صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

مورخ ۲۴ اسد ۱۳۹۷ هجری شمسی

(شماره قرار داد MJ/97/NCB/001):

ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه در نظر دارد تا قرار داد 2 نوع تیل، دیزل و پطرول مورد ضرورت وسایط و جنراتور ها بابت سال مالی 1397 خویشرا مطابق به قانون و طرزالعمل عامه تدارکات به اعلان ازاد داوطلبی واگذار نماید شرکت هایکه خواهش رساندن و اشتراک در جلسه داوطلبی انرا داشته باشد میتوانند از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی همه روزه درساعات کاری به اداره دارالانشای مشرانوجرگه ریاست 5 آمریت تدارکات مدیریت عمومی قرار داد ها مراجعه نموده شرطنامه را روی فلش اخذ نماید. تضمین آفر به روز آفرگشایی اخذ میگردد تمام پروسه آن مطابق قانون تدارکات عامه کشور صورت میگیرد داوطلبان کاپی جواز شرکت معه درخواستی رسمی را با خود داشته باشد.

آدرس اداره : سرک عمومی دارالامان ریاست 5 الحاقیه شورای ملی مدیریت عمومی قرار داد های مشرانوجرگه تعمیر یک منزله .