صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

اعلان تصمیم اعطای قرارداد

مورخ ۳ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی

شماره قرارداد(MJ/97/NCB/003) :

ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه قرارداد ۱۵۶ قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت شعبات خویشرا به قیمت مجموعی مبلغ (۳۷۹۳۵۴۸) سه میلیون هفتصدو نود سه هزاروپنجصدوچهل و هشت افغانی با شرکت تجارتی کابل بست تک لمتد که در داوطلبی پروسه متذکره برنده شناخته شده عقد نمایند.

شرکتها و یا اشخاصیکه در مورد دعوا و یا کدام ملاحظه داشته باشد میتواند از نشر اعلان الی مدت هفت یوم تقویمی به اداره دارالانشای مشرانوجرگه تماس گتبی حاصل نمایند در غیر آن قرارداد متذکره عقد میگردد.

آدرس اداره : سرک عمومی دارالامان ریاست پنج الحاقیه شورای ملی ریاست مالی و خدمات امریت تدارکات.