صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۱ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی

کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موضوعات گوناگون تشکیل جلسه دادند:

     درجلسه کمیسیون رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست به ریاست طیبه زاهدی معاون کمیسیون، باحضورداشت رئیس ساحات حفاظت شده ومنابع طبیعی وزارت زراعت، رئیس ناحیه و آمرحوزه هشتم امنیتی پولیس کابل و آمر کول حشمت خان، مشکلات موجود درساحه کول حشمت خان شهرکابل مورد بحث قرارگرفت.

     نخست رئیس ساحات حفاظت وزارت زراعت پیرامون تاریخچه کول مذکور معلومات داده گفت: این ساحه به مساحت 191هکتارجریب زمین درقسمت جنوب غربی شهرکابل موقیعت داشته که در ادوار تاریخ شکارگاه شاهان وحکمروایان ملی ومحلی بوده است و این ساحه از نظرمحیط زیستی از اهمیت خاص برخوردارمی‌باشد.همچنان موجودیت آب دراین محل در تقویه آبهای سطحی وزیر زمینی شهر وبهبود محیط زیست و آب و هوای کابل رول مهم را ایفامی نماید. موصوف در رابطه تحقق یافتن حکم مقام عالی ریاست جمهوری وفیصله قبلی این کمیسیون مبنی بر دوباره بدست آوردن زمین های غصب شده و دیگر مشکلات موجود به کول حشمت خان نیزتوضیحات مفصل ارایه نمود.

      همینگونه رئیس ناحیه هشتم گفت طی هفته جاری حدود صد تن از پرسونل این ناحیه غرض پاک کاری ساحه کول حشمت خان توظیف گردیده که تااکنون حدود160 مترمکعب کثافات جمع آوری وانتقال داده شده است واین روند ادامه دارد.

    متعاقباً آمرحوزه امنیتی ضمن ابراز آماده گی برای تآمین امنیت بهتر ساحه مذکور گفت به تمام پرسونل امنیتی هدایت داده شده که همیشه ساحه متذکره را تحت نظارت جدی خود داشته باشند وبه هیچ کس اجازه داده نشود که منبعد در ملکیت آن تعرض نمایند؛ اما مسوولین ازعدم تصفیه کامل ساحه ازسوی اداره اراضی یاد آوری نموده افزودند درصورتیکه اداره اراضی در این زمینه اقدام و ساحه کول حشمت خان رابه دسترس آمریت کول قرار دهند، ادارات مربوط اجراآت به موقع را انجام خواهند داد.

      دراخیرجلسه اعضای کمیسیون از تثبیت نشدن ملکیت کول ، نبود آب درفصل تابستان و اوایل خزان درمحل، انداختن خاک، کثافات جامد ازطرف اهالی ، موجودیت سرک ها وراه های فرعی بخاطرغصب بیشتر ملکیت ، تجمع کثافات درمسیر جوی مستان که باعث بندش آب بداخل ساحه کول گردیده است، جابجایی خود سرانه غرفه هادرساحه شمال غرب آن، منتهی شدن فاضلاب خانه های مسکونی به داخل کول وبرخی موارددیگررا ازمشکلات وچالش های آن ساحه وانمود نموده ضمن ابراز نگرانی درزمینه از خدمات و تلاش های مسوولین دراستقامت های کاری شان ابراز قدردانی نموده افزودند اداره اراضی مکلف است هر چه زود ترساحه کول حشمت خان را تصفیه نماید ونیز فیصله به عمل آمدکه وزارت امورداخله الی افراز دوپوسته جدید به منظوری تأمین امنیت بهتر ساحه کول حشمت خان تعدادی از نیروهای پولیس را طور خدمتی به ساحه توظیف نمایدو ریاست تنظیف شهرداری کابل تعدادی ازعراده جات و وسایط خویش را غرض انتقال کثافات در اختیار ریاست ناحیه هشتم قرار دهد و ادارات مسوول بعد از اجراآت وظایف محوله شان در ساحه کول حشمت خان گزارش کاری خویش را به کمیسیون ارسال دارند.

11-Mizan97-Rifai.JPG 

       درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمدحنیف حنفی، شکایت تعدادی ازاعضای شورای مردمی ولسوالی ده سبزولایت کابل مبنی غصب ملکیت های شان ازسوی یکتن ازوکلای ولسی جرگه وقتل اعضای این شورا ازسوی محافظین واقارب وکیل درحضورداشت آمرین حوزه های نزدهم ودهم امنیتی شهرکابل مطرح بحث قرارگرفت.

