صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرګه

مورخ ۱۷ سنبله ۱۳۹۷ هجری شمسی

     جلسات کمیسیون های اموردینی، فرهنگی معارف وتحصیلات عالی وسمع شکایات مشرانوجرگه پس ازتعطیلات تابستانی اعضای شورای ملی تدویرگردید.

      درجلسه کمیسیون امودینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار، روی وضعیت امنیتی کشوروشدت گرفتن حملات انتحاری وانفجاری درساحات مسکونی منجمله مکاتب، مساجد، ورزشگاه ها، ساحات تفریحی وسایرمکان ها به شدیدترین الفاظ مورد نکوهش قرارگرفته برای شهدا بهشت برین وبه بازماندگان آن صبرجمیل وبه مجروحان شفای عاجل استدعا شد.

دربخش دیگرجلسه پیرامون مکتوب وزارت تحصیلات عالی مبنی برتوزیع ومعرفی اشخاص وافراد به بورسیه های تحصیلی صحبت وتصامیم لازم اتخاذ شد.

17-Sunbola97-Farhangi.JPG

      درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، حملات انتحاری وانفجاری درغرب شهرکابل با شدیدترین الفاظ مورد نکوهش قرارگرفته ضمن اتحاف دعا به روان شهدا ازبی توجهی مسوولان امنیتی درزمینه انتقاد گردید و تاکید به عمل آمد که درنشست بعدی بخاطرامنیت هرچه بهتر شهرکابل به ویژه تامین امنیت مراسم عاشورای حسنی درکشور معین ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله وسایرمسوولان ذیربط شهرکابل حضوربه هم رسانند.

 همچنان درجلسه پیرامون چگونگی روند حمل اسلحه قانونی وتوزیع آن وعلت متوقف شدن این پروسه ازسوی ادارات ذیربط مباحثی صورت گرفت و قراربرآنشد که رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی ورئیس مبارزه با تروریزم وزارت امورداخله دریکی ازنشست های کمیسیون اشتراک وپاسخ ارایه نماید.

  دراخیرازعدم حضورمکرر وزیرامورسرحدات وقبایل درنشست های متعدد کمیسیون دراجلاس قبلی مورد انتقاد قرارگرفت و یکبار دیگرتاکید به عمل آمد که موصوف درجلسه آینده اشتراک وپیرامون مسایل ذیربط به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نماید.

17-Sunbola97-Shikayat.JPG