صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

    دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۵ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی

      درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا، سناتوران مسایل جاری کشور را به بحث گرفتند.

15-Aqrab97-JAL1.JPG

   درآغازجلسه قراربود اوضاع امنیتی کشوردرحضورداشت مسوولان رده اول امنیتی ودفاعی کشوربه بررسی گرفته شود؛ ولی مسئولان متذکره درجلسه اشتراک نکرده بودند که عدم حضورشان ازسوی اعضا به شدت انتقادگردیده وآن را تمرد ازقانون اساسی دانسته تأکید داشتند که ایشان درنشست آینده اشتراک ورزیده به پرسش‌های سناتوران پاسخ ارایه نمایند.

       همچنان درجلسه شماری ازسناتوران اظهارات طاهراشرفی رییس شورای علمای پاکستان را پس از قتل مولانا سمیع الحق رییس جمعیت علمای این کشوردرمورد شدت بخشیدن  جنگ در افغانستان، غیر مسوولانه ومداخله درامور داخلی افغانستان دانسته، تاکید داشتند که شورای علمای افغانستان باید دربرابرآن موضع‌گیری جدی نماید.

       همین‌گونه درجلسه ازتحرکات بیشترمخالفین مسلح وتلفات نیروهای امنیتی ودفاعی کشوردربرخی ولایات کشورابرازنگرانی  به عمل آمده، خاطرنشان گردید که وضعیت امنیتی ولایت بادغیس وخیم بوده و راه‌های مواصلاتی منجمله مسیر ولایت فاریاب مسدود می‌باشد ونیزتحرکات مخالفین درمسیرشاهراه عمومی کابل- کندهار بیشترشده وهمچنان تلفات زیادی به نیروهای پولیس سرحدی  درولایت فراه وارد شده است که باید رهبری سکتورامنیتی تدابیرلازم وقابل قبول را اتخاذ نماید.

      همچنان سناتوران مجددا تاکید نمودند که کمیسیون‌های انتخاباتی آرای پاک وناپاک انتخابات ولسی جرگه را ازهم تفکیک نماید، صندوق‌های قرنطین شده درحضور ناظرین ملی وبین المللی وناظرین ومشاهدین احزاب بررسی گردد و نیز زمانی کار بالای تقویم انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی وشورای ولسوالی پرداخته شود که مسایل مربوط به انتخابات ولسی جرگه خوب مدیریت گردد.

15-Aqrab97-JAL2.JPG

   همینگونه درجلسه درمورد چگونگی پروسه صلح افغانستان ونشست احتمالی مسکو، خاطرنشان گردید که باید نشست مسکو به مشوره حکومت افغانستان صورت گیرد ودرضمن نقش زنان که نیم ازپیکرجامعه را تشکیل می‌دهد درپروسه صلح  برجسته  شود.

   انتقاد ازقطع برق ننگرهاردرمنطقه باد پخ لغمان، تاکید براعمارپوهنتون اسلامی بین المللی درجای ازقبل تعیین شده، انتقاد ازمعطل قراردان معاشات کارمندان دایمی وموقتی دارالانشای مشرانوجرگه ازسوی وزارت مالیه، استقبال ازصدور جلغوزه سیاه ازطریق دهلیزهوایی ازکابل به چین، انتقاد ازقتل یکتن ازسوی منسوبان قطعه صفردو درمربوطات شرق کابل، انتقاد ازسخنان خانم سیلی غفارمبنی برتوهین به احزاب سیاسی، تاکید برتطبیق هرچه بهترواکسین پولیو درشرق کشور، تاکید بر رعایت  ارزش‌های ملی واسلامی ازسوی رسانه‌ها، تاکید برحل تنش‌ها درولسوالی خاص ارزگان وبرخی مسایل دیگراز سوی سناتواران مطرح شد.

     درجمع‌بندی مواردیادشده نایب اول مجلس با تاکید برمجازات عاملین قتل جنرال عبدالرازق؛ خواهان وصل لین برق ولایت ننگرهار گردیده، گفت موقف مجلس سنا درقبال تأسیس پوهنتون بین المللی اسلامی درننگرهار روشن بوده انتظاربرده می‌شود تاحکومت به نارضایتی‌های مردم این ولایت پاسخ لازم بدهد و افزود که مسئولین امورهرچه عاجل به مشکل مردم ولسوالی خاص ارزگان رسیدگی نمایند وآنان را که دست به ایجاد توطیه وجنایت می‌زنند، شناسایی وبه مراجع عدلی وقضایی معرفی نمایند.

