صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۶ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی

درجلسه کمیته روسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اجندای هفته بعدی جلسات عمومی تعیین وپیرامون امورکاری کمیسیونها مباحثی صورت گرفت.

16-Aqrab97-Komita-Rowasa1.JPG

    درجلسه برفیصله قبلی کمیته رؤسا تاکید شد که درنشست عمومی بیستم عقرب مسوولان رده اول سکتورامنیتی ودفاعی کشور پیرامون وضعیت امنیتی، عملیات های شبانه،  سقوط پی درپی چرخبال ها ، چگونگی وصل برق ننگرهاروسایرسوالات دیگر به پرسشهای سناتوران پاسخ دهد ودرنشست عمومی 22 عقرب مسئولین وزارت معادن وپترولیم، اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست ودیدبان شفافیت افغانستان درمورد چگونگی عقد قراردادهای معادن که اخیراً درخارج ازکشوربه امضای رسیده است وبرخی مسایل دیگر معلومات دهند.

    دربخش دیگرجلسه با انجنیرامان الله غالب رئیس عمومی دافغانستان برشنا شرکت ورئیس برق ولایت ننگرهاردرمورد چگونگی وصل برق ولایت ننگرهار که ازچهل وپنج روزبدینسو درمنطقه باد پخ ولایت لغمان ازسوی مخالفین مسلح قطع می باشد مباحثی صورت گرفت.

       درجلسه رئیس عمومی شرکت برشنا ورئیس برق ولایت ننگرهار ضمن صحبتی گفتند شرکت برشنا بی طرف ومردمی می باشد وازاین سبب  بارها ازطریق مردم با کسانی که برق را قطع نموده اند صحبت به عمل آمده ولی نتیجه مشخص به دست نیامده است که باید شورای امنیت ملی وادارات سکتورامنیتی ودفاعی درزمنیه مسوولیت مستقیم دارند که باید تصامیم مقتضی اتخاذ نمایند وافزود راه بدیل انتقال برق میان مدت نیز ازطریق تنگی ابریشم رویدست می باشد که امیدواریم مشرانوجرگه شورای ملی در زمینه با برشنا شرکت همکاری نماید.

16-Aqrab97-Komita-Rowasa3.JPG

  همچنان موصوف به پاسخ سناتوران ولایات مختلف منجمله پرچاوی های برق درشهرکابل معلومات ارایه نموده گفت تا زمانیکه برق توتاپ وصل نگردد پرچاوی های برق درنقاط مختلف کشور به شمول کابل جریان خواهند داشت.

      فضل هادی مسلم یار درجمع بندی جلسه اطمینان داد که چگونگی وصل برق ولایت ننگرهار ولغمان را درنشست روزیکشنبه مجلس با مسوولان دفاعی وامنیتی کشور درمیان خواهند گذاشت وتاکید نمود که باید به هرطریق ممکن راه بدیل انتقال برق به زون مشرقی دریافت گردد ومشرانوجرگه درزمینه ازهیچگونه سعی وهمکاری با برشنا شرکت دریغ نخواهند ورزید.

16-Aqrab97-Komita-Rowasa2.JPG

    همینگونه درجلسه امروز کمیته روسا، شش تن ازفعالان جامعه مدنی ولایت ننگرهارکه چندی قبل درمیدان کرکت درشهرجلال آباد زخم برداشته بودند به نمایندگی ازسایرین با اهدای مدال وتقدیرنامه ها مورد تحسین قرارگرفته به روح شهدای این حادثه دلخراش اتحاف دعا صورت گرفت وبه مجروحان شفای عاجل استدعا شد.