صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

  دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۸ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی

     درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازبررسی بحران آب در کشورباحضورداشت مسوولان ذیربط ؛ روی مسایل مهم بحث وتبادل نظرصورت گرفت.

8-Mizan97-JAL1.JPG

    درجلسه، سناتوران محمدرحیم حسنیار وطیبه زاهدی به نمایندگی ازکمیسیون های اختصاصی وسایراعضای مجلس، سوالاتی را از مدیران آب کشور مبنی براستفاده نادرست ازآبهای زیرزمینی، نگرانی ازکمبودآب درشهرکابل وسایرشهرها، حفرچاه های عمیق خودسر، استفاده بی رویه آبها ازسوی اصناف مختلف، عدم مهارآبهای کشور ومشکلات موجود با ایران وپاکستان، چگونگی اعماربندهای شاتوت ولایت کابل ومچلغو ولایت پکتیا، آلوده شدن آبهای زیرزمینی، نبودسیستم فاضلاب درشهرک های رهایشی، عدم آگاهی مردم درمورد استفاده ازآب، نبود استراتیژی مشخص وعدم هماهنگی میان ادارات ذیربط برای مدیریت آب، بطی بودن کار پروژه های برق آفتابی ولایت کندهار، بندآب کمال خان وآبرسانی سمنگان وسوءاستفاده شرکت های خصوصی آبرسانی را مطرح نموده وتاکید براتخاذ تدابیرمؤثرکردند.

سپس ﺭﻳﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣی ﺗﻨﻆﻴﻢ اﻣﻮﺭﺁﺏ ﻭﺯاﺭﺕ اﻧﺮﮊی و ﺁﺏ ضمن یاد آوری ازاثرات منفی تغییرات اقلیمی درکشور گفت، ذخایرآبی کشور نسبت به گذشته به مراتب کاهش نموده و افغانستان درمعرض خطرات جدی قرار گرفته است که راه بیرون رفت آن احداث ذخایرآبی در کشور میباشد که این موارد درستراتیژی مدیریت آب گنجانیده شده که با تطبیق آن  مشکلات کم آبی کاهش خواهند یافت وافزود به اساس نتایج آب های زیرزمینی کابل 14 مترپائین رفته است که بخاطرحل کم آبی درشهرکابل برنامه تغذیه آب های زیرزمینی کابل به ارزش 27 ملیون دالرراه اندازی شده ونیز به زودی بند شاه توت به کمک کشور هندوستان وبانک جهانی احداث میگردد که با تکمیل آن مشکلات کم آبی شهر کابل حل خواهد شد.

  موصوف درحالیکه پیرامون نحوه پیشرفت کار اعماربند مچلغو، سلما، کجکی، کمال خان وسایربندها  معلومات می داد، افزود بخاطرجلوگیری ازکم آبی باید در مصرف آن صرفه جویی صورت گیرد ونیزبرای زراعت وابیاری درخت ها ازتکنالوژی پیشرفته ابیاری استفاده شود.

  موصوف همچنان از هدررفتن آبهای سطحی کشوربه ممالک همسایه یادآوری نموده، گفت افغانستان ازآب دریای آموخیلی ناچیزاستفاده می نماید.

8-Mizan97-JAL2.JPG

سپس رئیس عمومی شرکت آبرسانی وکانالیزاسیون درپاسخ هایش گفت که طی دوسال اخیرحدودهفت پروژه تکمیل گردیده است ازجمله پروژه خواجه رواش کابل، پروژه های هشتم ونهم ودوازدهم شهرچاریکار،پروژهای آب آشامیدنی ولایات فراه، سمنگان، شبرغان ولوگرمیباشد همچنان پروژه هایکه  تحت کاراست میتوان ازپروژه فازدوم ولایت فراه، سمنگان ،لوگر، گردیز،میمنه ،لغمان  شاه شهید، ده مراد خان وقول آب چکان شهر کابل نام برد و افزود پروژه آب اشامیدنی  قلعه فتح ولایت نیمروزفعال شده؛ امامشکلات وجود دارد که به زودی مرفوع خواهدشد.

