صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۱ سنبله ۱۳۹۷ هجری شمسی

هیئت مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار پس از اشتراک درششمین نمایشگاه چین-آسیا-اروپا بعد ازظهردیروز به کشور برگشت.

هیئت مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار درششمین نمایشگاه بین الملل چین-آسیا-اروپا که از تاریخ 8الی دهم ماه سنبله درشهر ارومچی ایالت سنکیانگ آنکشور تدویریافته بود؛جهت اشتراک به تاریخ 7 ماه روان به ایالت سنکیانگ چین مواصلت نمود، که در میدان هوایی بین المللی ارومچی درکنار تشریفات بلند دولتی ازسوی جنگ جی شنگ معین وزارت امورخارجه چین، نورلان عبدال مجین رییس کمیته ولایتی ایالت خودمختار سنکیانگ وبرخی مسئولین دیگر مورد استقبال گرم قرارگرفت.

11-Sunbola97-MUT11.jpg

بعد ازظهرهمین روز رییس مشرانوجرگه وهیئت همراهش باآقای خوی چون خوا معاون صدراعظم جمهوری خلق چین ملاقات داشتند.

که دراین ملاقات آقای خوی چون خوا در صحبت هایش گفت روابط دوستانه چین وافغانستان درمنطقه از اهمیت خاص برخوردار است واشتراک رییس مشرانوجرگه افغانستان دراین کنفرانس بین المللی باعث گسترش این روابط خواهدشد، وی افزود دراین نمایشگاه اشتراک شما به مردم وحکومت چین این پیام را می رساند که افغانستان باجانب چین علاقمند گسترش روابط دوستانه، تجارتی وفرهنگی می باشد وتعهدنمودکه حکومتش برای تجار افغان سهولت های لازم را فراهم خواهدنمود ونیز به بازار های چینایی علاوه از زعفران وجلغوزه به محصولات دیگر افغانی زمینه ورود را مهیا خواهدساخت وسرمایه گزاران چینی را تشویق خواهد کرد که در افغانستان سرمایه گزاری نمایند.

11-Sunbola97-MUT13.jpg

معاون صدراعظم چین به جانب افغان اطمینان داد که حکومت چین آماده است که در پروسه صلح افغانستان نقش ایفا کند ونیز کمک هایش را درعرصه های فرهنگی، صحت، بازسازی وتجارت افزایش خواهد داد.

موصوف علاوه کرد تفاهمنامه خواهرخواندگی میان ولایت بدخشان وایالت سنکیانگ به امضارسیده وچینی ها خواهان ایجاد روابط مشابه بادیگرشهرهای افغانستان می باشد.

11-Sunbola97-MUT1.jpg

سپس رییس مشرانوجرگه درصحبت های خویش نخست تدویرموفقانه  19مین کنگره ملی حزب کمونست ، کنگره ملی چین وکنفرانس سیاسی مشورتی مردم را مبارکباد گفت.

رییس مشرانوجرگه اظهارخرسندی نمودکه درحال حاضر درسطح رهبری حکومت های هر دوهمسایه تقویت همکاری ها ودرمورد موضوعات بین المللی اجماع، اتفاق نظر ووضاحت وجود دارد، وی درپروسه صلح افغانستان موقف چین را اهم خوانده وخواهان آن شد که کشور چین از نفوذ که بالای پاکستان دارد برای صلح افغانستان از آن استفاده مخلصانه وبیطرفانه نماید.

11-Sunbola97-MUT15.jpg

فضل هادی مسلم یار از معاون صدراعظم چین خواست تا برای تجار افغان درکشورش سهولت های مناسب فراهم نماید وعلاوه از زعفران وجلغوزه های افغانی به قالین، میوه جات خشک وسایرتولیدات افغانستان اجازه ورورد به بازارهای چین را بدهد ونیز به پروتوکول موجود درمورد واردات جلغوزه جنبه عملی داده شود.

رییس مجلس تصریح ساخت که از طرح پروژه جدید راه ابریشم( یک کمربند یک راه) حمایت می نماید وباید در این پروژه به موقف حکومت افغانستان ارج گذاشته شود و موقعیت جیوپولیتیک افغانستان نیز مدنظرگرفته شود؛ ونیز ضمن تأکید برتقویت روابط ستراتیژیک میان دوکشور جانب چین را به مبارزه با دهشت افگنی بین المللی فراخواند.