      مسوولان مذکورضمن ارایه معلوماتی  گفتند بخش جزایی ادعاها ازجانب ادارات ذیربط مطرح بحث قرارمی گیرد وبعدحقوقی آن نظربه وساطت دفتروالی کابل قراراست به روزشنبه با حضورداشت طرفین نشستی را دایرنموده واسناد طرفین بررسی گردد، کمیسیون ضمن تاکید برتسریع روند حل وفصل موضوع و فراهم آوری قناعت عارضین به مسوولان امنیتی هدایت سپردند تا با طرفین باکمال بی طرفی  ودرروشنای قوانین نافذه اجراات نمایند.

     دربخش دیگرجلسه شکایت چندتن ازباشنده گان شهرک فیروزکوه ولایت غور با روسای املاک ومالی وزارت معارف مطرح گردید.

  ایشان مدعی اند که درپروژه اعمارمکتب ده اتاقه ساحه غلمین آن ولایت همراه با شرکت ساختمانی عمرخیل کارنموده اند ولی مسئولین شرکت مذکورازمدت پنج سال به این طرف پول شانرا پرداخت نمی نماید.

  مسوولان معارف ضمن ارایه توضیحاتی ازفسخ قرارداد با شرکت مذکور یاد آوری نموده گفتند تنها پول تضمین شرکت مذکور درنزد وزارت باقی می باشد.

   اعضای کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین فیصله نمودند تا وزارت معارف الی فراهم آوری قناعت عارضین وتادیه پول شان ازجانب شرکت مذکورازبازدهی پول تضمین وتامینات جلوگیری نمایند.

    دراخیرشکایت یکتن ازکاندیدای بست ریاست تکنالوژی وزارت مخابرات استماع وقرارشد که وزیرمخابرات وتکنالوژی معلوماتی درجلسه آینده کمیسیون شرکت تا روی این مساله صحبت گردد.

 11-Mizan97-Shikayat.JPG

      درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست محمد رحیم حسنیارمعاون کمیسیون، مسوولین اداره اترا و مسوولین شرکتهای مخابراتی ا(ام تی ان ) روشن ، اتصالات و افغان بیسیم در مورد مشکلات خدمات مخابراتی درشهر و اطراف غزنی توضیحات ارایه نموده گفتند بیشتر از 50 فیصد سایتهای  مخابراتی در مرکز ولایت غزنی دراثر جنگهای اخیر از بین رفته است و شرکتها نمیتواند بدون همکاری حکومت پروژه های سایت جدید را آغاز کند آنها از تهدیدات بلند امنیتی در ولایت غزنی یاد آوری نموده گفتند اگر جلو نا امنی ها گرفته نشود امکان دارد سایت های مخابراتی از سوی دشمنانان به آتش کشیده خواهد شد .قرار کمیسیون پس ازاستماع توضیحات مسوولان برآن شد تا مسوولین اداره اترا و شرکتهای مخابراتی طرح رابدین منظور  ترتیب و به ریاست جمهوری پیشکش نماید تا به زودترین فرصت به این مشکل رسیدگی لازم صورت گیرد.

   هکذا در جلسه روی پروژه لات دوم ولسوالی مندول ولایت نورستان ، بااشتراک معین اداری و مالی وزارت فواید عامه   و رئیس برنامه( آن آر هی پی) ،ولسوال آن ولسوالی و نماینده گان مردم آن ولسوالی مباحثی صورت گرفت و قرار شد موضوع به اساس  فیصله جلسه عمومی به کمیته روسا جهت تصمیم گیری موکول گردد.

   دربخش دیگرجلسه رئیس سرکهای وزارت  فواید عامه و رئیس فوایدعامه ولایت میدان وردک در مورد برجغل اندازی وترمیم سرک دشت مازا حصه دوم بهسود مباحثی صورت گرفت که در زمینه ازسوی مسوولین وعده همکاری داده شد .

