صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲ سنبله ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۶ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی امروزروی موضوعات مختلف تدویریافت

درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، باحضورداشت معاون مسلکی اداره عالی بررسی روی گزارش ریاست اداره عالی بررسی پیرامون بررسی رعایت قوانین مقررات عوایدسال مالی1395 بحث گردید.

معاون اداره عالی بررسی ضمن ارایه معلومات مفصل پیرامون گزارش مذکورافزود بسیاری ازادارات خلاف پلان پیشبینی شده وسقف تعیین شده بیشتریاکمترعواید راحصول می نمایند وریاست بررسی درقسمت جمع آوری عواید به مشکلاتی مواجه می باشند چنانچه شرکت های که ازسال1388تا1395اظهارنامه شانراارایه ننموده وازفعالیت های شان تذکرنداده اند، اداره عالی بررسی تعدادازمتخلفین رابه سارنوالی معرفی نموده است.

موصوف ازعدم شفافیت ده فیصد محصول مخابراتی ابرازنگرانی نمود ونیزدرزمینه تغییرنام اداره تفتیش به اداره عالی بررسی که طی فرمان تقنینی وتاییدمقام ستره محکمه صورت گرفته است گفت که بعضی ازاجراات وصلاحیت های این اداره زیرپرسش قرارگرفته است که درموردخواستارتوجه وهمکاری کمیسیون گردید.ًاعضای کمیسیون ضمن ارایه برخی پیشنهادات ،گزارش مذکوررامثبت ارزیابی نمود.

16-Aqrab97-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبدالطیف نهضت یار،اعضای کمیسیون ازافتتاح دهلیزهوایی صادرات جلغوزه به کشورچین استقبال نموده، آنرایک اقدام نیک وحیاتی درعرصه اقتصادکشورتلقی نمودند.همینگونه درجلسه پیرامون شکایت شماری ازمحصلین موسسه تحصیلات عالی سپین غرمبنی برموجودیت فساد اخلاقی، بلندبودن فیس، عدم رعایت قانون تحصیلات عالی وقوانین نافذه کشوروبرخی موارددیگرصحبت گردیده تصامیم لازم اتخاذشد.

دربخش دیگرجلسه دربخش دیگرجلسه پیرامون روند تدریس درمکاتب ولیسه‌ها درحالی‌که هوا روی به سردشدن می‌رود و بخصوص ساحات سردسیربحث گردیده، تاکید شدکه وزارت معارف درساحات سرد ومکاتب که درفضای آزاد بدون تعمیردروس شانرا پیش می‌برند توجه جدی نماید ونیزدرجلسه به عرایض واصله رسیدگی لازم صورت گرفت.

 16-Aqrab97-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست محمد نادرصفری منشی کمیسیون، از گشایش دهلیزهوائی میان کابل وچین استقبال گردیده واین کاریک گام مثبت درصادرات کشورقلم داد گردید. گفتنیست که دیروزدهلیزهوایی میان دوکشور ازسوی رئیس جمهورافغانستان افتتاح وبرای نخستین باربیست تن جلغوزه سیاه با مارک افغانی به کشورچین فرستاده شداه است. همچنان درجلسه، تذکررفت که شماری ازاقلام صادراتی افغانستان مانند قالین وسنگ های قیمتی با مارک کشورهای همسایه صادرمی گردد که ایجاب می نماید وزارت صنعت وتجارت درمعرفی اقلام مذکوردربازارهای جهانی تلاش نماید.

 16-Aqrab97-Mali.JPG

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیستبه ریاست طیبه زاهدی معاون کمیسیون، اعضای کمیسیون از اظهارات دیروز رئیس جمهوری کشورمبنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن و اهمیت بخشیدن به رای پاک مردم در انتخابات پارلمانی 28 میزان، جداسازی آرای ناپاک از رای پاک و شناسایی عاملان تقلب ودستبرد در انتخابات مذکورومعرفی آنها به ارگانهای عدلی وقضایی استقبال نموده افزودند که کمیسیون های انتخابات در یک آزمون مهم در میان مردم افغانستان قرار دارند لازم است کمیسیون های انتخاباتی در قسمت بوجود آوردن اعتماد مردم و جدا سازی آرای ناپاک و تقلبی  اقدامات همه جانبه نمایند.

