صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۵ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی

درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، برعلاوه مباحث آزاد، گزارش سفرهییت کمیسیون اموردینی و فرهنگی مجلس ازولایت پنجشیر ارایه گردید .

15-Mizan97-JAL1.JPG

شماری ازسناتوران در مباحث آزاد ضمن تائید استفادۀ ازدستگاه بایومتریک در پروسه رای دهی ، گفتند که کمیسیون مستقل انتخابات، نگرانی های مردم را از احتمال نا درست از این فن اوری مرفوع ساخته، تلاش نمایند که شهروندان واجد شرایط رای دهی درانتخابات پیشرو مطمینانه شرکت ونامزدان مورد نظرشانرا برگزینند ونیز حکومت زمینه بهترامنیت جریان مبارزات انتخاباتی را برای نامزدان درسراسرکشورمساعد سازد چون اخیرا درولایت ننگرهار یک گردهمایی انتخاباتی مورد حمله تروریستان قرارگرفت ونیزشب گذشته ، چند بم دستی به منزل عبدالعزیزآریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی پرتاب گردیداست.

همچنان درجلسه روزجهانی معلم به تمام آموزگاران تبریک گفته شد اما ازوعده های میان خالی مسوولان در توزیع نمرات رهایشی وغضب زمین های قابل توزیع به معلمان و ناکافی بودن معاشات معلمان انتقاد شد وبر بهبودوضعیت معلمان تاکید گردید .

 هکذا درجلسه ازبدترشدن وضع امنیتی دربرخی نقاط کشورابرازنگرانی گردیده گفته شد که به تازگی ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک به دست تروریستان سقوط کرد ودامنه های جنگ به سوی پایتخت گسترش می یابد که باید ارگان های امنیتی ودفاعی کشور تجاویز مزید وبه موقع اتخاذ کنند .

درجلسه تذکررفت که به اساس گزارش رسانه ها ، باشنده گان کمپ بیجا شده گان ولایت هرات به مشکلات شدید ازجمله آب نوشیدنی، غذا، پوشاک ،خیمه وخدمات صحی مواجه بوده وحتی برخی فامیل ها ،اطفال صغیر شانرا به فروش می گزارند حکومت وجامعه جهانی باید به مشکلات بیجا شده گان توجه لازم به خرچ دهند.

همین ترتیب درجلسه گفته شد که حکومت تصمیم گرفته است که بست های ریاست ها وولسوال ها را در ولایات که یک شخص بیشتر ازپنجسال ایفای وظیفه نموده باشند به اعلان بسپارد که این کارخلاف قانون خدمات ملکی می باشد که کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی موظف شد تا درحضورداشت مسوولان ذیربط ، این موضوعرا مورد بررسی همه جانبه قرار داده وگزارش آن را به جلسه ارایه گردد.

انتقاد ازنهاد دیموکراسی مبنی برمداخله درامورانتخابات کشور وتاکید بربررسی فعالیت های آن ازسوی ادارات ذیربط، تاکید برتطبیق اصل مجازات ومکافات درادارات، تاکید برحل مشکلات تجاران که گفته می شود هزاران موتراموال شان درمرزهای کشورگیرمانده اند، تلفات نیروهای پولیس درولایت نیمروز، یاد آوری ازتوضیحات غیرقناعت بخش معین وزارت فواید عامه درکمیسیون مواصلات ومخابرات درمورد چگونگی اعماریکی ازجاده های ولسوالی مندول ولایت نورستان وعدم پرداخت حقوق کارگران آنولایت، تاکید بربرسی امضای قرارداد استخراج معدن طلا در بدخشان و معدن مس در بلخاب ولایت سرپل که گفته می شود خلاف قانون صورت گرفته است وبرخی مسایل دیگر مطرح گردید

15-Mizan97-JAL2.JPG.

درجمعبندی موارد یاد شده رییس مشرانوجرگه روزمعلم را مبارکبادگفته ازحکومت خواست تا به نیازمندی های جدی معلمان کشور رسیدگی لازم نماید وبرای بهبود وضعیت زندگی آنان برنامه های عملی راه اندازی نماید.

