صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۳ اسد ۱۳۹۷ هجری شمسی

محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه امروز طی ملاقاتی ازکارکردهای هییت رهبری ومسوولان کمیته های مختلف کانون اندیشکده آزادی با اهدای تقدیرنامه تحسین نمود.

3-Asad97-MUL1.JPG

دراین ملاقات نایب اول مشرانوجرگه ازتدویر برنامه های مختلف این نهاد به نیکویی یاد آوری نموده؛  گفت هماهنگی خوب میان مسوولان وارایه دیدگاه های مشترک باعث رشد این کانون گردیده، امیدواریم که فعالیت های کانون اندیشکده آزادی درسراسرکشورگسترش یابد.

آقای جواد میریان رئیس کانون اندیشکده آزادی ازتقدیرمعنوی مجلس ابرازسپاسگذاری نموده، اطمینان داد که برنامه های این کانون درسایرولایات کشورتطبیق وعملی خواهند شد.

همینگونه نایب اول مجلس با عبدالهادی شکیب دره صوفی یکی ازنویسندگان وفرهنگیان کشور دردفترکارش ملاقات نمود .

3-Asad97-MUL2.JPG

دراین نشست موصوف گفت تاحال بیش ازسی عنوان کتاب درموارد مختلف تألیف نموده وبه زودی یکتعداد اثرهای آن اقبال چاپ خواهند یافت.

 محمد علم ایزدیار ضمن ابرازتقدیرازتلاش های موصوف گفت نقش فرهنگیان ونویسنده گان کشور درسمت و سؤجامعه خیلی موثربوده وانتظارداریم که حکومت فرهنگیان کشوررا مورد تقویت مالی ومعنوی قرار دهد.

همینگونه نایب اول مجلس بخاطرحمایت وتشویق ازنیروهای دفاعی وامنیتی کشوریکتعداد منسوبان امنیتی وکشفی را با اهدای تقدیرنامه ها مورد تمجید قرارداده خواهان موفقیت های بیشترشان درامورمحوله به ویژه تامین امنیت وسرکوب هراس افگنان درمیادین نبرد گردید

3-Asad97-MUL3.JPG