دربخش دیگرجلسه پیرامون چگونگی افزایش معتادین در مرکز وولایات، جمع آوری و تداوی آنها وپیگیری موضوع حسب فیصله جلسه عمومی ازسوی این کمیسیون  بحث صورت گرفته، فیصله بر آن شد تا مسوولین مربوط در جلسه کمیسیون مورخ23 عقربدر زمینه توضیحات ارایه نمایند ونیزدرجلسه به عرایض ومکاتیب واصله به کمیسیون رسیدگی لازم صورت گرفت.

 16-Aqrab97-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا قرار بود مشکلات موجود شهرکابل باحضورداشت سرپرست شاروالی کابل به بحث گرفته شود اما عدم حضور موصوف باعث گردید که به مشکلات رسیدگی صورت نگیرد؛ کمیسیون ضمن انتقاد شدید تأکید نمود که سرپرست شاروالی کابل باید درجلسه روز شنبه مورخ 19عقرب حضوریابد.

دربخش دیگرجلسه نمایندگان موسسه انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان(فیفا) گزارشات شانرا درمورد تدویرانتخابات ولسی جرگه بااعضای کمیسیون شریک ساختند ونیز از برنامه شان که قرار است دررابطه به آگاهی دهی پیرامون مسؤلیت های وکیل ومؤکل، بلندبردن سطح اعتمادمردم نسبت به نهادقانونگذار ونماینده گان شان درشورای ملی درشهرجلال آباد تدویر یابد به کمیسیون معلومات دادند.

درقسمت دیگر درمورد مشکلات ترافیکی وازدحام درناحیه دوازدهم شهرکابل بحث وفیصله بعمل آمد که مسئولین آن ناحیه دریکی ازجلسات حضوریابند؛ ونیز درمورد فعالیت های شبکه های مخابراتی افغان بیسیم واتصالات بحث وتصمیم گرفته شد که مسئولین آنان درجلسه روز دوشنبه آینده به کمیسیون استجواب گردند.

درپایان فیصله شد که رییس اداره خط آهن افغانستان درجلسه 23عقرب این کمیسیون درمورد کارکردهای خویش بااعضای کمیسیون معلومات شریک نماید.

 16-Aqrab97-Mukhabirat.JPG

در جلسه کمیسیون امور معلولین وبازمانده گان شهدا به ریاست نفیسه سلطانی،یکتن به نمایندگان از  معلولین ولایت بغلان در مورد مشکلات معلولین مبنی برکاریابی و خودکفایی معلولین صحبت نموده،گفت ما تلاش نمودیم جهت بهبود وضع معیشتی معلولین و ورثه شهدا یک موسسه فرهنگی و انکشافی قهرمانان راسخ افغانستان رابعد از اخذ جواز ایجاد نمایم تا بتوانیم مشکلات قسمی  این قشر را مرفوع بسازیم وی از کمیسیون خواست که از طریق خویش توجه مراجع کمک کنندگان ملی و بین المللی را جلب نموده و این موسسه را همکاری نمایند تا بتوانیم پروژه‌های فارم مرغداری،حیوانات،زنبور داری و دیگر پروژه را رویدست گیریم. اعضای کمیسیون ازاقدام ایجاد موسسه متذکره ابراز حمایت نموده وعده نمودند که جهت بهبود وضع معیشتی معلولین و ورثه شهدا سعی جدی خواهند نمود.

در بخش دیگر جلسه برعلاوه بررسی از عرایض واصله، از افزایش واقعه ثبت پولیو (فلج اطفال )  در کشور ابراز نگرانی گردیده و خاطر نشان گردید مردم کشور خاصتا والدین اطفال  در جریان کمپاین های واکسین با کارکنان وزارت صحت عامه همکاری نمایند .