فضل هادی مسلم یار حمله برخانه رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی را حمله به آزادی ودیموکراسی دانسته ضمن محکوم نمودن آن تأکیدداشت که حکومت باید برای تأمین امنیت مسئولین کمیسیون های انتخاباتی ، اقدام جدی نماید وعلاوه کرد کمیسیون مستقل انتخابات درمورد نگرانی های به وجود آمده پیرامون چگونگی کارگیری ازشیوه بایومیتریک به مردم وضاحت ارایه نماید تامردم از کاربرد درست آن اطمینان حاصل نموده به پروسه انتخابات شرکت وسیع داشته باشند.

رییس مجلس از نهایی ساختن طرح امنیتی اعضای مجلس پیرامون بهبود حالت جاری کشور نیزیاد آوری نموده گفت این طرح بارهبران حکومت درمیان گذاشته خواهدشد تا برای چالش های موجود تدابیرمقتضی اتخاذ کند .

فضل هادی مسلم یار در مورد نگرانی مردم از وضعیت جاری گفت که این مسئولیت رهبری حکومت است تا درشرایط کنونی طورعمل نماید که ازیک سو منافع کشور به مخاطره مواجه نگردد وازسوی دیگرافغانستان به میدان رقابت های ناسالم کشورهای پرقدرت قرار نگیرد؛ همچنان تصریح ساخت نبایدشماری ازبازیگران وکشورهای منطقوی برای تأمین اهداف شوم شان به نگرانی های مردم ما بیافزایند وباعث تداوم جنگ گردند ازمردم وسیاسیون خواست تا بادرک شرایط ونیرنگ های گوناگون دشمنان کشور ،وحدت وهمدلی شان را حفظ نمایند.

درقسمت دیگرجلسه محمدعلم ایزدیارنایب اول، صلح را نیازاساسی مردم دانسته گفت باید برنامه های برای صلح پایدار ومطابق خواست مردم به شیوه های بهتری اجرا شود واظهارامیدواری کرد که تلاش های جاری درروند صلح، نتیجه بهتردرقبال داشته باشند ولانه های تروریستان به داخل خاک پاکستان تحت فشار قرارداده شود. وی تصریح کرد متأسفانه سیاست های نادرست وغرض آلود پاکستان سبب تیره گی روابط میان دوکشورشده است که باید دراین سیاست های تغییرات مثبت رونماگردد تا هم باعث ایجاد اعتماد گردد ونیزبرای خاتمه جنگ جاری مفید واقع گردد.

نایب اول مجلس گفت مجلسین شورای ملی نظریاتی راپیرامون پیمان های امنیتی داشته اند وازآنکه درشرایط کنونی منافع کشورمتضررشده وبه خواستهای مردم ماپرداخته نشده است باید درآن بازنگری شود وباامریکایان ودیگرجناح های دخیل درقضایای کشور بحث ها وصحبت های صورت گیرد

15-Mizan97-JAL3.JPG .

نایب مجلس ازحکومت خواست تادرمطابقت به قانون به مصئونیت کاری کارمندان خدمات ملکی اقدام نماید وبه نگرانی های موجود کارمندان خدمات ملکی در ولایات خاتمه دهد همچنان به کمیسیون های مربوطه وظیفه سپرد تا دراین مورد و چگونگی فعالیت نهاد ی به نام دیموکراسی ومشکلات تجارکشور را بامسئولین مربوطه پیگری نمایند. دراخیرازعقد قراردادهای معادن که جدیداً در واشنگتن به امضارسیده است گفت گفته های وجود دارد که این قراردادها درمغایرت باقانون عقدشده است وباید مسئولین وزارت معادن وپترولیم درکمیسیون اختصاصی مجلس پیرامون آن وضاحت همه جانبه دهند. دراخیرگزارش هیئت کمیسیون اموردینی، فرهنگی وتحصیلات عالی ازولایت پنجشیر، توسط سناتورلیلما احمدی معاون کمیسیون مذکورارایه گردید که جزئیات مفصل آن ازطریق اخبارکمیسیون ها به نشرخواهد رسید.