   وی ضمن اتحاف دعا به روح شهدای نیروهای امنیتی کشور خاطرنشان ساخت تا درهنگام عملیات‌های شبانه به زندگی مردم ملکی توجه ویژه صورت گیرد و نیز با استقبال ازایجاد دهلیزهوایی برای صادرات جلغوزه به کشورچین،گفت محصولات افغانستان درجهان ازاهمیت لازم برخورداراست ونیازبه تلاش‌های بیشتر دارد تا ازطریق بنادر زمینی ودهلیزهای هوایی صادر شوند .

همچنان نایب اول مجلس سنا گفت تخلفات انتخاباتی که صورت گرفته است به طورجدی بررسی گردد وکمیسیون‌های انتخاباتی درتفاهم کامل برای جلب اعتماد مردم اقدامات لازم نمایند ونیزانتخابات ریاست جمهوری کشور را طوربهتری مدیریت نموده، سپس زمینه‌های تدویرانتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی را نیز مهیاسازند.


15-Aqrab97-JAL3.JPG

موصوف اظهارات یکتن ازعلمای پاکستانی درقبال افغانستان را مداخله درامورکشوری دانسته خاطرنشان ساخت  که وی مسئولیت دینی اش را درک نکرده وهنوز تعریف روشن از روابط دوکشور را ندارد وانتظار برده می‌شود که شورای علمای  افغانستان به پاسخ اظهارات غیر مسوولانه وی بپردازد.

نایب  اول علاوه کرد که ایجاد ادارات موازی مشکل زاست وباید حکومت شورای عالی صلح را تقویت وحمایت بیشتر می‌نمود تا بابرنامه‌های بهترکاری تلاش‌های مثمردرقبال پروسه صلح انجام دهد؛ موصوف همچنان گفت هرنشستی که درمورد صلح افغانستان صورت گیرد مورد تأیید می‌باشد وامید که درنشست مسکو نیز روی صلح  افغانستان تمرکزلازم صورت گیرد وابرازامید واری کرد سیاسیون افغان که به کنفرانس مسکو شرکت می‌کنند باید با در نظر داشت منافع کشور همآهنگ ومنسجم عمل کنند.

ایزدیارضمن ارجاع برخی موضوعات به کمیسیون‌های اختصاصی، گفت که مکافات باید متناسب به کارکردها واجراآت مسئولین بوده باشد وبهترآن است تا از سنگردارانِ تقدیربه عمل آید که درنبردهای داغ باهراس افگنان قرار دارند نه مسئولین که دردفاترکاری مجلل نقش ایفا می‌نمایند.

     دراخیرجلسه گزارش شرکت هییت مشرانوجرگه دریکصدو سی ونهمین اجلاس اتحادیه بین الپارلمانی که درشهرژینوا برگزارشده بود توسط سناتورلیلما احمدی ارایه گردید.

به گفته موصوف هییت مشرانوجرگه به ریاست انجنیراحمد جاوید روف رئیس کمیسیون اموربین المللی در روز اول نشست درجلسه هماهنگی مجمع پارلمانی آسیا که درمرکزعمومی کنفرانس‌های بین المللی ژنیوا برگزارگردیده بود اشتراک نموده که محور این بحث را خطر تروریزم تشکیل می‌داد وهییت مجلس خاطرنشان ساخت که تروریزم پدیده است که همه کشورها را تهدید می‌کند وباید با این پدیده شوم مبارزه مشترک وهماهنگ صورت گیرد و افغانستان را که درخط نخست مبارزه با تروریزم قراردارد، یاری نمایند.

لیلما احمدی افزود هییت چهارعضوی مجلس درحاشیه این کنفرانس با هییئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران نیز ملاقات نموده و طرفین برگسترش وتقویت گروپ‌های دوستی میان افغانستان وایران تاکید نموده است.

15-Aqrab97-JAL5.JPG

وی همچنان درمورد جلسه عمومی انجمن سکرترجنرالان پارلمان‌های جهان که درآن رؤسای دارالانشای پارلمان‌های کشورهای عضو اشتراک نموده بودند، معلومات ارایه نموده، گفت درجریان جلسات انجمن سکرترجنرالان پارلمان‌های جهان برای پست خالی عضو کمیته اجرائیه انتخابات صورت گرفت که رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرکه عبدالمقتدرناصری درپست مذکور خودرا نامزد نموده بود که این نشان دهندۀ  سهم وحضورهییت دراین نشست وسیع بین الپارلمانی می‌باشد.