صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی

 کمیته رؤسای مشرانوجرگه امروز به ریاست محمدعلم ایزدیارنایب اول آن جرگه تدویریافت.

2-Aqrab97-Komita-Rowasa1.JPG

درجلسه ضمن بحث روی اجندای جلسات عمومی، فیصله شد که درجلسه عمومی روز یکشنبه مورخ 6عقرب، بر علاوه بحث آزاد مسئولین نهادهای ناظربرانتخابات پیرامون یافته هایشان درمورد انتخابات ولسی جرگه به سناتوران معلومات دهند ودرجلسه عمومی روزسه شنبه مسئولین وزارت معادن وپترولیم،اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست ودیدبان شفافیت افغانستان درمورد چگونگی عقد قراردادهای معادن که اخیراً به امضای رسیده است ونیز پیرامون شکایات وادعاها درزمینه پاسخ ارایه نمایند.

درجلسه کمیته رؤساهمچنان فیصله صورت گرفت کی مشرانوجرگه ورثه آنعده شهدای نیروهای قهرمان امنیتی که درروند انتخابات جام های شهادت نوشیده اند را مورد دلجویی قراردهد ونیز تاکید شد که مسئولین امنیتی  به وضعیت امنیتی ولسوالی کران ومنجان ولایت بدخشان توجه لازم نمایند.

2-Aqrab97-Komita-Rowasa2.JPG

همچنان درجلسه اعضای کمیته رؤسا نظریات شان را پیرامون برگزاری انتخابات ولسی جرگه؛ شکایات درمورد چگونگی راه اندازی این روند ملی وتأمین امنیت آن ابراز داشته،  تصامیم مقتضی اتخاذ گردید.