صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷
Meshran-logo.png
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۱۴ میزان ۱۳۹۷ الی تاریخ ۱۸میزان۱۳۹۷


موضوعات

تاریخ

 

کار در کمیسیونها

 

شنبه مورخ ۱۴ میزان ۱۳۹۷

جلسه عمومی

۱- بحث آزاد .

۲- گزارش سفر نظارتی کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشرانوجرگه از ولایت پنجشیر  .

 

یکشنبه مورخ ۱۵ میزان ۱۳۹۷

 

 

کار در کمیسیونها

 

دوشنبه مورخ ۱۶ میزان ۱۳۹۷

جلسه عمومی

۱- بحث آزاد (الی حضور مهمانان) .

۲- اشتراک سرپرست وزارت معارف و مسوولین مربوط به جلسه عمومی در مورد پرداخت نشدن معاشات معلمین باالمقطع ، کمبود کتاب و تشکیل ، چگونگی ساخت شش هزار باب مکتب از مواد محلی و سایر موضوعات مربوطه .

۳- گزارش سفرنظارتی کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه از ولایت ارزگان .

 

سه شنبه مورخ ۱۷ میزان ۱۳۹۷

۱- کار در کمیسیونها

۲- تدویر جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه

 

 

 چهارشنبه مورخ ۱۸ میزان ۱۳۹۷