صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۵ اسد ۱۳۹۷ هجری شمسی

اعلامیه مشرانوجرگه شورای ملی درپیوند به حوادث اخیردرکشور

مشرانوجرگه شورای ملی تأثرات عمیق خویش را به نسبت وقوع حوادث  پی درپی تروریستی  منجمله حمله بالای مسجد خواجه حسن شهرگردیزولایت پکتیا، حملات متعدد تروریستی  درولایت ننگرهار، تهاجم مسلحانه بالای پاسگاه های اردوی ملی درولایات پکتیا، ارزگان،کندز ، میدان وردک وسایرمناطق که منجر به شهادت ومجروحیت صد هاتن ازهموطنان ملکی ونظامی گردیده است ، ابراز می دارد.

 مشرانوجرگۀ شورای ملی درحالیکه خودرا درغم واندوه ناشی ازاین حوادث شریک می داند، برعاملین وطراحان آن نفرین می فرستد ؛ برای بازندماندگان قربانیان این حوادث خونین صبر جمیل به شهدا بهشت برین وبرای مجروحان شفای عاجل استدعا می نماید.

    مشرانو جرگه شورای ملی تاکید می ورزد که حکومت به مسئولیت ها ومکلفیت هایشان درکشف وخنثی سازی حملات دشمنان اجیر وکوردل پیش از وقوع آن ،تلاش نمایند وبه مناطق ومحلاتیکه ازناحیه جنگ متأثرمی گردند ویا هم تحت محاصره قرار می گیرند هرچه عاجل کمک های لازم نظامی ارسال بدارند ونگذارند بیشتر ازاین مردم ما شاهد ازدست دادن عزیزان شان باشند همینگونه تاکید می ورزد که حکومت ونیرو های امنیتی ، پلانهای خصمانۀ دشمنان معلوم الحال کشور را دست کم نگیرد ودر سرکوب ونابودی آنها ، مساعی همه جانبه و به موقع به خرچ دهند .

محمدعلم ایزدیار

نایب اول مجلس سنا