صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱ حوت ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۸ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی

شماری ازکمیسیونهای مشرانوجرگه امروز روی موارد مختلف بحث نمودند.

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست طیبه زاهدی معاون کمیسیون؛ نخست از توجه رئیس جمهوری در قسمت یاد بود از دانشمندان وبزرگان این سرزمین و حفظ ونگهداشت بهتر آبدات تاریخی و فرهنگی قدردانی واستقبال بعمل آمد ونیز مخالفت رییس جمهورکشور با خصوصی جنگ افغانستان مورد ستایش قرارگرفت وگفته شد باید ایالات متحده امریکا مطابق با پیمان های موجود امنیتی وتعهداتش با افغانستان  تلاش ها و همکاری های خویش را باجانب افغانستان ادامه دهد وبرای ختم جنگ کارهای لازم انجام دهد.

همچنان اعضای کمیسیون تأمین امنیت بهتر محلات رای دهی وکاندیدان انتخابات پارلمانی را مهم واساسی تلقی نموده و از نهاد های امنیتی خواستند تا در این زمینه توجه لازم واساسی صورت گیرد.

در بخش دیگر جلسه درحضور داشت معین حفظ ومراقبت سرکهای وزارت فواید عامه؛ مشکلات موجود در شاهراه سالنگ و برخی مسایل دیگر مربوط به حفظ ومراقبت جاده های کشور مورد بحث قرارگرفت.

  متعاقبا انجنیر عبدالرحمن صلاحی معین وزارت فواید عامه ضمن تأئید برخی از مشکلات در شاهراه های کشور مخصوصا درسالنگ ها گفت در گذشته ها اکثریت جاده ها بصورت عاجل بدون در نظر داشت مسایل تخنیکی ساخته شده وبه همین علت برخی آنها  تخریب شده ونیزتناژبلند برخی موترها وعدم توجه به مقرره های موجود باعث تخریب جاده ها می گردد واین وزارت در زمینه همواره باسکتورخصوصی مواجه می باشد، موصوف اضافه نمود قبلاً به حفظ،مراقبت وبازسازی جاده ها توجه صورت نمی گرفت اما ازسه سال بدینسو دراین مورد اقدامات انجام شده است و ازسوی دونرها کمک های قابل توجه نیزجلب شده است.

آقای صلاحی افزود در قسمت ترمیم اساسی سالنگ ها ودریافت بدیل برای آنها تلاش های زیادی صورت گرفته وبرنامه های کوتاه مدت ودراز مدت نیز وجود دارد وبه کمک مالی بانک آسیایی پلان دراز مدت بخاطری سالنگ ها رویدست می باشد وعملاً کار سروی آن در ساحه جریان دارد و کمپنی که کارسروی را انجام میدهد تا ماه اکتوبر 2019 نتایج کاری شان را طور مشخص با وریانت های بدیل سالنگ، ساخت تونل جدید و یا ساخت جاده موازی به سالنگ ها به این وزارت تسلیم خواهد داد.

 وی علاوه کرد  در ماه جوزای سال روان وزارت مالیه مبلغ 400 میلیون افغانی بخاطری ترمیم دوباره سالنگ ها به این وزارت موافقه نمود که از آن مبلغ قرار است در سه سکشن ترمیم اساسی سالنگ ها انجام شود وکار سکشن اول آن عملا شروع می باشد وقرار است کار اسفالت بیست کیلو متر آن روز یکشنبه هفته آینده آغاز شود.

18-Mizan97-Rifai.JPG 

معین وزارت فواید عامه  اطمینان داد برنامه های راکه این وزارت در همکاری مالی کمک کننده گان و دولت افغانستان روی دست دارد کار عملی آن به سرعت در حال آغاز شدن است که باختم آن سهولت های لازم به هموطنان بمیان خواهد آمد.

قابل ذکر است که نماینده گان برخی از نهاد های جامعه مدنی نیز در جلسه کمیسون حضور داشت و توضیحات مسوولین وزارت فواید عامه را استماع نمودند.

