صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۸

شماره قرار داد (MJ/97/NCB/00 3):

ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه در نظر دارد تا قرار داد 156 قلم قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع مورد ضرورت سال مالی 1397 خویشرا از طریق داوطلبی باز داخلی مطابق قانون و طرزالعمل تدارکات واگذار نماید شرکتها و اشخاصیکه خواهش اشتراک در داوطلبی انرا داشته باشند میتوانند از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به اداره متذکره مراجعه نموده شرطنامه را روی فلش در ساعات کاری همه روزه بدست آورده میتوانند تظمین آفر در روز آفرگشایی آخذ میگردد.

آدرس : سرک عمومی دارالامان ریاست 5 الحاقیه نمبر دوم ، مدیریت عمومی قراداد ها .

--------------------------------------------------------------------

شماره قرار داد (MJ/97/NCB/00 5):

ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه در نظر دارد تا قرار داد 14 قلم تحایف مورد ضرورت دارالانشای مشرانوجرگه بابت سال مالی 1397 خویشرا از طریق داوطلبی بازداخلی مطابق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه واگذار نماید شرکتها و اشخاصیکه خواهش اشتراک در داوطلبی آنرا داشته باشته باشند میتوانند از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به اداره متذکره مراجعه نموده شرطنامه را روی فلش در ساعات کاری همه روزه بدست آورده میتوانند تضمین آفر در روز آفرگشایی آخذ میگردد.

آدرس : سرک عمومی دارالامان ریاست 5 الحاقیه نمبر دوم ، مدیریت عمومی قراداد ها .

--------------------------------------------------------------------

شماره قرار داد (MJ/97/NCB/00 4):

ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه در نظر دارد تا قرار داد 98 قلم وسایل حفظ و مراقبت مورد ضرورت آمریت حفظ و مراقبت بابت سال مالی 1397 خویشرا از طریق داوطلبی بازداخلی مطابق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه واگذار نماید شرکتها و اشخاصیکه خواهش اشتراک در داوطلبی آنرا داشته باشند میتوانند از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به اداره متذکره مراجعه نموده شرطنامه را روی فلش در ساعات کاری همه روزه بدست آورده میتوانند تضمین آفر در روز آفرگشایی آخذ میگردد.

آدرس : سرک عمومی دارالامان ریاست 5 الحاقیه نمبر دوم ، مدیریت عمومی قراداد ها .