صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۸

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

مورخ ۱۵ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی

بدینوسیله به تأسی از فقره ۲ ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ، ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه در نظر دارد تا قرارداد خدمات 28 MB انترنت MJ/NCB/97/002 مورد ضرورت خویشرا با شرکت خدمات انترنیتی افغان سایبر را به قیمت مجموعی مبلغ (۱۰۴۱۶۰۰ یک میلیون و چهل و یک هزاروششصد افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به مدیریت قرارداد های ریاست دارالانشاء مشرانوجرگه واقع سرک عمومی دارالامان ریاست ۵ الحاقیه شورای ملی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.