اعضای کمیسیون تلاش های مسوولین وزارت فواید عامه را قناعت بخش تلقی نموده و ضمن ابراز قدر دانی از تلاش هائیکه در این اواخر صورت گرفته افزودند باید ادارات تخینیکی و تخصصی در قسمت بلند بردن ظرفیت های بشری و تخنیکی خویش تلاش نمایند تا این ظرفیت ها بتوانند در آینده به  مشکلات پاسخگو باشد.

همچنان اعضای کمیسیون نقش  جامعه مدنی را  در کشور اثر گذاردانسته افزودند این نهاد ها باید در چنین وضعیت حساس در قسمت دستیابی مردم به صلح و امنیت سرتاسری تلاش نموده و نگذارند که دست های بیگانه دست آورد های سالهای پسین را نابود ساخته و مردم مان را دوبار به پریشانی و مشکلات روبرو سازند .

همچنان از آنان خواستند که نارسای های موجود را به سمع مسوولین رسانیده وخواهان حل آن گردند و باید این نهاد ها همکار نظام وحکومت بوده و با تلاش مشترک در قسمت برگزاری یک انتخابات شفاف و استفاده معقول ومناسب مردم از رای شان به منظور یک آینده درخشان و آرزومند مردم را آگاه سازند.

در مقابل برخی از نماینده گان جامعه مدنی صحبت نموده ضمن تقدیر از تلاش های اعضای کمیسیون رفاه عامه مشرانوجرگه وعده سپردند که در همکاری با نظام وحکومت و حفظ دست آورد های موجود برای رشد وشگوفای بهتر این سر زمین تلاش خواهند نمود.

قابل یادآوری است که تیمورشاه قویم معاون وسرپرست ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه دریک نشست جداگانه بافعالین جامعه مدنی درمورد کارکردهای شورای ملی، چگونگی طی مراحل قوانین،نظارت ازعملکردهای حکومت ونمایندگی از مردم ، به آنان توضیحات مفصلی ارایه نموده که بعداً جهت بازدید از کمیسیونهای مشرانوجرگه درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست  اشتراک نمودند.

 18-Mizan97-MUT1.JPG

   به همین ترتیب  هیئت کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست طیبه زاهدی معاون کمیسیون روز قبل ، ازشفاخانه های خصوصی امیری وگلوبل  واقع نواحی پنجم وچهارم شهرکابل بازدید نمودند.

      هیئت کمیسیون درشفاخانه امیری علاوه ازبازدید ازبخش های مختلف بامریضان داخل بستروپایوازان ملاقات نموده، مشکلات ایشان را استماع نمود.

   دراین بازدید هییت کمیسیون اظهارداشتند که مشرانوجرگه همواره ازهموطنان خواسته است که دراین کشورسرمایه نموده وفعالیت های شانرا مطابق به قوانین وطرزالعمل های نافذه انجام دهند.

       سپس هییت مذکور شکایات شهروندان را درقسمت بلند بودن فیس معاینات و سایرمسایل صحی با مسوولان مطرح نموده تاکید داشتند که مسوولان شفاخانه مذکور با آنعده مریضان که توان پرداخت مکمل فیس معاینات و تداوی را ندارند تخفیف مناسب در نظرگرفته شود.

       بعداً رئیس شفاخانه مذکورازحضورهییت واستماع مشکلات مریضان ومسوولان ابرازقدردانی نموده یک سلسله مشکلات شان را برشمرده گفت  سرمایگذاران و تجار با مشکلات ندادن زمین برای سرمایگذاری، بلند بودن مالیات، اخذ رشوت دربنادر ، طی مراحل طویل کار های اداری در ادارات ، مسایل امنیت، مشکلات دراخذ کارت جواز اسلحه و برخی مسایل دیگر مواجه بوده انتظاردارند که کمیسیون رفاه عامه درزمینه همکاری نماید.

      سپس اعضای کمیسیون رفاه عامه ضمن وعده همکاری درقسمت رفع مشکلات موجود گفت ما مکلف استیم مطابق قوانین نافذه درزمینه رسیدگی نماییم تا به خواست های سرمایه گذاران توجه لازم واساسی صورت گیرد.