 16-Aqrab97-Malolin.JPG

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست محمد عثمان رحمانی معاون کمیسیون، باحضورداشت سرپرست ومعاون قنسلی پیرامون کارکردهای سفارتخانه های افغانستان درهندوایران صحبت گردید.

مسوولان افزودند افغانستان باکشورهندوستان روابطه نیک ودوستانه داشته وکمک های قابل ملاحظه ای به مردم افغانستان نموده است. همچنان حدودیکهزاروششصد محصل افغان دردانشگاه های هند مصروف تحصیلات عالی می باشندوسالانه یک هزاربورسیه به افغانستان اختصاص میدهد. وافغانستان باجمهوراسلامی ایران نیزروابط نیک داشته وهمکاری هادرابعاد مختلف صورت گرفته است چنانچه حدودیکهزاروهفتصد محصل درآنکشورمصروف ادامه تحصیل می باشند همینگونه درقسمت مهاجرین افغان درایران وزارت امورخارجه کشورتاکنون حدودهفتادهزارپاسپورت توزیع نموده ومشکل یک ملیون مهاجر باتوزیع کارت رسمی مرفوع گردیده است وبه مشکل دوملیون مهاجر غیرقانونی نیزکارجریان دارد.

مسوولان علاوه داشتند بندرچاه بهارکه برای افغانستان خیلی مهم می باشد باتوجه به تحریم اقتصادی ایران ازسوی ایالات متحده امریکا، افغانستان تلاش دارد تامسله چاه بهار راازاین امرمستثنی ساخته تادرروندکارافغانستان سکتگی رونما نگردد.

16-Aqrab97-Bio.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمدهاشم الکوزی بامعاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی درمورد تهدیدات موجود وحملات دشمن برشماری از مناطق کشور با معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت مباحث صورت گرفته تأکید بعمل آمد که باید مسئولین مربوطه ضمن رسیدگی به مشکلات سعی ورزند تا درهنگام عملیات ها به زندگی افراد ملکی آسیب نرسد.

درقسمت دیگر روی یک سلسله شکایات از پوهنتون دفاع ملی مارشال محمدقسیم فهیم درمورد بی عدالتی ها، تعصبات قومی، عدم توازن درجذب محصلین میان ولایت های امن وناامن، مشکلات اعاشوی وبرخی موارد دیگر باقوماندان پوهنتون دفاع ملی مارشال محمدقسیم فهیم صحبت گردید.

موصوف ضمن ارایه برخی معلومات درمورد تشکیل وموجودیت محصلین گفت تلاش های برای مبارزه با فساد وبهترشدن کیفیت غذای محصلین روی کار است ونیز ازفضای کاری وهماهنگی بهتر میان پرسونل سخن گفت.

همچنان افزود موضوعات ترکیب قومی طبق هدایت وزارت دفاع ملی مدنظرگرفته می شود واکنون محصلین این پوهنتون ازطریق انترنت بابرخی پوهنتون های نظامی خارجی دراتباط اند که زمینه خوبی تبادل نظر وتجارب را مهیاساخته است؛ وی همچنان از امتحان کانکور این پوهنتون که عنقریب اخذ خواهدشد معلومات دراختیار کمیسیون قرار داد وگفت هرجوانی که از ولایات ناامن حاضر به این امتحان باشد دربرابرشان مانع وجود نمی داشته باشد.

همچنان قوماندان حربی ښوونځی  که درجلسه کمیسیون حضور یافته بود درمورد کارکردها وفعالیت هایش معلومات ارایه نموده ازاصلاحات دراین قوماندانی خبرداد.

دراخیرجلسه شماری از بزرگان وجوانان منطقه گوسفنددره ولسوالی بگرامی کابل شکایت شانرا ازتخریب خانه ها، باغ ها ویک باب مکتب را باکمیسیون مطرح نموده  ادعا نمودند که الله گل مجاهد یک عضو ولسی جرگه نامبردند که دراین مورد دخیل می باشد.

کمیسیون بعد ازاستماع شکایت آنان فیصله نمودکه فردا هیئتی را به این منطقه خواهد فرست وبعد از دریافت نتایج موضوع را با مقامات مسئول مطرح خوهندکرد.