11-Sunbola97-MUT16.jpg

دراخیر معاون صدراعظم جمهوری خلق چین درحالیکه از موقف حکومت افغانستان درپروژه یک کمربند یک راه ابراز امتنان می نمود اظهارخرسندی کرد که موارد مطرح شده از سوی رییس مجلس سنای افغانستان برای جانب چین ارزشناک ومهم می باشد.

همچنان فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه به تاریخ 8ماه سنبله درنمایشگاه چین-آسیا-اروپا اشتراک وسخنرانی نمود دراین نمایشگاه مقامات، تجار ونمایندگاه سازمان های مختلف بیش از 70کشور اشتراک داشتند که مهمان ویژه وسخنران آن رییس مشرانوجرگه افغانستان بود.

رییس مجلس درسخنرانی همه جانبه اش مطرح ساخت که ما برای تأمین صلح منطقه وجهان مشغول جنگ با تروریزم بین المللی هستیم وهر روز قربانی های مالی وجانی میدهیم، وی از جهانیان خواست تا دراین مبارزه بین المللی درکنار افغانها بایستند ودهشت افگنی را درلانه های اصلی آن ازبین ببرند تا درمنطقه وجهان ثبات تأمین گردد وموانع از راه گسترش تجارت، رشد اقتصادی وپیشرفت برداشته شود.

11-Sunbola97-MUT18.jpg

وی علاوه کرد افغانستان متعهد به کارکردن دوشادوش با کاروان پیشرفت وصلح است واز هرفرصت برای بهبود اوضاع اقتصادی،ثبات وتأمین روابط نیک استفاده خواهدکرد.

رییس مشرانوجرگه بااشاره به اهمیت این نمایشگاه گفت این نمایشگاه میان کشورهای آسیایی واروپایی باعث روابط همه جانبه، همکاری های متقابل وپیشرفت منطقوی بسترمناسب می باشد و تجار وسازمان های تجارتی باید از آن برای تقویت سرمایه گزاری، انکشاف تجارت، تبادل فرهنگ ها، تعاملات سیاسی وانکشاف اجتماعی استفاده بهینه نمایند.

11-Sunbola97-MUT22.jpg

موصوف درصحبت هایش گفت از فضای مناسب سرمایه گزاری در افغانستان یاد کرد وضعیت امنیتی کنونی را مانع در برابر سرمایه گزاری ها ندانسته گفت تجاربین المللی میتوانند درعرصه های مختلف افغانستان سرمایه گزاری نمایند.

رییس مجلس بار دیگر به مقامات چینایی از همکاری فعال حکومت افغانستان درپروژه یک کمربند یک راه اطمینان داده گفت به اساس همسایه گی نیک ومشارکت استراتیژیک دولت افغانستان بادرنظرداشت منافع ملی خویش در موفقیت این پروژه حیاتی به تلاش هایش ادامه خواهد داد.

فضل هادی مسلم یار وهیئت همراهشان درجریان اقامت شان درآنکشور باپینگ جیواری رییس اداره قوه کار وتولید ایالت سنکیانگ نیز دیدارنمود.

11-Sunbola97-MUT7.jpg

دراین دیدار جیواری از اشتراک هیئت افغان در نمایشگاه بین المللی ابراز امتنان نمود ودرمورد اداره خویش به آنان معلومات ارایه کرده گفت این اداره باداشتن سه میلیون تن کارگر وتشکیلات اهم به فعالیت های خویش ادامه میدهد، وی به روابط تاریخی میان دوکشور نیز اشاره داشت واظهار امیدواری کرد که باتطبیق پروژه یک کمربند یک راه روابط میان دوهمسایه بیشتر از پیش بهبود خواهد یافت.

جیواری افزود امنیت یکی از مشترکات هردوکشور می باشد وحرکت اسلامی ترکستان شرقی تهدیدجدی برای امنیت جدی می باشد واز موقف افغانستان در امر مبارزه بااین گروه ستایش کرد ونیز تمنیات نیک مردم چین در این زمینه را به هیئت افغانستان تقدیم نمود همچنان از رییس مجلس خواست تا در تأمین امنیت کارمندان چینایی در افغانستان همکاری بخش های امنیتی را جلب نماید.