همینگونه هیئت کمیسیون به شفاخانه گلوبل رفته ازمریضان داخل بسترعیادت نموده به مسوولان صحی شفاخانه مذکور تفهیم نمودند  درصورتیکه شفاخانه های خصوصی بتواند تمام اصول و پرنسیب های لازم را درقسمت عرضه خدمات صحی،  جلوگیری ازفیس اضافی،  توصیه ادویه ومعاینات غیرضروری  وسایر موارد را انجام بدهند رضایت مردم بیشتر جلب گردیده و مریضان از رفتن به بیرون از کشور پرهیزنموده بالای مراکز موجود در کشور اعتماد می نمایند.

     متعاقباً متخصصین ومسوولین موجود درشفاخانه گلوبل ضمن استقبال گرم ازهیئت مشکلاتی را درمورد تأمین امنیت بهتر، برق دوامدار، کوتاه سازی پروسیجر های غیر ضروری و برخی مسایل دیگر را یاد آوری اطمینان دادند با حل موضوعات مذکور ظرفیت شفاخانه بلند رفته وقادرخواهند بود که هرنوع عملیات جراحی دراین شفاخانه صورت گیرد.

  دراخیر هیئت کمیسیون ضمن وعده همکاری به مسوولین شفاخانه اظهارداشتند که بادعوت رئیس واعضای انجمن شفاخانه های خصوصی و مسوولین نهاد های دولتی درجلسات کمیسیون در قسمت مشکلات موجود در مراکز صحی در شهر کابل و ولایات راه های حل مناسب راجستجو خواهند کرد.

 درجلسه کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی ، پیرامون پرداخت حقوق فامیلهای ورثه شهدا و گنجانیدن حقوق ایشان در بودجه مالی سال 1398صحبت گردید.

 درجلسه گفته شد یکتعداد از زنان شوهران ویا سایراقارب خودراکه افراد نظامی میباشند در اثر جنگ از دست داده اند این زنان نه تنها نان آور خانه میباشند ،بلکه مسوولیت یک فامیل را در قبال دارد بنآ فیصله بعمل آمد که مسوولان باصلاحیت وزارت کار امور اجتماعی ،ورثه شهدا و معلولین جهت ارایه معلومات در زمینه درجلسه آینده اشتراک نماید.

   در بخش دیگرحمله تروریستی درستاد انتخاباتی صالح محمد اچکزی  نامزد ولسی جرگه در شهر لشکرگاه ولایت هلمند که منجربه شهادت موصوف و شماری دیگرازافراد ملکی گردید با شدیدترین الفاظ تقبیح گردید.

    همچنان اعضای کمیسیون از نشست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشوربا زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا پیرامون صلح در افغانستان وکشورهای منطقه ابراز قدردانی صورت گرفت وهمچو نشست ها  یک گام مثبت در روند صلح کشور عنوان گردید.

18-Mizan97-Zanan.JPG 

در جلسه کمیسیون امور دینی ، فرهنگی معارف و تحصیلات عالی به ریاست میربهادرشاه واصفی منشی کمیسیون ، برعلاوه تقبیح حمله تروریستی بالای دفتر کمپاین انتخاباتی صالح محمد اچکزی در ولایت هلمند که منجر به شهادت اچکزی وتعداد از هموطنان ماگردید،پیرامون نشر مبتذل برنامه ها و سریالهای رسانه ها، خاصتا نشر برنامه انتقادی و طنزی شبکه خنده زیر نام رسول لندی وتوهین و تحقیر به ملا امامان صحبت وفیصله بعمل آمد وزارت اطلاعات و فرهنگ موضوع را همه جانبه بررسی نمود ه و با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد.

در اخیرپیرامون مشکلات عمومی معارف صحبت وقرار شد سرپرست وزارت معارف در یکی از جلسات کمیسیون دعوت و به سوالات اعضای کمیسیون پاسخ ارایه نمایند

18-Mizan97-Farhangi.JPG .

