صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۷ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی

داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز دردفترکارش ازکارکردها وزحمایت شماری ازمسؤلین ملکی ونظامی ادارات مختلف حکومتی تقدیربعمل آورد.

 7-Mizan97-MUL1.JPG

دراین جلسه نایب دوم مشرانوجرگه طی صحبتی اصل مکافات ومجازات را درانجام وظایف محوله اثرگذاردانسته، با اهدای تقدیرنامه های مشرانوجرگه به هریک څارنپال محمداسعدصافی رییس څارنوالی نظارت برتنفیذ احکام لوی څارنوالي وشماری ازمسؤلین دیگر آن اداره، رنځورپوره پاسوال دوکتورقندهارشینواري رییس عمومی خدمات صحی وزارت امورداخله، مل پاسوال سیدمحمد زمان احمدیارمعاون امورامنیتی ریاست عمومی محابس وتوقیف خانه های آن وزارت ومحمدابراهیم شمس رییس تصدی ها وشرکت های وزارت مالیه، کارکرد های آنانرا مورد تقدیرقرارداده وبرایشان آرزوی موفقیت بیشترنمود.