صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۹ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه پس ازظهرامروزطی نشستی کارکردهای برخی منسوبین وزارت امورخارجه را موردتمجیدقرارداد.

دراین نشست نایب اول مشرانوجرگه، درحالیکه رئیس وبرخی اعضای کمیسیون اموربین المللی نیزحضورداشتند طی صحبتی پیرامون جایگاه وزارت امورخارجه به مثابه تعیین کننده سیاست خارجی کشوروانعکاس دهنده جایگاه افغانستان درسطح منطقه وجهان روشنی انداخته افزود که برگزاری  موفقانه‌ی دو دور نشست پروسه‌ی کابل که موفقیت بزرگ حکومت به ویژه وزارت امور خارجه در حوزه‌ی دیپلماسی و سیاست خارجی  فعال را نشان می ‌دهد وبرخی نشست های مهم دیگرازکارکردهای دستگاه دیپلوماسی کشورمی باشد.

9-Aqrab97-MUL1.jpg

محمدعلم ایزدیار ازفساد اداری به مثابه یک پدیده منفورویک تهدید درجامعه یاد آوری نموده افزودکه وزارت امورخارجه یگانه اداره است که فساد اداری درآن به ندرت دیده خواهدشد.

سپس نایب اول مشرانوجرگه بااهدای تقدیرنامه های مشرانوجرگه به هریک توریالی غیاثی رئیس امورفرهنگی، محب سپین غررئیس انستیتوت دیپلوماسی، حبیب احمدخنجانی معاون ریاست امورقنسلی، بریالی صابررئیس امورپارلمانی ،عبدالهادی اکبرزاده مسوول دسک تفتیش وبرخی مسوولین دیگر، کارکردهای آنانرا موردتقدیرقرارداده موفقیت های مزید درامورمحوله به آنان آرزوکرد.

داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز طی نشستی، کارکردهای معین ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله را موردستایش قرارداد.

9-Aqrab97-MUL2.JPG 

دراین نشست سترپاسوال اخترمحمدابراهیمی معین ارشد وزارت امورداخله طی صحبتی ضمن ابراز امتنان از حضور مردم درپروسه انتخابات، گفت باوجود تمامی تلاش های دشمنان، نیروهای امنیتی کشورتوانستند زمینه رای دهی را برای هموطنان فراهم نمایند.

سپس نایب دوم  به پاس خدمات وزحمات قابل وصف سترپاسوال ابراهیمی که مسئولیت کمیته تامین انتخابات را نیز به عهده داشت ؛تقدیرنامه  ونشان مشرانوجرگه را به وی و دوتن از همکارانش اهدا نمود.