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست فوزیه سادات څمکنی منشی کمیسیون ازآمادگی تخنیکی ونظارت اتحادیه اروپا ازانتخابات ولسی جرگه شورای ملی ابرزتقدیرصورت گرفته خاطرنشان گردید که نظارت بیشتر ازپروسه انتخابات به شفافیت آن می افزاید.

18-Mizan97-Bio.JPG 

 درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمدحنیف حنفی، شکایت تعدادی ازمعلمان ولسوالی سروبی ولایت  کابل با رئیس تفتیش وزارت معارف مطرح گردید.

    ایشان مدعی اند که یک یک نمره زمین رهایشی را قبلاً به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اخذ نموده اند ویک یک نمره دیگررا به اساس لزوم دید مقامات وزارت معارف طورتشویقی برایشان توزیع گردیده است که متاسفانه به نسبت بعضی ملحوظات قومی ومحلی، تعدادی ازمردم عنوانی لوی حارنوالی عارض گردیده وادعا نموده اند که معلمین مذکوربه صورت غیرقانونی دو نمره رهایشی را تصاحب نموده که درنتیجه تحقیق اداره مذکور آشکارگردید که طی مراحل نمرات ازمجاری قانونی صورت گرفته ودرنتیجه به حفظ دوسیه حکم شده است ولی بازهم این افراد استفاده جو مانع کاراستادان می گردد.

       رئیس تفتیش وزارت معارف ضمن ارایه توضیحاتی گفت درصورت موجودیت قرارحفظ دوسیه ازجانب سارنوالی این اداره درزمینه کدام ملاحظاتی ندارد  اما  کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین مذکور فیصله نمود که هییت کمیسیون به شمول نمایندگان  وزارت معارف موضوع را ازنزدیک بررسی نمایند.

     دربخش دیگرجلسه، موضوع چگونگی سهم وحضورفعال زنان درادارات دولتی وتدابیرادارات ذیربط درزمینه باحضورداشت معین وزارت امورزنان ویکتن ازکمیشنران کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بحث صورت گرفت.

      اراکین مذکورضمن ارائه تدابیروپلان های حمایوی  شان ازاشتراک زنان درادارات دولتی گفتند حسب توجه خاص مقام عالی ریاست جمهوری ادارات ذیربط گام های خوبی را برداشته اند که نمونه آشکارآن ایجاد کنفرانس ملی کار، موظف شدن وزارت امورزنان دررابطه به تهیه طرح حضوربیشترزنان درچهارچوب دولت درکنفرانس مذکور، پروگرام های متعدد توانمند سازی اقتصادی زنان که به ابتکاروزارت اقتصاد که برمبنای آن به چهارمیلون زن خدمات توانمندسازی درقرا وقصبات ارائه می گردد . همچنان طرح دیگری که با ابتکارکمیسیون مستقل اصلاحات اداری دررابطه به افزایش اشتراک زنان درپروسه خدمات ملکی طرح ریزی گردیده وبربنیاد این طرح باید سالانه دوفیصد حضورزنان درادارات دولتی افزایش یاید ، ایجاد آمریت های جندردرچوکات اداری ولایات ، قایل شدن پنج نمره تبعیض مثبت وتساهل درارزیابی تجریه کاری روند شارت لست ازمواردی است که ادارات ذیربط خاصتاً کمیسیون اصلاحات اداری ووزارت امورزنان با هماهنگی وکارمشترک تا اکنون درزمینه تلاش نموده اند . 

    کمیسیون ضمن استماع اظهارات مسوولان به میکانیزم تطبیق موارد یادشده تاکید نموده  ودرنتیجه با پیشنهاد معین وزارت امورزنان فیصله نمودند که به منظورفراهم آوری تسهیلات درروند جذب محصلین قشراناث درپوهنتون های خصوصی ودولتی ومراکزنیمه عالی تحصیلی ودراخیتارقراردادن سکالرشیب های موثربرای این قشر موضوع را با مقامات وزارت تحصیلات عالی شریک نمایند .