  دراخیرمعاون اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست طی صحبتی ضمن یاد آوری از ساختن مقرره کنترول کیفیت آب گفت رهنمودهای مشخص برای مدیریت فاضلاب وضع شده ودر25اداره دولتی،403 بلند منزل وبرخی فابریکه های صنعتی تطبیق شده است تاسیستم تصفیه فاضلاب رادر بخش های مربوطه شان عملی سازند وافزود درتفاهم باوزارت شهرسازی ومسکن چهار تصفیه خانه عمومی درنقاط مختلف پایتخت درنظرگرفته شده وپیشرفت در این زمینه  نیزصورت گرفته است.

موصوف افزود اقدامات برای بررسی 1000هزارحلقه چاه درشهرکابل که ازآن برای مقاصد تجارتی استفاده می شود رویدست است تا دیده شود که مقدارمصارف آن به چه اندازه می رسد ومواد آلوده کننده این آبها کدام ها اند که بعد ازآن برایشان میترها نصب خواهدشد ومجبوربه پرداخت مالیه میگردد.

وی از طرح مشخص برای کاهش آلودگی هوای شهرکابل درزمستان نیزسخن گفته خاطرنشان ساخت که درآن پیشنهادات برای ادارات مطرح شده است ودرروزهای نزدیک درکمیسیون عالی جلوگیری ازآلودگی هوا به بحث گرفته خواهدشد که باعملی شدن این برنامه ها مشکلات تاحدی کاهش خواهندیافت.

   درمباحث آزاد جلسه از نشست آینده علمای افغانستان وپاکستان دراسلام آباد استقبال و اظهار امید واری شد تا دراین نشست بخاطرختم جنگ در کشور، یک فتوای جامع وکامل از سوی علمای دو کشور صادرگردد ونظامیان پاکستانی نیزازتداوم حمایت از تروریستان خود داری نمایند وپناهگاه های آنان را برچینند .

8-Mizan97-JAL3.JPG

   هکذا سناتوران ازآغاز خوب پیکارهای انتخاباتی درفضای نسبتاً امن تری درسراسرکشور استقبال نموده گفتند انتظاربرده می شود که نیروهای امنیتی بتوانند تا اخیر امنیت نامزدان، محلات مبارزات انتخاباتی ومحلات رای دهی را تامین کنند واین پروسه به طور شفاف وقانونی مدیریت شود تا اشخاص مستحق ومطلوب از آرای پاک به پیروزی دست یابند تا این پروسه نتیجتاً به دور از دغدغه ها وایجاد شگاف ها به کاهش بحرانهای سیاسی در کشور کمک کند ونامزدان نیزدر جریان پیکار های شان حق دارند به تبلیغات مشروع بپردازند واز هرگونه شایعه پراگنی های منفی وتبلیغات سوء علیه یکدیگر خود داری ورزند .

    همچنان درجلسه ،شکایت حدود هشتاد تن ازبزرگان ولایت نورستان به نسبت عدم اعمارلات دوم سرک ولسوالی مندول آنولایت وعدم پرداخت مزدکارگران از درک کار های قبلی شان از سوی شرکت مربوطه که درکمیسیون مواصلات ومخابرات مجلس ارایه شده است مطرح بحث قرار گرفت وگفته شد که با وصف تقاضاهای مکرر شاکیان وتقاضای کمیسیون مربوطه ، معین مالی واداری همراه با رئیس برنامه  NRAP ) )وزارت فواید عامه غرض پاسخ گویی وارایه معلومات در این زمینه به کمیسیون حضورنمی یابد واصلا توجه ی به خواست های برحق مردم وحق نظارت مجلس نمی کند که باید ایشان از سوی مراجع عدلی وقضایی مورد باز پرس قرارگیرد.

