صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

      دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۴ اسد ۱۳۹۷ هجری شمسی

     محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه درحالیکه داکترمحمد فیصل سمیع نایب منشی ویک تعداد دیگرازسناتوران نیزحضورداشتند، کارکردها وخدمات انجنیرنظام الدین حمیدی شاروال شهرپلخمری ولایت بغلان را با اهدای تقدیرنامه مورد تحسین قرارداده، خواهان موفقیت‌های بیشترموصوف درامورمحوله شد.

14-Asad97-MUL1.JPG

     طبق یک خبردیگر داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه، طی نشستی، پیشنهادات شماری ازبزرگان ولایت لوگر را درمورد تطبیق پروژه‌های عام المنفعه درآنولا با پوهنمل مجیب الرحمن کریمی وزیراحیأ وانکشاف دهات مطرح نمود.

14-Asad97-MUL2.JPG

     دراین نشست که ده‌ها تن ازبزرگان وموسفیدان ازبخش‌های مختلف ولایت لوگرشرکت نموده بودند چند تن به نمایندگی ازسایرین درمورد کانکریت جاده‌های فرعی، اعمارپل وپلچک، اعمارجاده‌های حلقوی دربرخی ولسوالی‌ها، حفرچاه‌های آب آشامیدنی، ترمیم آبگردان‌ها، اعمارتعمیرمکاتب ابتدائیه ومتوسطه، دیوارهای استنادی، حفظ ومراقبت پروژه‌های تطبیق شده وبرخی مسایل دیگر را مطرح نموده، ازبرخی مسوولان درانکشاف دهات ولایت لوگرشکایت نموده گفتند باید ازترور شخصیت‌ها به شمول انجنیرظفر یکی ازمسوولان قبلی انکشاف دهات آنولا پرهیزصورت گیرد.

14-Asad97-MUL3.JPG

     وزیراحیا وانکشاف دهات ضمن ارایه توضیحاتی گفت درحال حاضرکارتطبیق 97 پروژه عام المنفعه دربخش‌های مختلف لوگرجریان داشته، ولی وزارت احیا وانکشاف دهات ازتمام شهروندان به شمول باشنده گان ولایت لوگر انتظار داردکه ازپروژه‌های درحال کارنظارت نموده وهرگاه نواقصی را مشاهده می‌نمایند، این وزارت را درجریان قراردهند تا عندالموقع به آن رسیدگی لازم صورت گیرد زیرا اکثرپروژه‌ها ازسوی مردم انتخاب واولویت بندی می‌شود.

        وزیراحیأ وانکشاف ضمن ارایه معلومات درمورد چگونگی بررسی ادعاها مبنی برخیالی بودن یک‌ تعداد شوراهای انکشافی اطمینان داد که به پیشنهادات ارایه شده باشنده گان ولایت لوگر که طور مفصل درنشست امروزی ارایه گردید  توجه لازم را به خرچ خواهند داد.

14-Asad97-MUL4.JPG

     دراخیرداکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه درصحبتی گفت باوجود که مردم ولایت لوگربا حکومت همکارند وقربانی‌های زیادی را درچند دهه متحمل شده اند ولی قسمی که لازم است به این ولایت توجه صورت نگرفته است که باید حکومت مرکزی دراعمارجاده ها، تقویه زراعت، وروشنی منازل باشنده گان وامنیت مطمین تدابیرلازم را اتخاذ نماید.