صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۵ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه ،امروز بامسوول بنیاد معارف ترکیه درافغانستان ملاقات نمود.

15-Aqrab97-MUL1.JPG

دراین ملاقات که شماری ازسناتوران نیزشرکت داشتند؛ نامبرده پیرامون فعالیتهای بنیاد معارف ترکیه معلومات داده، گفت بنیاد مذکور دوسال قبل ازسوی رئیس جمهورکشورترکیه تاسیس گردید که در36کشورجهان فعالیت دارد وافزود براساس تفاهمنامه که میان وزارت معارف افغانستان وترکیه به امضارسیده است، انتقال مدیریت مکاتب افغان- ترک به حکومت ترکیه واگذارمیگردد وافزود که سه باب مکتب افغان ترک درولایت جوزجان به بنیاد معارف ترکیه تسلیم داده شده است وقراراست درولایات هرات وبلخ نیزمکاتب افغان ترک به بنیادمعارف واگذارگردد.

 سپس نایب اول مجلس باابرازتشکر ازهمکاری های کشورترکیه به مردم افغانستان، گفت مبنای دوستی مردمان ما بیشترروی مشترکات دینی وفرهنگی استوارمی باشد وی از تداوم فعالیت مکاتب افغان – ترک در افغانستان وکمک های آن کشور ابراز خرسندی نمود گفت که ما خواهان تحقق تفاهمنامه وحل مشکلات مکاتب افغان - ترک می باشیم .