صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

     دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۷ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی

      درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اجندای جلسات عمومی تعیین وپیرامون تنظیم امورکاری‌کمیسیونها مباحثی صورت گرفت.


7-Qaws97-Komita-Rowsa.JPG

        درجلسه کمیتۀ رؤسا فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه یازدهم قوس، بحث آزاد واستماع گزارش هییت کمیسیون سمع شکایات اززندان پلچرخی وگزارش هیئت مجلس ازکشور اوکراین شامل اجندا گردد ونیز درجلسه عمومی روزسه شنبه سیزدهم قوس علاوه ازبحث آزاد روی طرح پیشنهادی حکومت درمورد تعدیل قانون حقوق اعضای کادرعلمی انستیتوت امورقانونگذاری وتحقیقات علمی حقوق وحذف فقره(2) ماده هشتم آن مباحثی صورت گیرد ونیز درهمین روز ازمعین تعلیمات اسلامی وزارت معارف همراه با استادان مصری مقیم کابل  با اهدای تقدیرنامه تحسین به عمل آید.

     درجلسه کمیته روسا همچنان فیصله گردید که درنشست عمومی هژدهم قوس گزارش هییت مجلس ازکشور ترکیه استماع وروی طرح قانون محصول محاکم مباحثی صورت گیرد ونیزدرنشست عمومی بیستم قوس برعلاوه بحث آزاد، معاهده میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ازبیکستان درمورد مساعدت های حقوقی درموضوعات مدنی فامیلی وجنایی صحبت به عمل آید.


7-Qaws97-Komita-Rowasa2.JPG

     همین ترتیب درجلسه کمیته روسا برخی اعضا دیدگا های شانرا پیرامون چگونگی حفاظت ازکول حشمت خان شهرکابل، فساد گسترده درحین اجرای ویزه پاکستان درسفارت آنکشوردرکابل وقونسلگری آن درجلال آباد ازسوی کمیشنکاران، ناتوان بودن رئیس هوانوردی ملکی درامورکاری وچگونگی رسانیدن کمکهای لازم به فامیل های مستضعف درفصل سرما صحبت گردیده وهرموضوع فو ق الذکرغرض پیگیری به کمیسیونهای ذیربط ارجاع گردید.