صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۳ جوزا ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۵ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسات شماری ازکمیسیونهای مشرانوجرگه امروز روی موضوعات گوناگون تدویریافت.

در جلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ، گزارش ریاست اداره عالی بررسی در مورد بررسی رعایت قوانینن و مقررات عواید سال مالی  مورد مطالعه قرار گرفت در گزارش آمده است  به اساس پلان  بازرسی سال 1395اداره عالی بررسی تعداد از ادارات مالیاتی مانند ریاست مالیه دهنده گان بزرگ و ریاست مالیه دهندگان زون مرکز و مستوفیتهای ولایات پروان ، پنجشیر،بلخ ،  کندهار ،خوست ، لغمان ، جوزجان ،پکتیا ، پکتیکا ،زابل ،بغلان ، کاپیسا و بدخشان مورد بررسی قرار گرفته است .اعضای کمیسیون نتایج و ملاحظات بررسی اداره متذکره را در تقویه عواید داخلی کشور مفید و ارزنده تلقی نموده فیصله نمودند تا ادامه گزارش در جلسات آینده نیز مورد مطالعه قرار گیرد. 

در جلسه کمیسیون اقتصاد ملی مالی و بودجه به ریاست محمد عظیم قویاش ، برعلاوه بررسی عرایض واصله  ،در مورد ارایه تحلیل ها ، دیدگاهها ،نظریات و پیشنهادات اعضای کمیسیون اقتصاد ملی که در جلسه عمومی مشرانوجرگه  ارایه گردید ؛ صحبت و تصامیم اتخاذ گردید. در بخش دیگر در مورد اسناد ارسالی ریاست دیدبان شفافیت مباحثی صورت گرفت  وقرار شد معین مسلکی وزارت معادن و پطرولیم ،مشار حقوقی شرکت قرار داد کننده و رئیس دیده بان شفافیت در یکی از جلسه کمیسیون غرض ارایه توضیحات اشتراک نمایند .

5-Qaws97-Mali.JPG 

در جلسه کمیسیون امور معلولین و بازمانده گان شهدا به ریاست نفیسه سلطانی ، ضمن قدردانی ازفراهم آوری سهولتهاو حق اولویت دادن در استخدام معلولین و ورثه شهدا در وزارت ترانسپورت ، از سایر دوایر دولتی نیز تقاضا بعمل آمد در مطابقت به قانون اشخاص دارای معلولیت در استخدام معلولین و بازمانده گان شهدا  اقدام نمایند. هکذا در جلسه در مورد روز جهانی معلولین صحبت گردیده و از اداره ملی حمایت از اشخاص دارای معلولیت وورثه شهدا و نهادهای جامعه مدنی تقاضا بعمل آمد تا در تجلیل از سوم دسمبر روز جهانی معلولین  اقدامات لازمرا رویدست گیرند.به هیمنگونه در جلسه درمورد تظاهرات اخیر در کشور صحبت و گفته شد تظاهرات حق مسلم هرشهروند است ولی گردهمایی و تظاهرات نباید باعث آزار و اذیت مردم گردد .در بخش اخیر جلسه عرایص واصله بررسی و به مراجع مربوط محول گردید.

 5-Qaws97-Malolin.JPG

در جلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا ، عدم حضور رئیس عمومی اداره هوا نوردی جهت ارایه معلومات در مورد چگونگی انجام خدمات هندلنگ ،چگونگی پرواز شرکتهای هوایی داخلی و مطابقت آن با اصول و مقررات داخلی ،عدم حمایت آن ادراه از شرکت آریانا و برخورد دوگانه با شرکتهای هوایی داخلی و خارجی ،عدم رعایت مقررات هوانوردی افغانستان از جانب شرکتهای خارجی ، بلند بودن نرخ تکت های پرواز ، جمع آوری عواید و چگونگی مصرف آن ، مورد انتقاد شدید اعضای کمیسیون قرار گرفت رییس کمیسیون موصوف را یک شخص بی اعتنا، غیر مسلکی و بی کفایت دانسته اظهار نمود که رئیس اداره هوا نوردی ملکی به بهانه های مختلف از اشتراک درجلسات کمیسیون ابا می ورزد که این عمل موصوف خلاف احکام قانون اساسی می باشد واگر درجلسه بعدی کمیسیون حضور نیابد به مراجع عدلی وقضایی معرفی خواهد شد ونیز این موضوع ازطریق رسانه ها بامردم شریک ساخته خواهدشد.ونیز به دلیل حمایت و برخورد دوگانه اداره هوانوردی  ملکی از رئیس جمهور و رئیس اجرائیه خواست تا با در نظرداشت بی کفایت و مسلکی بودنش موصوف را از پست اش برکنار و یک شخص مناسب دیگر استخدام نمایند .

