صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱ اسد ۱۳۹۷ هجری شمسی

داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز طی نشستی گزارش کاری رییس معارف شهر کابل راشنید.

 1-Asad97-MUL1.JPG

دراین نشست که تعداد از سناتوران نیزحضور داشتند؛ داکتراحمد  ضمیرگوارا رییس معارف شهرکابل روی اجراات و چگونگی مبارزه شان علیه فساد اداری روشنی انداخته گفت حین ارزیابی تمام مکتب های شهرکابل، نیازمندیهای شناسایی ودر رفع ضرورتها وحل مشکلات نهادهای تعلیمی اقدامات صورت گرفته است و نیزتلاش جریان دارد که با درنظر داشت امکانات مالی، خواست های شاگردان ومعلمین بر آورده ساخته شود .

نایب دوم مشرانوجرگه توجه وسرمایه گذاری به معارف کشور را گام مهم درعرصه ثبات ورفاه جامعه دانسته، تاکید نمود که مسئولین وزارت معارف در راستای انکشاف متوازن معارف و بازگشایی مکاتب مسدود شده درکشور، تلاش جدی  نمایند.