صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۸

اعلان داوطلبی 

مورخ ۱ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی

شماره قرار داد (MJ/97/NCB/002) :

ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه در نظر دارد تا قرار داد 28 MB انترنت مورد ضرورت ، مقرجدید شعبات پارلمان و الحاقیه شورای ملی مطابق به قانون و طرزالعمل تدارکات عامه کشور به اعلان باز داوطلبی واگذار نماید شرکت های که خواهش اشتراک در جلسه داوطلبی را داشته باشد میتوانند از تاریخ نشر اعلان همه روزه در ساعات کاری به اداره دارالانشای مشرانوجرگه ریاست 5 آمریت تدارکات مراجعه نموده شرطنامه را روی فلش اخذ نماید.

ضرب الاجل برای افرگشایی تاریخ ۲۸ ماه میزان ۱۳۹۷ میباشد تضمین آفر در روز آفرگشایی آخذ میگردد تمام پروسه های تدارکاتی مطابق قانون تدارکات عامه کشور صورت میگیرد داوطلبان کاپی جواز شرکت، درخواستی رسمی را باخود داشته باشد.

آدرس اداره : سرک عمومی دارالامان، ریاست 5 الحاقیه شورای ملی، مدیریت عمومی تسهیل و پلانگذاری قرارداد های مشرانوجرگه ، تعمیر یک منزله اطاق نمبر ۲۹۴ .

شماره های تماس : ۰۷۰۸۹۶۵۹۰۰ و ۰۷۸۷۶۷۶۸۹۰

 

اعلان مجدد داوطلبی 

مورخ ۱ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی

شماره قرار داد (MJ/97/NCB/002) :

ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه در نظر دارد تا قرارداد ۲ نوع تیل ( تیل دیزل به مقدار ۲۳۶۰۰۰لیتر و تیل پطرول به مقدار ۱۴۰۰۰۰ لیتر )  مورد ضرورت ، وسایط و جنراتورهای خویشرا مطابق به قانون و طرزالعمل تدارکات عامه کشور به اعلان باز داوطلبی واگذار نماید شرکت های که خواهش اشتراک در جلسه داوطلبی را داشته باشد میتوانند از تاریخ نشر اعلان همه روزه در ساعات کاری به اداره دارالانشای مشرانوجرگه ریاست 5 آمریت تدارکات مراجعه نموده شرطنامه را روی فلش اخذ نماید.

ضرب الاجل برای افرگشایی تاریخ ۲۸ ماه میزان  ۱۳۹۷ ساعت ۲ بعد از ظهر میباشد تضمین آفر در روز آفرگشایی آخذ میگردد تمام پروسه های تدارکاتی مطابق قانون تدارکات عامه کشور صورت میگیرد داوطلبان کاپی جواز شرکت، درخواستی رسمی را باخود داشته باشد.

آدرس اداره : سرک عمومی دارالامان، ریاست 5 الحاقیه شورای ملی، مدیریت عمومی تسهیل و پلانگذاری قرارداد های مشرانوجرگه ، تعمیر یک منزله اطاق نمبر ۲۹۴ .