 16-Aqrab97-Dfai.JPG

درجلسه کمیسیون امور شوراهای ولایتی مصونیت و امتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل، پیرامون نامه شورای ولایتی ولایت ننگرهار در مورد شکایت چند تن از
 باشنده گان ولسوالی کامه ساحه گرداب در مورد غصب زمینهای شان از سوی ، عبدالناصر ،عمر، ضیا مباحثی صورت گرفت و موضوع از حیث ارتباط به کمیسیون اختصاصی  محول گردید.

هکذا دربخش دیگر جلسه با اشتراک  رئیس روابط بین المللی مشرانوجرگه در مورد سفرهای خارجی اعضای مشرانوجرگه صحبت و تصامیم اتخاذ گردید.

همچنان در جلسه روی نتایج انتخابات ولسی جرگه مباحثی صورت گرفته و  تاکید گردید که کمیسیونهای انتخاباتی آرای پاک وناپاک انتخابات ولسی جرگه را ازهم تفکیک نموده و به آراء پاک مردم ارج گزارند. در بخش اخیر پیرامون انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی صحبت و تاکید بعمل آمد اگر کمیسیون مستقل انتخابات ، توانایی همزمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را ندارد انتخابات شورای ولایتی را قبل یا بعد از انتخابات ریاست جمهوری برگزار نماید تا نتابج آن مطلوب و  قابل قبول مردم واقع گردد.

 16-Aqrab97-Emtiazat.JPG

درجلسه کمیسیون سمع شکایاتبه ریاست الحاج محمدحنیف حنفی، پیرامون شکایت واصله تعدادازدکانداران وکسبه کاران پل محمود خان که مدعی اند ازسالیان متمادی تا اکنون درساحه مذکورمصروف کسب وکاربوده واخیرا شاروالی کابل با استنادبه حکم مقام ریاست جمهوری محل مذکوررا غرض اعمارتاسیسات اداره آسان خدمت وزارت مخابرات به آن اداره واگذارنموده اند ومسئولین امنیتی کابل موظف به تخلیه کسبه کاران گردیده است که موضوع  درحضورداشت معاون قومندانی امنیه ولایت کابل ، رئیس اداره آسان خدمت ، آمرحوزه های شانزدهم ونماینده ریاست ناحیه شانزدهم مطرح بحث اعضای کمیسیون قرارگرفته که اظهارات اراکین مذکورمورد قناعت اعضای کمیسیون قرارنگرفته ، کمیسیون تاکید نمودند که تطبیق هرگونه پلان های توسعوی باید هماهنگ با مقتضیات عینی جامعه باشد درغیراینصورت اقدام وتوصل به جبربرعلیه مردم ازسوی ادارات وارگانهای نظامی عواقب ناگوار ونارضایتی مردم را به بارخواهد اورد ، شاروالی کابل واداره ذیربط مکلف می باشد تا الی تدارک مکان بدیل برای کسبه کاران ازاعمال هرگونه خشونت با مردم خصوصا قشرمستضعف پرهیزنمایند که با بحث همه جانبه موضوع تاکید گردید که درجلسه آینده کمیسیون شاروال کابل همراه بامسئولین مربوطه درجلسه حضوریافته وپاسخ های قناع بخش به اعضای کمیسیون وعارضین ارائه نمایند .

دربخش دیگرجلسه شکایات واصله متعدداهالی ولسوالی پغمان مبنی برفعالیت غیرقانونی تعدادازشرکت ریگریش درآن ساحه که سبب تخریب محیط زیست وهمچنان بروزگودالی درساحه می گردد که موضوع قبلادرحضورداشت معین وزارت معادن ومسئولین ریاست های آبرسانی ومحیط زیست گردیده بود مطرح بحث اعضای کمیسیون قرارگرفته بود که نظربه اظهارات اراکین متذکره هیچ یک ازشرکت های مذکوربه گونه قانونی فعالیت نداشته وجوازرسمی نداشته وچندین بارازقومندانی امنیه ولایت کابل خواهان توقف کارآنها گردیده اند؛ ولی متاسفانه همکاری لازم  صورت نگرفته است وموضوع باحضورداشت معاون قومندانی امنیه کابل ومعاون والی کابل مطرح بحث قرارگرفته  موصوف ضمن اطمینان ازهمکاری شان با ادارات مذکورافزود هرگاه ازآدرس یک اداره دولتی عنوانی مراجع امنیتی کتبا درخواست همکاری صورت گیرد ، پولیس مکلف است دراسرع وقت به  آن رسیده گی نماید.