فضل هادی مسلم یار درجریان صحبت هایش گفت حکومت افغانستان درتأمین امنیت آنعده کارمندان چینی که به این کشور آمده اند تلاش خواهد کرد واطمینان داد که برای سرکوب آنعده تروریستان که مشکلات را درمرزهای مشترک میان دوکشور ایجاد می کنند ومنافع هردوکشور را خطرمواجه می سازد طور مشترک کارصورت خواهدگرفت وعلاوه کرد ما از آغاز از پروژه یک کمربند یک راه حمایت نموده ایم وباردیگر تأکید می نمایم که به مثابه کشور عضو این پروژه مشترک المنافع تعهد حمایت وهمکاری مان از این پروژه پابرجاست.

11-Sunbola97-MUT8.jpg

وی گفت از امضا تفاهم خواهرخواندگی میان بدخشان وسنکیانگ خوشبین هستیم وامید داریم که شهر های دیگر نیز میان دوکشور روابط مشابه ایجاد نمایند به همینگونه ازاعلام همکاری حکومت چین برای  تأسیس لوای کوهی برای تأمین امنیت مرز مشترک ومناطق مربوطه میان بدخشان وسنکیانگ استقبال کرد وخواهان تأسیس هرچه عاجل این لوا گردید وابراز امیدواری کرد که کشور چین به مثابه یک قدرت بزرگ اقتصادی کمک هایش را درسایر بخش ها باجانب افغانستان افزایش دهد.

همینگونه هیئت مجلس در ایالت سنکیانگ از اکادمی اسلامی نیز دیدن نمود.

11-Sunbola97-MUT5.jpg

دراین بازدید مسئول مذهبی وامور قومی این ایالت، معاون شورای سیاسی ایالت، رییس اکادمی وبرخی مسئولین دیگر نیزحضور داشتند؛ مسئولان درمورد اکادمی اسلامی وامورات مذهبی در این ولایت به هیئت معلومات داده گفتندحکومت چین در امورات مذهبی به مردم خویش آزادی کامل داده است وبرای پیروان سایر ادیان سهولت های لازم مهیانموده است وافزوند شاگردان دراین مرکز اسلامی درکنار دروس دینی تعلیم مبارزه با افراطیت را نیز فرامیگیرند وخاطرنشان ساختند که در ایالت سنکیانگ حدوده ده میلیون مسلمان بودوباش دارند که علاوه از این مرکز مراکز دینی دیگر نیز ایجاد شده است.

11-Sunbola97-MUT4.jpg

فضل هادی مسلم یار وهیئت همراهش از بازدید شان از اکادمی ونشست معلوماتی شان بامسئولین اظهار خرسندی نمود واز دولت چین تشکری کرد که برای مردم خویش سهولت های لازم مذهبی را فراهم کرده است.

همچنان فضل هادی مسلم یار با آقای شهرت ذاکر والی وبرخی مسئولین دیگر ایالت خود مختار سنکیانگ روی موضوعات گوناگون مباحث نمود.

در این دیدار آقای ذاکر از اشتراک رییس مجلس سنا وهیئت همراهش در نمایشگاه قدردانی کرد و روی ارزش سرحدی این ایالت بابدخشان، تاریخچه دوستی چین وافغانستان وارزجغرافیایی افغانستان روشنی انداخت  ونیز درمورد مشکلات ناامنی که مردم افغانستان از آن رنج می برند اظهار نگرانی کرد وبه نمایندگی از مردمش مراتب تسلیت شانرا با هیئت مجلس شریک ساخت.

11-Sunbola97-MUT9.jpg

سپس رییس مشرانوجرگه ضمن ابراز امتنان از مسئولین این ایالت گفت ایالت شما وکشور ما باتهدیدات مشترک مواجه اند وکشور های مان مصروف مبارزه با دهشت افگنی بین المللی می باشد وایجاب می نماید برای سرکوب این تهدیدات مشترک دست به دست هم داده اقدامات عملی انجام نماییم تا باعث تأمین امنیت منطقه گردد.

رییس مشرانوجرگه شورای ملی وهیئت همراهش درضیافت که ازسوی والی ایالت سنکیانگ ترتیب شده بود نیز شرکت نمود  واز مهمان نوازی خوب آنان ابراز امتنان کرد واظهار امیدواری نمود که چین درتولید انرژی برق، ایجاد سردخانه ها به محصولات زراعتی وسایر بخش های مورد نیاز باافغانستان کمک های بیشتر نماید.

11-Sunbola97-MUT2.jpg

گفتنی است که درترکیب هیئت سناتوران محمدعظیم قویاش، فوزیه سادات څمکنی، ګلالی اکبري، عبدالمقتدر ناصری رییس عمومی دارالانشای مجلس وصلاح الدین سنګری رییس روابط بین المللی دارالانشاء عضویت داشتند.