخت می گردد ودرقسمت پروژه تورخم – جلال آباد وزارت فواید عامه هیچگونه دخالت نداشته صرف تیم انجنیری این وزارت ازکار پروژه نظارت می نماید و اکنون کار پروژه متوقف می باشد به دلیل این که این پروژه را پاکستان به عهده گرفته بود و هیچگونه قرار داد صورت نگرفته است و با روی کارآمدن نخست وزیرجدید، آنکشورخواهان بازنگری پروژه مذکورمی باشد.

معین وزارت فوایدعامه اضافه کرد که سرک حلقوی کابل شامل چهار بخش بوده که  118 کیلومتر است  سکشن اول آن دیزاین و در قسمت استملاکی مشکلات وجود دارد و سکشن دوم سرک حلقوی کابل که شامل سرک کابل – قندهار و کابل چاریکارمی گردد کار آن 80 فیصد پیش رفته است وهزینه مالی آن را بانک اسلامی به عهده دارد و 40 میلیون دالر دیگر را عربستان وعده نموده است. هم چنان اشاره کرد که پروژه دیگری به مانند پروژه تورخم – جلال آباد از جانب کشور ایران در فراه که در سال 1388 قرار بود در حدود 114 کیلومتر ساخته شود اما از این که پروژه متذکره هیچ گونه قرار داد نداشته و به عهده کشور ایران بوده هیچ اقدام صورت نگرفته و به تازه گی با تلاش های مستمر، کشور ایران متعهد گردیده است در حدود 30 کیلومتر آن را در سال 98 تکمیل  و متباقی آن به هدایت رئیس جمهورکشور از بودجه دولت اقدام خواهدشد.

10-Qaws97-Mukhabirat.JPG 

به همین ترتیب در رابطه به پروژه قطرغی – سرشاهی ولسوالی رودات ولایت ننگرهار افزود که پروژه متذکره  در سند بودجه موجودنبوده وچنین پروژه ها به دلیل نبود بودجه کار آن متوقف می باشد در صورت که از جانب وزارت مالیه در یکی از بخش های مالی در نظر گرفته شود وزارت فوایدعامه در تطبیق آن اقدام می کند و وعده سپرد تا دوماه آینده سروی پروژه مذکوررا آغاز می نماید.

در جلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ،برعلاوه بحث پیرامون  تعدیل  چند عنوان قانون وحقوق اعضای کادر علمی انستیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی _حقوقی وسایر کادرهای مسلکی ، طرح قانون محصول محاکم مطالعه وتعدیلات پیشنهادی در آن مشخص گردید.در بخش اخیر روی عرایض واصله صحبت وغرض اجراات به مراجع مربوط گسیل گردید.

10-Qaws97-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون امور دینی ،فرهنگی معارف وتحصیلات عالی به ریاست لیلما احمدی ، معاهده میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ازبکستان در مورد مساعدتهای حقوقی در موضوعات مدنی فامیلی و جنایی مطالعه و مورد تایئد قرار گرفت.در بخش دیگر برعلاوه بررسی عرایض واصله ، پیرامون اعطای بورسیه به کشور بنگله دیش در مقطع لیسانس مباحثی صورت گرفته و از وزارت تحصیلات عالی تقاضا بعمل آمدتا در زمینه  تسهیل سهمیه با متقاضیان عادلانه برخورد نمایند .

10-Qaws97-Farhangi.JPG 

درجلسه کمیسیون امور شوراهای ولایتی مصونیت و امتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل ،برعلاوه بررسی عرایض واصله ، معاهده میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ازبکستان در مورد مساعدتهای حقوقی در موضوعات مدنی ،فامیلی وجنایی مطالعه و مورد تائید قرار گرفت  هکذا پیرامون مسایل مالی و اداری درالانشای مشرانوجرگه صحبت وقرار شد در زمینه رئیس منابع بشری دریکی از جلسات کمیسیون توضیحات ارایه بدارد.

10-Qaws97-Emtiazat.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمدهاشم الکوزی، روی وضعیت امنیتی کشوربخصوص حمله هوایی نیروهای ائتلاف درولسوالی گرمسیرولایت هلمند که باعث به شهادت رسیدن شماری ازهموطنان مابه شمول زنان وکودکان گردید بحث گردیده،خاطرنشان گردید که تداوم همچوحملات سبب ایجاد فاصله میان حکومت ومردم خواهدگردید.

دربخش دیگرجلسه علاوه ازرسیدگی به عرایض واصله، عدم حضوررئیس هوانوردی ملکی درجلسه کمیسیون مورد انتقاد اعضا قرارگرفته تاکیدشد که درجلسه بعدی کمیسیون اشتراک نماید درغیرآن اقدامات قانونی درمورداتخاذ می گردد.

 10-Qaws97-Dfai.JPG

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، با معین اداری ورئیس مالی وزارت صحت عامه، شکایت تعدادی ازاهالی قریه تاتارخانه شهرمیمنه ولایت فاریاب مطرح شد.

ایشان مدعی اند که جایداد شخصی شانرا غرض اعماریک باب شفاخانه به وزارت صحت عامه فروخته اند ولی  ازچندین سال بدینسوپول شان پرداخت نگردیده است.

