صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۳ جوزا ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۴ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی

داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه به معیت شماری ازسناتوران پس ازظهرامروز درشفاخانه غازی امان الله خان ازاحمدولی هوتک که دو روز قبل موردسؤقصد قرارگرفته بود؛ عیادت به عمل آورد.

دراین بازدید نایب منشی مشرانوجرگه سلام ها وتمنیات هیئت اداری واعضای مجلس را به احمدولی هوتک تقدیم داشته گفت که مشرانوجرگه شورای ملی ازورزشکاران وجامعه ورزشی کشورکه افتخارات بلندی را درمسابقات ملی وبین المللی نصیب کشورنموده اند، حمایت نموده ودرکنارآنان خواهدبود.

نایب منشی مشرانوجرگه ضمن محکوم نمودن این عمل غیرانسانی وبشری وآرزوی صحت وسلامتی برای احمدولی هوتک، ازمسوولان ذیربط امنیتی خواست که درشناسایی ودستگیری افرادمرتکب این جنایت اقدام جدی نمایند.

متعاقباًاحمدولی هوتک ازدلجویی،رییس مشرانوجرگه، نایب منشی وسناتوران ابراز تشکری نموده، اطمینان داد همچو اعمال ناجوانمردانه وغیرانسانی هیچگاه بالای عزم و اراده وی تاثیرمنفی بجانخواهدگذاشت.