 11-Mizan97-Mukhabirat.JPG

       درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ، رئیس اجرائیه بورد تعینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و رئیس ولایتی اداره مستقل ارگانهای محل پیرامون شکایت 25 تن از ولسوالانی که بست های شان به رقابت گذاشته شده است ،توضیحات ارایه نموده گفتند به اساس مصوبه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری وخدمات ملکی آنعده ازبستهای که متصدیان آن دارای تحصیلات کم (دوازده پاس) و یا خلاف رشته باشند به زوترین فرصت از طریق رقابت آزاد به اعلان گذاشته میشود آنها افزودند به منظور اجراات واحد های دومی و بهبود عرضه خدمات ،بستهای ریاستهای واحد های ادارات کلیدی عایداتی وانکشافی که مدت خدمات شان بیش از پنج سال میگذرد با تعدیل لوایح وظایف شان از طریق برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی برنتایج (سی ،بی ،آر ) به اعلان سپرده میشوند و همچنان به منظور بهبود خدمات وتامین دسترسی مساویانه شهروندان به بستهای خدماتی آنعده از بستهای ریاست های ولایات که مدت خدمت متصدیان فعلی آن بیشتر از 7 سال میگذرد،بعد از تعدیل لوایح وظایف شان به اعلان رقابتی سپرده میشود و متصدیان فعلی میتواند در صورت تکمیل نمودن  شرایط در رقابت اشتراک نمایند اما در صورت کامیابی آنها نمیتواند در عین ولایت به کار گماشته شوند .

کمیسیون مصوبه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری را مورد تائید قرار داده پیشنهاد نمودند که موضوعات فوق را در تعدیلات قانون کارکنان خدمات ملکی درج نمایند .

   دربخش دیگر روی موافقتنامه همکاری های ترانزیتی و ترانسپورتی لاجورد میان جمهوری اسلامی افغانستان، آذربایجان ،گرجستان ، ترکیه و ترکمنستان مطالعه و مورد تائید قرار گرفت .همچنان تعداد از نهاد های جامعه مدنی از جریان جلسه  کمیسیون بازدید بعمل آوردند .

 11-Mizan97-Adli.JPG

     درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار، حمله انتحاری دیروزدرولسوالی کامه ولایت ننگرهاردریک مراسم کمپاین انتخاباتی که باعث شهادت 21 تن ومجروحیت بیش ازچهل تن گردید با شدیدترین الفاظ مورد نکوهش قرارگرفته به شهدا بهشت برین وبه بازماندگان آن صبرجمیل وبه مجروحان شفای عاجل استدعا گردید.

  دربخش دیگرجلسه پیرامون وضعیت امورتحصیلی وتعلیمی درکشور به ویژه مشکلات عارضین در موسسات تحصیلات عالی خصوصی وتعلیمات عمومی وزارتهای تحصیلات عالی ومعارف صحبت وتصامیم لازم اتخاذ گردید.

   دراخیرجلسه به اساس فیصله جلسه عمومی تصمیم اتخاذ گردید که مشکلات وشکایات استادان درولایات بررسی گردیده وراه های حل آن درتفاهم با مسوولان ذیربط دریافت گردد.

11-Mizan97-Farhangi.JPG

   درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی، سیزدهم میزان روزجهانی معلم به تمام آموزگاران کشور که وظایف خویش را صادقانه وشجاعانه پیش میبرند مبارک باد گفته شد وتاکید گردید که مراجع ذیربط درقسمت حل مشکلات معلمان تدابیرلازم ومقتضی را اتخاذ نماید.

   دربخش دیگرجلسه ازحمله انتحاری دیروزدریک گردهمایی انتخاباتی درولسوالی کامه ولایت ننگرهارکه شماری ازباشندگان آنولا شهید ومجروح شدند ابرازنگرانی گردیده تاکید گردید که حکومت درتامین امنیت شهروندان به ویژه کمپاین های انتخاباتی تدابیرلازم را اتخاذ نماید.

دراخیرجلسه طرح پیشنهادی واصلاحی مشرانوجرگه درمورد رهایی ازبحران های انتخاباتی، امنیتی وسیاسی کشور مطالعه گردید.

11-Mizan97-Zanan.JPG 

      در جلسه کمیسیون امور بین المللی به ریاست انجنیر احمد جاوید روف ،پیرامون مشکلات اتباع کشور مبنی بر اخذ ویزای ترکیه در حضور مسوولین وزارت های امورخارجه ، مالیه ،عدلیه ،اطلاعات و فرهنگ وشرکت بیمه ملی افغان مباحثی صورت گرفت.

