صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱ اسد ۱۳۹۷ هجری شمسی

داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز طی نشستی گزارش کاری رییس معارف شهر کابل راشنید.

 1-Asad97-MUL1.JPG

دراین نشست که تعداد از سناتوران نیزحضور داشتند؛ داکتراحمد  ضمیرگوارا رییس معارف شهرکابل روی اجراات و چگونگی مبارزه شان علیه فساد اداری روشنی انداخته گفت حین ارزیابی تمام مکتب های شهرکابل، نیازمندیهای شناسایی ودر رفع ضرورتها وحل مشکلات نهادهای تعلیمی اقدامات صورت گرفته است و نیزتلاش جریان دارد که با درنظر داشت امکانات مالی، خواست های شاگردان ومعلمین بر آورده ساخته شود .

نایب دوم مشرانوجرگه توجه وسرمایه گذاری به معارف کشور را گام مهم درعرصه ثبات ورفاه جامعه دانسته، تاکید نمود که مسئولین وزارت معارف در راستای انکشاف متوازن معارف و بازگشایی مکاتب مسدود شده درکشور، تلاش جدی  نمایند.