کمیسیون گفته های موصوف را با گزارش مسئولین وزارت معادن ضد ونقیض تلقی نموده، فیصله گردید تا درجلسه آینده کمیسیون باحضورداشت سرپرست وزارت معادن ، روئسای آب رسانی ومحیط زیست ، والی کابل وقومندان امنیه کابل راه حل موضوع جستجوگردد.

همینگونه درجلسه شکایات مالکین آپارتمان های بلاک A70 پروژه امارات مبنی برممانعت پولیس ازاستفاده آپارتمان های عارضین به دلیل تهدیدات امنیتی به میدان هوایی بین المللی کابل درحضورداشت معاون قومندانی امنیه کابل وقومندان کندک محافظت اطراف میدان هوایی مطرح بحث قرارگرفته که اعضای کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین دولتی عملکرد ارگانهای امنیتی را به مبنی برجلوگیرازاستفاده عارضین ازجایداد هایشان به دلیل تهدیدات احتمالی علیه میدان هوایی غیرموجه وغیرقانونی تلقی نموده، فیصله به عمل آمد تا موضوع درجلسه بعدی کمیسیون درحضورداشت معین وزارت امورداخله ، وزیرشهرسازی وسایرمسئولین مطرح بحث قرارگیرد .

دراخیرجلسه  شکایت کارمندان بالمقطع  ریاست ثبت واحوال نفوس وزارت امورداخله مبنی برعدم اجرای معاشات پنج ماهه ایشان مطرح بحث قرارگرفته وفیصله گردید تا دررابطه به موضوع رئیس مالی وزارت امورداخله ، رئیس عمومی ثبت واحوال نفوس ، رئیس مالی ورئیس منابع بشری اداره مذکوردرجلسه آینده به سوالات اعضای کمیسیون پاسخ ارائه نمایند .

طبق یک خبردیگرهیئت کمیسیون سمع شکایات به ریاست الحاج محمدحنیف حنفی به سلسله اقدامات قبلی خویش درراستای بهبود امورمحبوسین خاصتا مبحس مرکزی پلچرخی روز دوشنبه مورخ 14/عقرب  ازبخش های مختلف محبس مذکورنظارت به عمل آورد.

هیئت کمیسیون نخست با رئیس محبس مرکزی پلچرخی ملاقات نمود موصوف ضمن ارائه معلومات وگزارش کاری افزود که مشکلات وشکایات قبلی محبوسین مبنی برموجودیت فساداداری دراداره محبس پلچرخی اکنون تا حدود حل گردیده است ، به گفته موصوف قبلا ازتبدیلی محبوسین ازیک بلاک به بلاک دیگردربدل پرداخت پول صورت می گرفت وتبدیلی محبوسین ازکابل به ولایات نیزدربدل پرداخت مبالغ هنگفت صورت می گرفته که با تشریف آوری مقام ریاست جمهوری ومطرح ساختن موضوع ، فرمانی بدین منظورصادرگردید که آنعده ازمحبوسین که میعاد حبس شان کمترازپنج سال باقی مانده است بدون استثنا باید به ولایات مربوطه شان انتقال یابد که آنعده ازولایات که امکان انتقال محبوسین ازطریق ترانسپورت زمینی امکان پذیربود انتقال گردیده ویا درحالت انتقال می باشد وهمچنان آنعده ازولایات که نسبت صعب العبوربودن یا ملحوظات امنیتی امکان انتقال محبوسین ازمسیرزمین امکان پذیرنیست متاسفانه شرکت های هوایی روزانه بیشترازدوتن را ازطریق پروازهای خویش به نسبت ملحوظات امنیتی انتقال نمی دهند . اداره محبس مرکزی عنوانی وزارت  دفاع ملی پیشنهاد نموده است که به نسبت مشکلات اقتصادی محبوسین مبنی برعدم توان پرداخت تادیه پول تکت طیاره دوتن ازمحافظین ، درصورت امکان محبوسین ازطریق پروازهای نظامی انتقال یابد .

