صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲ اسد ۱۳۹۷ هجری شمسی

داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه، امروزطی نشستی مشکلات مردم ولایت لوگررا ازرهگذر نبود برق، باسرپرست وزارت انرژی وآب ورئیس عمومی شرکت برشنا درمیان گذاشت.

2-Asad97-MUL1.JPG

دراین نشست درحالیکه تعدادی کثیری ازبزرگان اقوام مختلف، محاسن سفیدان، اعضای شورای ولایتی و ولسوالان شرکت داشتند، نایب دوم مشرانوجرگه مستفیدشدن مردم ازنوربرق راازمکلفیت های حکومت دانسته گفت که این ولایت کمترین فاصله را به مرکزدارد؛ امااکنون باشندگان این ولایت ازروشنایی برق محروم می باشند.

همینگونه نمایندگان باشنده های ولسوالی های برکی برک، چرخ، خوشی، محمدآغه، خروارومرکزولایت طی صحبتی هایشان گفتند؛ درحالیکه مردم منازل، باغها وزمین هایشان را به منظورانتقال لین برق وارداتی به ولایات خوست وپکتیاازدست داده؛ اما خود شان  تاکنون ازنوربرق مستقیدنگردیده اند.

همچنان آنان ازمتوقف شدن کاراعماربندچرخ، نبودبرق وآب آشامید نی درشهرک مهاجرین، عدم پرداخت 50فیصد استملاک منازل مسیرانتقال لین برق، بی کیفیت وغیرمعیاری بودن پایه های انتقال برق، مشکل برق شفاخانه 400 بسترولایت لوگر، نبود برق درپارک های صنعتی وبرخی موارد دیگریادآوری نموده، خواهان توجه ورسیدگی مسوولین درزمینه گردیده وخاطرنشان ساختند درصورتیکه به خواست های شان رسیدگی صورت نگیرد؛ تظاهرات وسیع مردمی را راه اندازی خواهند کرد.

سپس انجنیرمحمدگل خلمی سرپرست وزارت انرژی وآب، پروژه انتقال لین 220کیلوولت ازارغندی ولایت کابل الی ولایات لوگروپکتیا را به مثابه اولین پروژه بین الولایتی بااهمیت تلقی نموده، اطمینان دادکه مردم ولایت لوگرپس ازتکمیل شدن پروژه ازنوربرق مستفیدمی گردند ونیزیادآورشدکه مطالعه تمام بندهای کشوربه دوکمپنی آلمانی که تجربه کافی دراین زمینه دارند قرارداد شده است و بندهای که دراولویت قراردارند؛ کاراعمار آن آغاز خواهند شد.

سرپرست وزارت انرژی وآب افزود که 50فیصد پول استملاک برای مستحقین ومتضررین پرداخت شده است ومتباقی آن پس ازطی مراحل اداری پرداخت می گردد و اضافه کرد درصورتیکه برخی متمولین خواهان سرمایه گذاری روی ایجادشبکه های کوچک برق باشند، این وزارت حاضراست که علاوه بادادن جوازباآنان همکاری می نماید.

2-Asad97-MUL2.JPG

متعاقباً امان الله غالب رئیس عمومی شرکت برشناگفت پروژه مذکورازپروژه های غیراختیاری بوده که ازجانب ایالات متحده امریکا تطبیق میگردد وافزود که شرکت برشنا متعهداست که سیزده هزارخانواده را در مسیر لین انتقالی ازنوربرق مستفید سازد ونیزطرح پارکهای صنعتی نهایی شده وپس ازطی مراحل تدارکاتی کارآن آغازمی گردد.

دراخیرقرارشد که هیئت ازمتخصصین جهت بررسی چگونگی کیفیت پایه های برق وارداتی، عازم ولایت لوگرگردند ونیزفیصله به عمل آمد که درنشست بعدی پیرامون اجراات انجام شده  صحبت مفصل صورت گیرد.