صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲ سنبله ۱۳۹۸

      دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۳۱ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

       درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب یک عنوان فرمان تقنینی، گزارشات کاری اجلاس اول سال هشتم  دوره شانزدهم تقنینی استماع گردید.

31-Saratan97-JAL1.JPG

       درجلسه فرمان تقنینی شماره ۱۵۶ درمورد طرح قانون شهرسازی ومسکن که درکمیسیون‌های مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس ومعاون کمیسیون مواصلات ومخابرات ارایه وبه اکثریت آرا مورد تصویب قرارگرفت، ناگفته نماند که قانون مذکور ازسوی ولسی جرگه رد گردیده است ومجلس سنا ضمن تصویب آن، اعضای هیئت مختلط جانب مشرانوجرگه را نیزمعین کرد تا با هیئت ولسی جرگه درخصوص این قانون مهم وحیاتی، تدویرجلسه نموده به نتیجه ی مطلوبی برسند.

      بعداًطبق اجندا فشرده ی ازکارکردهای اجلاس اول سال هشتم دوره شانزدهم تقنینی مجلس سنا، توسط محمد علم ایزدیار نایب اول واستاد محمد طیب عطا منشی مجلس به شرح ذیل ارایه شد که طی این مدت ۴۰ جلسه عمومی،۵۳۲جلسه کمیسیونها و۱۱ جلسه کمیتۀ رؤسا تدویرگردیده و۱۱ عنوان قانون و ۹عنوان معاهدات، میثاق های بین المللی، پروتوکول ها وموافقتنامه ها تصویب وتاییدشده است.

   همچنان دراین مدت ۵۷۷ بارمسوولان به شمول وزرا وسایرمقامات حکومتی درجلسات عمومی وکمیسیونها مورد استجواب قرارگرفته اند وبه صدها مورد عرایض وشکایات مردم وادارات حکومتی، رسیده گی شده است؛ طبق این گزارش، مجلس سنا درموارد مختلف ۳۴مورد پیام، اعلامیه وقطعنامه ها را صادرنموده و۲۷بارهیئت های مجلس ازولایات وادارات شهرکابل نظارت به عمل آورده اند. با ارایه گزارش فوق؛ مجلس سنا طبق قانون اساسی، سرازفردا اول اسد برای یکنیم ماه؛ تعطیلات تابستانی خودرا نیز اعلان کرد تا دراین مدت سناتوران به ولایات شان سفر نموده از وضع وحالات زنده گی مردم باخبر شده طرح ونظریات ایشانرا جمع آوری نمایند.


31-Saratan97-JAL3.JPG

      همینگونه درجلسه سناتورحاجی محمدحنیف حنفی گزارش کاری اجلاس نخست سال روان تقنینی کمیسیون سمع شکایات را ارایه نموده گفت طی این اجلاس ۴۹جلسه کمیسیون دایر ودرآن ۱۸۷۷بار مقامات حکومتی منجمله وزرا، معینان، والیان، شاروالان وقوماندانان امنیه استجواب وبه شکایات ومشکلات مردم رسیدگی صورت گرفته است، به همین ترتیب علاوه ازبحث ومطالعه ۱۴عنوان اسناد تقنینی به ۲۹۴عریضه رسیدگی گردیده ونیز ۳۴۸قطعه مکتوب به ادارات مختلف حکومتی ارسال شده است. سناتور حنفی افزود دراین مدت کمیسیون سمع شکایات به ولایت نیمروز سفر رسمی داشته ودر پایتخت کشور ازادارات پاسپورت، خزینه تقاعد، محبس مرکزی پلچرخی وتصدی کاماز بازدیدهای نظارتی انجام داده است.

     هکذا درجلسه امروزی، ضمن معرفی عبدالقادرنورزی که به تازگی ازسوی رئیس جمهورکشوربه حیث سناتورانتصابی، معرفی شده است، مراسم تحلیف خود را ازسوی فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا به جا آورد، سناتوران ضمن استقبال از انتصاب موصوف ، ازکارکردهای خوب خانم رونا ترین سناتوراسبق، با قدر دانی یاد آوری نمودند.

31-Saratan97-JAL2.JPG

      درجلسه ازاحتمال اعلان آتش بس دومی ازسوی حکومت درایام عیدسعید اضحی، نیزصحبت گردید ولی گفته شد درصورتیکه تعهد راستین وپیش زمینه های مطمین برای رفتن به مصالحه ازسوی مخالفین دولت وجود نداشته باشد اینگونه آتش بس ها سودی نه بلکه ضررهای فراوان خواهد داشت ، طوریکه درعید رمضان باوصف تنفیذ آتش بس از هردو طرف، مخالفین دولت موقع آنرا یافتند تا درتشدید جنگها وقتل عام مردم وویرانی کشور وخصوصاً مسدود نمودن مکاتب ، تجدید قواه کنند ومشکلات زیادی را به بار آوردند ؛ مطلب ایشان این بود که حکومت باید پروسه صلح را توام با احتیاط کامل و پیش شرط ها پیش ببرد نه به شیوه تصادفی که مخالفین حکومت دست یابند تا با آتش بس های خام وبی نتیجه ؛ نفع سیاسی ونظامی بیشتر ببرند وبه مردم وحکومت ضربه بزنند .

       استقبال ازبرگشت سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به کشوروآرزوی رفع تنشهای به میان آمده در شمال کشور ، تاکید برایجاد طرح مناسب ازسوی کمیسیون مستقل انتخابات بخاطرنامزد شدن یکتعداد افراد ازقشرذکور واناث در شوراهای ولسوالی های که نامزدان تاکنون ثبت نام نکرده باشند، محکوم نمودن انفجارامروزی درساحه لب جرخیرخانه شهرکابل که منجربه تلفات انسانی گردیدوبرخی مسایل دیگر مطرح شد

31-Saratan97-JAL4.JPG.

      فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه درجمعبندی جلسه، ازمسوولین وبه ویژه رییس جمهورکشور خواست تا بادرنظرداشت سوء استفاده دشمن واهداف شوم استخبارات منطقوی ازآتش بس قبلی که بامخالفین صورت گرفته بود ؛ سعی شود تا در آتش بس های بعدی؛ منفعت مردم ومصالح کشوررا طور دقیق مدنظرگرفته شود وبه طوریکجانبه وبدون مقدمه های مثبت، اعلان آتش بس نشود وافزود پیشنهادات، نگرانی ها ونظریات اعضای مجلس در خصوص آتش بس احتمالی بعدی بارهبری حکومت مطرح قرار داده خواهدشد. موصوف از کارکردهای برجسته روناترین عضو پیشین این مجلس به نیکویی یاد آوری نموده ضمن ابراز موفقیت های بیشتر به موصوف ،اظهار داشت که مشرانوجرگه با ارج گذاری ازخدمات خانم ترین، ازنامبرده تقدیر به عمل خواهد آورد.