موصوف افزود که این اداره فورم شخصیتی را ترتیب نموده تامحبوسین به اثرحسن رویه شان درجریان سپری نموده ایام حبس ، نظرمثبت مسئولین زندان را به دست آورده درنتیجه پیشنهاد رهایی مشروط شان مطابق به قانون صورت گیرد وعلاوه نمود که طی مراحل بعضی ازدوسیه های محبوسین درادارات همچون حارنوالی واداره امورماه ها به طول می انجامد که درصورت همکاری این نهاد ها مشکلات مذکورحل خواهد گردید .

همین ترتیب مسئولین رهبری محبس پلچرخی افزودند که نسبت بعضی مشکلات درادارات عدلی وقضایی رسیده گی به یک دوسیه محبوس حتی بعضا اضافه تراز5 الی 7 سال را دربرمی گیرد که متاسفانه قبلا این محبوسین الی عدم صدورحکم قطعی ونهایی شان ازجانب محکمه ذیصلاح نمی توانستند ازفرامین عفووتخفیف مقام  ریاست جمهوری مستفید گردند که خوشبختانه این مشکل مرفوع گردیده است .

16-Aqrab97-Shikayat.JPG 

همچنان کمیسیون درادامه پروگرام های نظارتی شان با تعدادازنماینده گان محبوسین ازبلاک های مختلف ملاقات نمودند آنان مشکلات شانرا درراستای تاخیروعدم محاکمه محبوسین حتی درطول 5- 7 سال بعدازتوقیف شان ، عدم رهایی محبوسین که میعاد حبس شان تکمیل گردیده است ، عدم اجراات به موقع ارگانهای عدلی وقضایی نسبت به دوسیه محبوسین ، نگهداری افراد محکوم به اعدام با محبوسین عادی دریک محل وبرخی موارد راباهیئت کمیسیون شریک ساختند. اعضای کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین دولتی وشکایات محبوسین تعهد سپردند که خواستها وپیشنهادات مسوولان محبس را درراستای انتقال محبوسین با وزیرصاحب دفاع ملی مطرح می نمایند.

 همچنان کمیسیون تاکید نموده کهمحبوسین ازامتیازات که قانون نسبت به آنها تعین نموده است برخوردارگردند وعلاوه برآن مجازات بدیل حبس درقانون مشخص گردیده وتااکنون میکانیزم تطبیق آن جستجونگردیده است و افزودند که این اداره قبلا جلسات متعدد خویش را درراستای چگونگی تامین معیشت ، فراهم آوری اصلاح وبازپروری محبوسین ، ایجاد فرصت شغلی محبوسین درمراکزحرفوی ، زمینه سازی کسب تعلیم وحتی تحصیل به محبوسین وبرخورداری مساویانه محبوسین ازفرامین عفووتخفیف مقام عالی ریاست جمهوری با حضورداشت مقامات ومسئولین مربوطه مطرح بحث خویش قرارداده که درنتیجه فیصله گردید تا تحت ریاست معین وزارت عدلیه وبا عضویت مسئولین ادارات امورداخله، صحت عامه، مالیه ، معارف، کارواموراجتماعی ، رئیس اطاق های تجارت ، رئیس عمومی محبوسین وقومندان محبس پلچرخی کمیته توظیف گردیده ونتیجه اجراات خویش را بعداز20 یوم به کمیسیون ارائه نمایند و درجلسه آینده کمیسیون با تکمیل میعاد متذکره مسوولان متذکوربه شمول معاون لوی حارنوال ، نماینده اداره امورویکتن ازاعضای ریاست عمومی دارالانشا ستره محکمه این موضوع مورد بحث همه جانبه کمیسیون قرارگیرد .