در بخش اخیر روی مشکلات سرک دوم کابل _جلال آباد ،سرک توزخم _جلال آباد ،ترمیم وساخت شاهراه سالنگ ، سرک حلقوی افغانستان ، مراقبت سرکهای افغانستان وسایر موضوعات مربوط به وزارت فواید عامه صحبت گردیده قرار بران شد تا وزیر ، معین و رئیس سرک سازی وزارت فواید عامه غرض ارایه توضحیات در زمینه  در جلسه بعدی کمیسیون دعوت گردند.

 5-Qaws97-Mukhabirat.JPG

 درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیراحمدجاوید رووف درمورد چگونگی تدویرانتخابات ریاست جمهوری کشور بحث وتأکیدصورت گرفت که این انتخابات به صورت شفاف وعادلانه تدویریابد تا برای همه گان مورد قبول قرارگیرد؛ تا درعرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وامنیتی تأثیرات مثبت وهمه جانبه داشته باشد وازسوی دیگر یک تصویر روشن به جهانیان پیشکش گردد که مردم افغانستان خواهان تأمین دیموکراسی درکشورشان وپابند به اصول پذیرفته شده بین المللی می باشند.

همچنان ابراز امیدواری گردید ازآنجایکه افغانستان به تنهایی نمیتواند به تنهایی هزینه انتخابات را پرداخت نماید بهترخواهدبودکه جامعه جهانی مثل گذشته ها مساعدت لازم مالی باحکومت افغانستان انجام دهد.

به همین ترتیب اعضای کمیسیون اظهارداشتندکه نتایج انتخابات ولسی جرگه به وقت وزمان مدنظرگرفته آن اعلان گردد وبه خواستهای مردم که همان عدالت وشفافیت است رسیدگی صورت گیرد.

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی؛ رییس واعضای کمیسیون  نظریات شانرا پیرامون اغازهفته محوخشونت علیه زنان ابراز داشته گفتند گزارش های ازنقاط مختلف کشور مبنی برموجودیت خشونت علیه زنان واطفال وجود داشته وباید نهادهای مربوطه عاملین این خشونت ها را مورد پیگرد قراردهد.

همچنان گفته شد این کمیسیون درمورد محوخشونت علیه زنان درمطابقت به قوانین نافذه، اصول دینی، منافع ملی درهمکاری بانهادهای ذیربط تلاش های راانجام داده ونیز آنرا پیگیری خواهد کرد وسعی خواهد ورزید تا برای تأمین حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،تحصیلی و ارتقای ظرفیت برای زنان ودختران فرصت های مناسب کاری ایجاد گردد.

همچنان امروز کمیته مختلط اعضای مجلسین شورای ملی پیرامون قانون تظاهرات، اجتماعات وتحصن تدویریافت.

قانون مذکور که طی فرمان تقنینی شماره 146 مورخ 14/6/1396 نافذگردیده بود ولسی جرگه آنرا ملغا امامشرانوجرگه قانون فوق را بابرخی تعدیلات آنرا تصویب نموده بود.

کمیته مختلط مجلسین شورای ملی روی مصوبات هردومجلس به بحث وتبادل نظرپرداخت اما درنهایت به توافق نرسید.

قابل ذکراست که کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی مشرانوجرگه ازمصوبه جلسه عمومی که فرمان تقنینی رییس جمهوری درمورد قانون تظاهرات، اجتماعات وتحصن را مورد تصویب قرارداده بود حمایت و روی آن تأکید نمود.

5-Qaws97-Zanan2.JPG

درجلسه کمیسیون اقوام،قبایل،سرحدات وامورکوچیها به ریاست محمداجان منگل درمورد روز محوخشونت علیه زنان مباحثی مفصل صورت گرفته خاطرنشان گردید اگرچه درسال های پسین زمینه های خوبی برای زنان درکشورمهیاگردیده است باآنهم بسنده نبوده ایجاب توجه ورسیدگی بیشترمی نماید؛ اعضای کمیسیون ازنهادهای مربوطه خواستند تا درموردمحوخشونت علیه زنان اقدامات هرچه اضافه انجام دهند وآنان را در محراق توجه شان قراردهند ونیز اعضای کمیسیون ازنشراعلامیه درپیوند به این روز ازآدرس مشرانوجرگه ابراز امتنان نمودند.

دربخش دیگر درمورد تدویرکنفرانس جینیوا واشتراک هیئت عالیرتبه حکومتی افغانستان به ریاست رییس جمهوری کشور بحث واظهارامیدواری شد که هیئت کشور بتواند دراین کنفرانس بابرنامه های معین ومشخص به جهانیان قناعت دهند تا این کشور را موردهمکاری های بیشترشان قراردهند.

 5-Qaws97-Aqwam.JPG

دراخیر ازعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه پنج ولایت استقبال وتأکیدشد که باید کمیسیون مستقل انتخابات تلاش های بیشترنماید تا نتایج ابتدایی سایرولایات را اعلام بدارد.