    استقبال وحمایت ازشرکت وبیانیۀ داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی درنشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، انتقاد ازاحتمال خصوصی سازی جنگ درافغانستان وسپردن مسوولیت های جنگی به شرکت امنیتی بلک واتر، اتحاف دعا به نسبت وفات سرمحقق محمد اسلم افضلی سابق معاون بخش علوم بشری اکادمی علوم افغانستان، تاکید برعلل وعوامل سقوط چند فروند چرخبال نیروهای اردوی ملی از مباحثی بود که در جلسه امروز مطرح بحث قرار گرفت .

 رییس مشرانوجرگه درجمعبندی مواردفوق برعلاوه ابراز امتنان ازبیانیۀ همه جانبه رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی درمجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ گفت که این مجلس مطابق صلاحیت های قانونی شان از چگونگی  شفافیت پروسه انتخابات نظارت خواهند کرد و  کاندیدانیکه دراین روند ملی مزاحمت ایجاد وآن را اخلال نمایند، سد واقع خواهد شد وباکمیسیون انتخابات همکاری مینماید

 فضل هادی مسلم یارخصوصی سازی جنگ افغانستان را غیرقابل قبول ودرد آورخوانده، گفت حکومت افغانستان باحکومت آمریکا پیمان استراتیژیک امنیتی دارد، نه باکمپنی های جنگی وخصوصی مثل بلک واتر که آدرس وسابقه خوبی ندارد؛ وخاطر نشان نمود که رهبری حکومت باید ازمنافع کشور دفاع وحمایت نماید؛ زیرا خصوصی سازی جنگ نه تنها به زیان افغانستان بلکه به زیان منطقه نیزمیباشد وحکومت امریکا نباید تجربه ناکام گذشته را از طریق خصوصی سازی جنگ تکرارننماید وبه تعهداتش باید درقبال افغانستان پابند بماند

8-Mizan97-JAL4.JPG.

رییس مشرانوجرگه از سفررییس جمهوری کشوربه ولایت غزنی جهت استماع ورسیدگی به مشکلات باشندگان آن وارتقای ولایت غزنی به ولایت درجه اول ابراز امتنان وقدردانی نموده، اظهارامیدواری کرد تاسایرنهادهای حکومتی ،هدایات رییس جمهوررا در بهسازی غزنی به سرعت تطبیق نمایند.

فضل هادی مسلم یار شکایت مردم وکمیسیون مواصلات ومخابرات را به نسبت عدم حضورمعین مالی واداری وزارت فواید عامه جهت پاسخگویی به شکایات باشندگان ولایت نورستان موجه خوانده، گفت هرگا موصوف تا روز چارشنبه این هفته غرض پاسخگویی به کمیسیون مربوطه حضور نیابد، تصامیم مقتضی در موردش اتخاذ خواهد شد .

رئیس مجلس با اشاره با نشست مشترک علمای افغانستان – پاکستان دراسلام آباد گفت هرنشستیکه درمورد صلح وثبات کشورباشد، آن را به فال نیک می گیرم؛  زیرا در همچو نشست ها ،نگرانی ها به طورمستقیم مطرح وبه قناعت جانبین پرداخته می شود و ازهیئت علمای کشور خواست تامثل گذشته ، درد مردم خویش را باعلمای پاکستان شریک ساخته، نتایج مطلوبی به دست آورند و اظهارامیدواری نمود که علمای پاکستان نیز وجایب اسلامی شانرادر زمینه ادا نمایند وبرای ختم جنگ وتنش ها نه تنها در افغانستان ؛ بلکه در منطقه ، تلاش های صادقانه نمایند .

 درختم جلسه سناتورنبیه مصطفی زاده گزارش ولایتی ولایت جوزجان را ارایه نمود که جزئیات مفصل آن فرداشب دراخبارکمیسیونهای مجلس به نشرخواهدرسید.