معین وزارت صحت عامه ضمن تایید ادعای اهالی مذکورگفت مسئولیت تادیه پول مربوطه به وزارت مالیه می باشد که تااکنون اجراات نگردیده است.

رئیس کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین  مذکورموضوع را ذریعه تماس تلفنی با رئیس عمومی بودجه وزارت مالیه درمیان گذاشت، وموصوف اطمینان داد که درحل آن اقدام خواهند کرد.

 دربخش دیگرجلسه موضوع تورید روغنیات وجلوگیری ازمواد نفتی بی کیفیت  با سرپرست ریاست اداره ملی نورم وستندرد مطرح گردید موصوف گفت  نظربه مصوبه شماره  15 ، سال قبل کابینه این اداره موظف گردیده است که بدیل شرکت جیوکم را ازطریق هماهنگی با سکتورخصوصی تدارک نمایند که این اداره اخیراً طرح خویش آماده نموده وعنوانی اداره ملی تدارکات پیشنهاد نموده است تا برمبنای آن تصامیم مقتضی اتخاذ گردد.

اعضای کمیسیون عدم مکرر رئیس عمومی مواد نفتی را درجلسات کمیسیون درپیوند به وارد شدن تیل ومواد نفتی بی کیفیت به شدت مورد انتقاد قرارداده درنتیجه فیصله نمود که عدم حضورموصوف نه تنها ضعف مدیریت آن اداره را وانمود نموده بلکه عدم پاسخگویی وی را به نهادهای نظارتی ازجمله شورای ملی نشان می دهد وازاین سبب موضوع غرض مسبوقیت به مقام عالی ریاست جمهوری رسماً عنوانی ریاست اداره امورگسیل گردید.

 دراخیرجلسه شکایات متعدد واصله مبنی برقطع پروازهای طیارات به ولایات دوردست کشور ازسوی شرکت های هوایی درحضورداشت معین اداره مستقل هوانوردی ملکی مطرح بحث قرارگرفت. معین مذکورضمن ارائه معلومات پیرامون موضوع مشکلات امنیتی را عمده ترین عوامل قطع پروازها تلقی نموده افزودند که هم اکنون دربعضی ولایات ها پروازها مجدداً آغازگردیده که اعضای کمیسیون ضمن استماع اظهارات موصوف فیصله نمود تا موضوع درجلسات بعدی درحضورداشت مسئولین شرکت های هوائی مطرح بحث قرارگیرد.

10-Qaws97-Shikayat.JPG 

درجلسه کمیسیون اقتصادملی مالی وبودجه به ریاست محمدعظیم قویاش، طرح پیشنهادی حکومت دررابطه به تعدیل عنوان قانون حقوق اعضای کادری علمی انستیتوت امورقانونگذاری وتحقیقات علمی، حقوق وسایرکادرهای مسلکی مشابه باحذف فقره دوم مطالعه گردیده، تصامیم اتخاذشد.

دربخش دیگرجلسه درموردطرح قانون محصول محاکم به داخل 6فصل و23ماده بحث گردیده، قرارشده طرح قانون مذکورجهت مداقه بیشتردرجلسات بعدی کمیسیون موردبحث قرارگیرد ونیزدرجلسه به عرایض واصله رسیدگی لازم صورت گرفت.

 10-Qaws97-Mali.JPG

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست طیبه زاهدی معاون کمیسیون، روی چگونگی استفاده ازصفحات اجتماعی بخصوص فیسبوک صحبت گردیده، تصریح شدکه شماری ازافراد بااستفاده ازآدرسهای مستعار شخصیت های ملی ومقامات عالی حکومتی را موردتوهین وتحقیرقرارمیدهند.اعضای کمیسیون عملکرهمچواشخاص راخلاف قانون تلقی نموده تاکید گردید مسوولان ذیربط درزمینه شناسایی ومجازات چنین افراد اقدام نمایند.

دربخش دیگرجلسه اعضای کمیسیون استفاده ازخشونت درجریات تظاهرات اخیرازسوی هواداران فرمانده علیپور موردانتقادقرارداده، ازمسوولان حکومتی خواسته شد درشناسایی ومجازات افراد که به خشونت کشانیدن تظاهرات دست دارند اقدام نمایند.

همینگونه درجلسه علاوه ازرسیدگی به عرایض واصله، روی اعلانات پی درپی نتایج ابتدایی انتخاب ازسوی کمیسیون مستقل انتخابات صحبت گردیده، خاطرنشان شدکه اعلان نتایج بایدمطابق به قانون انتخابات دریک روزاعلام گردد.

 10-Qaws97-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازمانده گان شهدابه ریاست نفیسه "سلطانی"، اعضای کمیسیون حمایت وامیدواری های شانرا دررابطه به پایان مؤفقانه نشست جینوا ابرازداشته و تلاش های رهبران حکومت وحدت ملی را دراین نشست قابل قدردانستند .

 10-Qaws97-Malolin.JPG

دربخش دیگرجلسه علاوه بررسیدگی عرایض واصله ، روی طرح پیشنهادی حکومت دررابطه به تعدیل عنوان قانون حقوق واعضای کادرعلمی انستیتوت امورقانون گذاری وتحقیقات علمی حقوق وسایرکادرهای مسلکی مشابه بحث گردیده تصامیم اتخاذشد.