    اعضای کمیسیون در بخش جلب همکاری وتجدید نظر پیرامون هزینه ویزه ترکیه و مصارف دیگر آن ، به وزارت امور خارجه وظبفه سپرد تا بامسوولین با صلاحیت سفارت ترکیه در کابل ملاقات نمایند و از وزارت اطلاعات و فرهنگ تقاضا بعمل آمد آن شرکت خصوصی که مسوولیت طی مراحل ویزه ترکیه را به عهده دارد و جواز فعالیت آن شرکت را وزارت اطلاعات و فرهنگ صادر نموده است باید همواره از فعالیتهای آن نظارت به عمل آید.

 11-Mizan97-Bio.JPG

    درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل وسرحدات به ریاست روشن آرا الکوزی معاون کمیسیون، روی طرح پیشنهادی اعضای مجلس که جهت بهترشدن اوضاع سیاسی، امنیتی وانتخاباتی کشور نظریات مشخص وهمه جانبه را ارایه نموده اند بحث ویک سلسله پیشنهادات درآن مطرح گردید.

    دربخش دیگرجلسه حمله انتحاری دیروزی درولسوالی کامه ولایت ننگرهارکه باعث شهادت 14تن ومجروحیت 41تن هموطنان گردید به شدیدترین الفاظ محکوم گردیده ضمن ابراز تسلیت باخانواده های قربانیان ازمسئولین امنیتی خواسته شد تا تلاش های شانرا برای تأمین امنیت تجمعات انتخاباتی بیشترسازند ونیز ازکاندیدان خواسته شد تا هنگام مبارزات شان مسئولین امنیتی را درجریان قراردهند.

 11-Mizan97-Aqwam.JPG

  طبق یک خبردیگر هیئت کمیسیون امورمعلولین وبازماند گان شهدایبه ریاست  بی بی حاجی نفیسه سلطانی جهت بررسی مشکلات معلولین ازساحه سرای غزنی شهرکابل بازدید بعمل آوردند.

   نخست هیئت کمیسیون ازتصمیم رهبران حکومت وحدت ملی مبنی برمجزاساختن معینیت شهداومعلولین ازوزارت کار، اموراجتماعی به اداره ملی حمایت ازافراد دارای معلولیت وورثه شهدا ابرازقدردانی نموده و ازمقام ریاست  جمهوری خواستند که در رأس این اداره یک شخص مستعد،مسلکی وباتجربه را بگمارند ونیز ازحکومت خواسته شد که درتطبیق مفادات قوانین وکنوانسیونهای جهانی اشخاص دارای معلولیت همکاری همه جانبه نمایند.

     سپس هیئت کمیسیون جهت سمع مشکلات معلولین ازساحه سرای غزنی که همجوار انستیتوت حساب داری نسوان قراردارد بازدید به عمل آورد، آنان مشکلات فرا راه شان را بیان نموده گفتند ازسال 1383 به این سو درین ساحه حدود 65 غرفه ها را باهماهنگی ،ناحیه وحوزه امنیتی جابجا نموده اند که درین اواخرمسولین انستیتیوت حساب داری بدون هماهنگی معلولین، مسولین امنیتی را وادارنموده اندکه غرفه های معلولین را به بهانه ساحه سبزوتامین امینت ازساحه انتقال دهند وعده ای مسولین امنیتی بابرخورد نامناسب چندغرفه هارا نیزمنهدم کردند وخسارات مالی نیزواردگردید است ومعلولین بااسناد دسته داشته شان ابرازکردند که این ساحه ،مربوط معارف نبوده بلکه ساحه شاروالی می باشد که آنان باهماهنگی مسولین ناحیه، غرفه ها راقانونی جابجانموده اند.

     سپس موضوع بامسولین انستیتوت حسابداری نسوان درمیان گذاشته شد وآنها گفتند که هیچ گاه این اداره دربرداشتن غرفه ها دخیل نبوده و برداشتن غرفه ها دردهم محرم ازسوی مسولین امنیتی جهت تدابیرامنیتی به مناسب مراسم عاشورا برداشته شده ودرجای دیگری همین ساحه جابجاگردیده است؛ اما مسولین این انستیتوت ازنمایندگان معلولین خواستند که درساحه خویش ازنگاه امنیتی مسولیت دارند ودرتامین امنیت این انستیتوت همکاری نمایند که ازطرف هیئت کمیسیون ونمایندگان معلولین وعده همکاری صورت گرفت.